Prof.Dr.Godfried-Willem RAES

Kursus Akoestiek

Associatie Universiteit Gent - Hogeschool : Departement Muziek & Drama


<Terug naar inhoudstafel kursus>    

4999:

Lezingen Akoestiek

Lesdata akademiejaar 2008-2009:

aanvangsuur: 17u00 - Lokaal L6, Bijloke - telkens op maandagen

onderwerpen onder voorbehoud van wijzigingen.

22/29 september 2008 eerste kontaktname en inschrijvingen. Praktische regelingen en afspraken.
06 oktober 2008

onderwerp: inleiding, algemene begrippen uit de akoestiek

ref.: 4500.html

20 oktober 2008 verplaatst naar 27 oktober vanwege ziekte docent.

onderwerp: audioperceptie en de konsekwenties voor de muziek

ref: 4501.html, 4502.html , 4503.html, 4504.html

03 november 2008

onderwerp: inleiding trillingen in vaste stoffen: isotrope en anisotrope media

ref.: 4450.html

 

17 november 2008

onderwerp: snaren

ref.: 4040.html

01 december 2008

onderwerp: excitatiewijzen van snaren: strijken, tokkelen, slaan

ref: 4041.html, 4045.html , 4046.html , 4047.html , 4048.html

15 december 2008

onderwerp: membranen, platen en staven

ref: 4050.html , 4051.html , 4052.html

23 januari 2009 - 14u00

Mengal auditorium, Hoogpoort 64

semestrieel examen - 1e semester

breng een zakrekenmachine mee (geen laptop, geen GSM!!!).

09 februari 2009

onderwerp: stemmingen, toonsystemen, temperamenten

meting en berekening

ref: stemmingen en temperamenten

02 maart 2009

onderwerp: automatizering van muziekinstrumenten: de player piano. (in het kader van de week van de hedendaagse muziek en het Nancarrow recital)

ref.: playerpiano, 2115.html, 2116.html

16 maart 2009

onderwerp: klankkasten, resonatoren, synergetische konstrukties

ref.: 4300-helmholtz.html , 4301.html

30 maart 2009

onderwerp: spektrogrammen en spektraalanalyse, FFT

ref.: 1155.html, 1157.html

20 april 2009

onderwerp: klanksynteze en sampling

ref.: 1150.html, 4003.html, 4005.html. 4006.html

additieve synteze, subtraktieve synteze, FM-synteze, physical modelling

04 mei 2009

onderwerp: elektronische muziekinstrumenten en hun human interfaces

ref.: 4007.html, 4008.html, gesture-instrument.html

 

18 mei 2009 Geen les! Vragen en antwoorden, inzameling lesopdrachten.
uiterste datum voor het indienen van taken en opdrachten

EXAMEN:

29 mei 2009 om 9u00
Mengal auditorium, Hoogpoort 64

semestrieel examen 2e semester

breng een zakrekenmachine mee (geen laptop, geen GSM!!!).

 

telkens in lokaal L6, Bijlokekampus, Kluyskensstraat 2, om 17u00

Een beknopte syllabus is beschikbaar via internet. Het lezen van technische literatuur over de behandelde onderwerpen (een literatuurlijst is voorhanden) wordt sterk aanbevolen.

Het examen wordt schriftelijk afgenomen met behulp van een multiple choice systeem. Daarbij mogen de lesnotas, literatuur, rekenmachines, worden gebruikt. Elke vorm van onderlinge kommunikatie is evenwel verboden (doorgeven van boeken of notas, vragen stellen, praten, tonen...) evenals alle technische toestellen die zoiets mogelijk maken (laptop, GSM, Blueberry.... ).

De eindkwotering omvat 20% voor lesopdrachten, dagelijks werk, eigen opzoekingen (2x 2/10 = 4/20),... terwijl de overige 80% (2x 8/10= 16/20) worden bepaald door de resultaten van de twee examenproeven.

Verdere lektuur en bibliografische referenties: biblio-akoestiek.html

Konsulteer regelmatig deze pagina voor gebeurlijke wijzigingen.

http://www.logosfoundation.org/kursus/4999.html


Filedate: updated: 2009-09-21

Terug naar algemene inhoudstafel kursus: <Index Kursus> Naar homepage dr.Godfried-Willem RAES Terug naar index akoestiek kursus