Kristof Lauwers behaalde meestergraden in gitaar bij Ida Polck en in experimentele kompositie bij prof Dr.Godfried-Willem Raes, bij wie hij zich specialiseerde in elektro-akoestische muziek, live-electronics en algoritmische kompositie.

Hij is werkzaam bij Stichting Logos, een stichting voor experimentele muziek te Gent, waar hij meewerkt aan de ontwikkeling van <GMT>, een programmeertaal voor o.a. real-time algoritmische en interaktieve kompositie.

Hij is als komponist/software-ontwikkelaar en uitvoerder verbonden aan het Logos <M&M> (mens en machine) ensemble, waar hij de mogelijkheid heeft om de nieuwste technologieën op gebied van interaktieve muziek te verkennen, zoals daar zijn een orkest van robots, radar en sonar bewegingssensoren en real-time polyfone toonhoogtedetektie. Deze technologieën maken een kompleet nieuw kompositieparadigma mogelijk, waarbijde traditionele lineaire partiuur overboord gegooid wordt. De meeste komposities die Lauwers voor het <M&M> ensemble schrijft zijn interaktieve werken: komputerprogrammas die in real-time muzikale beslissingen nemen afhankelijk van de acties van muzikanten en dansers die interageren met het machineorkest

Naast zijn werk voor het <M&M> orkest maakt hij ook electroakoestische muziek en kamermuziek met live electronics, meestal gebruikmakend van open source software zoals Pure Data and <GMT>.

Samen met Laura Maes creëerde hij de elektro-akoestische CD ‘Kitch’n'Glitch en de klankinstallaties ‘Stereotaxie’ en ‘WhirlWash’
Met Nan-Ping Chan en Yvan Vander Sanden maakte hij de multimediaperformance ‘C0de‘.

Verder werkte hij samen met Phill Niblock, Champ d’Action, the Medusa ensemble, Anne Faulborn, Jelle Meander, Maja Jantar, Olaf Risee, yvan vander sanden, Nan Ping Chang, Emilie De Vlam, Eli Van de Vondel, Thomas Smetryns, Dirk Moelants, Matthias Troffaes, …

Zijn muziek is regelmatig te horen in Vlaanderen en omstreken, maar werd ook gespeeld op festivals in Nederland, Frankrijk, Polen, Zwitserland, Duitsland en Portugal.

Wilt u hem een sturen?

Persoonlijke Website

Kristof Lauwers first studied classical guitar with Ida Polck and then experimental composition with Dr. Godfried-Willem Raes at the Ghent Royal Conservatory. He specialized in electroacoustic music, music with live electronics and algorithmic composition.

He currently works at the Logos Foundation, a centre for experimental music in Ghent, where he collaborates in the development of <GMT>, a programming language designed for real-time algorithmic and interactive musical applications.

He is also a member of the Logos <M&M> (man and machine) ensemble, where he has the possibility to work with cutting edge technology like a complete robot orchestra, radar and sonar movement sensors and a polyphonic pitch detection device. This allows a completely new composition paradigm, abandoning the traditional linear score concept. Most compositions he writes for the <M&M> ensemble are real-time interactive pieces, computer programs that make musical decisions dependent on the actions of musicians or dancers that play/dance live together with the orchestra.

Next to his work with <M&M> he also creates electroacoustic / ambient music and chamber music with live electronics, mostly using open source software like Pure Data and <GMT>.

Together with Laura Maes and Leen Gyselinck he created the audiovisual piece ‘Kitch’n Glitch’ and the installations ‘Stereotaxie ’ and ‘WhirlWash’.
With Nan-Ping Chan and Yvan Vander Sanden he created the multimediaperformance ‘C0de‘.

He has also collaborated with Phill Niblock, Champ d’Action, the Medusa ensemble, Anne Faulborn, Jelle Meander, Maja Jantar, Olaf Risee, yvan vander sanden, Nan Ping Chang, Emilie De Vlam, Eli Van de Vondel, Thomas Smetryns, Dirk Moelants, Matthias Troffaes, …

His music can regularly be heard in and around Flanders, but has also been played at festivals in the Netherlands, France, Poland, Switzerland, Germany and Portugal.

You can get in contact with him by

Kristof's personal website