Prof.Dr.Godfried-Willem RAES

Associatie Universiteit Gent - : School of Arts - Konservatorium - Kursus Akoestiek


<Terug naar inhoudstafel kursus>

4999:

Lezingen Akoestiek

Lesdata akademiejaar 2013-2014:

aanvangsuur: 17u00 - Klanklaboratorium Nederpolder 26, lokaal 3.002 - telkens op maandagen

De les van 28 april gaat door in de Logos Tetraeder, Bomastraat 26-28 in Gent. Ook om 17u00.

Instrumentenleer Module 1: 1e Semester.

Het tweede semester voor Instrumentenleer wordt verzorgd door kollega Y. Spies.

[Module A: 1e semester, module B: 2e semester]

23 september

30 september 2013

eerste kontaktnames, informatie en inschrijvingen. Praktische regelingen en afspraken.
14 oktober 2013

onderwerp: inleiding, algemene begrippen uit de akoestiek: de fysika van het geluid.

ref.: 4500.html

onderwerp: Inleiding en Klassifikatie van de muziekspeeltuigen (instrumentenleer)

ref.: 4800.html (kan ook als PDF gedownload worden)

28 oktober 2013

onderwerp: Decibells, audioperceptie en de konsekwenties voor de muziek

ref: 4501.html, 4502.html , 4503.html, 4504.html

ref.: 3130.html (Shepard tonen)

De gevolgen van de eigenschappen van de audioperceptie op de bouw en dimensionering van onze muziekspeeltuigen. [Instrumentenleer wordt ingeschoven in de kursus akoestiek.]

extra leerstof voor instrumentenleer: 4001.html

18 november 2013

inleiding trillende luchtkolommen, labia, kernspleten, orgels, toeters

ref.:4020.html,

Aerofonen

02 december 2013

onderwerp: gaten, kleppen, brillen en bruggen

de diapason

onderzoeksopdracht: bouw en berekening van een kernspleetfluit met vingergaten.

ref.:4021.html, 4025.html, en voor de knutselaars en instrumentenbouwers: 4026.html, 4028.html

16 december 2013

onderwerp:

ventielen, schuiven en koperblaasinstrumenten: 4023.html

buisresonatoren, golfpijpen, enkel en dubbelriet instrumenten, windkappen, doorslaande tongen

klarinet, dwarsfluit, saxofoon, hobo, fagot, mondorgel, klopbuizen, synergetische konstrukties

20 januari 2014

onderwerp: afgifte taken 1e semester [konstruktie en meetverslag bouw van een fluit met vingergaten].

03 februari 2014

 

deze les gaat NIET door wegens laattijdige landing vliegtuig uit Berlijn.
17 februari 2014

onderwerp: som en verschiltonen, dissonantie en konsonantie

Wiskunde versus Fysika

bespreking van de stelling waarvolgens de som der natuurlijke getallen gelijk zou zijn aan - 1/12

Konsonantie en dissonantie

ref: http://en.wikipedia.org/w/index.php? title=Consonance_and_dissonance&oldid=594028826

Categories: Consonance and dissonance

10 maart 2014

onderwerpen:

ruimteakoestiek, architektuur en inrichting, lineaire stralers

echo en galm

bepaling, voorspelling en remediering van akoestische ruimtes

meetmetodes

isolatie en preventie

ref.:4400.html , 4405.html

24 maart 2014

onderwerpen:

Ruis - distributies - 1/f wetmatigheden - S/R verhoudingen - Entropie

ref.: 4410.html

28 april 2014

Bomastraat 26-28

onderwerp: Van theremin tot Onzichtbaar Muziekinstrument, gesture recognition, robotika, experimenteel onderzoek in de hedendaagse akoestiek.

ref.: theremin: 4007.html,
ref.: Ondes Martenot 4008.html,
ref. ringmodulator: 4006.html

ref: gesture-instrument, Namuda Gesture Recognition, Namuda Studies (artistiek toepassingsvoorbeeld)

Over automatisering in de muziek: het houten been alleen op stap

An invisible instrument

Deze les -de laatste die ik ooit zal geven voor de School of Arts- gaat om technische redenen door in de Logos Tetraeder en wordt afgesloten met een afscheidsdrink met de studenten.

05 mei 2014


datum voor het indienen van taken en opdrachten (Klanklabo, Nederpolder)

 

 

EXAMEN 1e Zittijd:

04 juni 2014 om 10u00 stipt.

Mengal auditorium, Hoogpoort 64

examen (omvat het opleidingsonderdeel akoestiek en instrumentenleer 1e semester)

breng een zakrekenmachine mee (geen laptop, geen tablet, geen Ipod, geen GSM!!!).

Studenten die over de modules C/D (her)examen wensen af te leggen (dus de leerstof van vorig akademiejaar) moet dit op voorhand melden.

EXAMEN 2e zittijd:

xx september 2014 om 9u00 stipt

Mengal Auditorium, Hoogpoort 64

 

Instrumentenleer

Het opleidingsonderdeel instrumentenleer zal worden gegeven als een extentie van de kursus akoestiek, maar meestal ingeschoven in het opleidingsonderdeel akoestiek. De specifieke leerstof voor dit onderdeel wordt hieronder aangegeven:

4800.html : Klassifikatie van de muziekspeeltuigen

extra leerstof voor instrumentenleer: 4001.html

gemeenschappelijk met akoestiek: 4020.html, 4021.html. 4023.html, 4025.html

 

Het examen voor dit onderdeel wordt samen afgenomen met dat voor akoestiek. Het zal bestaan uit een afzonderlijk meerkeuzevragenblad dat afzonderlijk wordt gekwoteerd.

 

telkens in het klanklaboratorium, Nederpolder, om 17u00

Een beknopte syllabus is beschikbaar via internet. Het lezen van technische literatuur over de behandelde onderwerpen (een literatuurlijst is voorhanden) wordt sterk aanbevolen.

Het examen wordt schriftelijk afgenomen met behulp van een multiple choice systeem. Giskorrektie op de vragen zelf wordt niet toegepast. Daarbij mogen de lesnotas, literatuur, rekenmachines, worden gebruikt. Elke vorm van onderlinge kommunikatie is evenwel verboden (doorgeven van rekenmachines, boeken of notas, vragen stellen, praten, tonen...) evenals alle technische toestellen die zoiets mogelijk maken (laptop, iPod, GSM, Blueberry.... ).

De eindkwotering omvat 20% voor lesopdrachten, dagelijks werk, eigen opzoekingen (2x 2/10 = 4/20),... terwijl de overige 80% (2x 8/10= 16/20) worden bepaald door de resultaten van de examenproef.

Verdere lektuur en bibliografische referenties: biblio-akoestiek.html

In het bijzonder beveel ik het boek van Dave Benson aan. Je kan het hier downloaden. In de bibliografie zijn nog verdere download mogelijkheden voor akademisch gebruik voorzien.

Konsulteer regelmatig deze pagina voor gebeurlijke wijzigingen.

http://www.logosfoundation.org/kursus/4999.html


Filedate: updated: 2014-05-22

Terug naar algemene inhoudstafel kursus: <Index Kursus> Naar homepage dr.Godfried-Willem RAES Terug naar index akoestiek kursus