Prof.Dr.Godfried-Willem RAES

Associatie Universiteit Gent - : School of Arts - Konservatorium - Kursus Akoestiek


<Terug naar inhoudstafel kursus>    

4999:

Lezingen Akoestiek

Lesdata akademiejaar 2012-2013:

aanvangsuur: 17u00 - Klanklaboratorium Nederpolder, 3e verdieping, telkens op maandagen

onderwerpen onder voorbehoud van wijzigingen. [Module C: 1e semester (Wijnaert) , module D: 2e semester (Nederpolder)]

ONDERWERPEN ZIJN NIET DEFINITIEF!

24 september

8 oktober 2012

eerste kontaktname en inschrijvingen. Praktische regelingen en afspraken.

 

15 oktober 2012

onderwerp: inleiding, algemene begrippen uit de akoestiek: de fysika van het geluid.

ref.: 4500.html

5 november 2012

onderwerp: audioperceptie en de konsekwenties voor de muziek

ref: 4501.html, 4502.html , 4503.html, 4504.html

ref.: 3130.html (Shepard tonen) Luistervoorbeeld.

26 november 2012

onderwerp: som en verschiltonen, dissonantie en konsonantie

het interne leven van een klank

ref.: http://en.wikipedia.org/wiki/Consonance_and_dissonance

ref.: 3110.html, 3112.html

10 december 2012

onderwerp: inleiding trillingen in vaste stoffen: isotrope en anisotrope media

ref.: 4450.html

ref.: 4520.html: (kontaktmikrofoons)

21 januari 2013 wegens niet beschikbaarheid van het leslokaal wordt deze les gegeven op

28 januari 2013

plaats: Klanklabo Nederpolder, 3e verdieping!

onderwerp: snaren

ref.: 4040.html

Om toegang te hebben tot het gebouw moeten de studenten beschikken over een gevalideerde studentenkaart! Voor vragen dienaangaande, navragen op het sekretariaat.

4 februari 2013

onderwerp: excitatiewijzen van snaren: strijken, tokkelen, slaan

ref: 4041.html, 4045.html , 4046.html

25 februari 2013

onderwerp: experimentele excitatiewijzen, klankkasten, resonatoren, synergetische konstrukties

ref.: 4047.html , 4048.html , Synchrochord , 4300-helmholtz.html , 4301.html

11 maart 2013

onderwerp: stemmingen, toonsystemen, temperamenten

meting en berekening

ref: stemmingen en temperamenten

Deze tekst is ook als PDF bestand te downloaden.

15 april 2013

onderwerp: membranen (trommen, pauken, mikrofoons, luidsprekers...)

ref: 4050.html

onderwerp: platen en staven (gongs, tamtams, steeldrums, cimbalen, crotalen, claves, xylofoons, celesta, stemvork, triangel...)

ref: 4051.html , 4052.html

29 april 2013

onderwerp: spektrogrammen en spektraalanalyse, formanten, DFT, FFT

ref.: 1155.html, 1157.html

meettechnieken, opstellingen en apparatuur.
acoustic modelling en golfvormsynthese (1156.html) , digitale bewerkingen op geluid: filters, resonatoren...

13 mei 2013


datum voor het indienen van taken en opdrachten

 

 

EXAMEN 1e Zittijd:

10 juni 2013 om 10u00 stipt.

Mengal auditorium, Hoogpoort 64

examen

breng een zakrekenmachine mee (geen laptop, geen GSM!!!).

Studenten die over de modules A/B (her)examen wensen af te leggen (dus de leerstof van vorig akademiejaar) moet dit op voorhand melden.

EXAMEN 2e zittijd:

2 september 2013 om 10u00 stipt

Mengal Auditorium, Hoogpoort 64

examen

breng een zakrekenmachine mee (geen laptop, geen GSM!!!).

 

telkens in het klanklaboratorium, Nederpolder, om 17u00. (1e semester: Nationale Bank (De Wijnaert))

Een beknopte syllabus is beschikbaar via internet. Het lezen van technische literatuur over de behandelde onderwerpen (een literatuurlijst is voorhanden) wordt sterk aanbevolen.

Het examen wordt schriftelijk afgenomen met behulp van een multiple choice systeem. Daarbij mogen de lesnotas, literatuur, rekenmachines, worden gebruikt. Elke vorm van onderlinge kommunikatie is evenwel verboden (doorgeven van rekenmachines, boeken of notas, vragen stellen, praten, tonen...) evenals alle technische toestellen die zoiets mogelijk maken (laptop, iPod, GSM, Blueberry.... ).

De eindkwotering omvat 20% voor lesopdrachten, dagelijks werk, eigen opzoekingen (2x 2/10 = 4/20),... terwijl de overige 80% (2x 8/10= 16/20) worden bepaald door de resultaten van de examenproef.

Verdere lektuur en bibliografische referenties: biblio-akoestiek.html

In het bijzonder beveel ik het boek van Dave Benson aan. Je kan het hier downloaden. In de bibliografie zijn nog verdere download mogelijkheden voor akademisch gebruik voorzien.

Konsulteer regelmatig deze pagina voor gebeurlijke wijzigingen.

http://www.logosfoundation.org/kursus/4999.html

 

Studentenlijst, volgens de aanwezigheidslijsten opgenomen in de lessen:

BENTEIN, Naomi, 2,9, Ak2-MP, N
BENTEIN, Mauro, 0,9, Ak1-MP, N
BOECKSTEYNS, Sophia, 0,9, Ak1-IB, N
CAUTAERS, Joren, 0,2, Ak2-MP, N
CORTEN, Pieter, 0, 7, Ak1-MK, N
DE_CLERCQ, Xavier, 0, 7, Ak1-MP, N
DECROCK, Liesbeth, 0, 10, Ak1-KV, N
DE_CONINCK, Roy, 0,4,Ak1, N
DE_KEUKELEIRE, Maarten, 0,10, Ak1-IB, N
DE_LEY, Charlotte, 0, 10, Ak2-IB, N
DE_NYS, Jussi, 2, 2, Ak2-MP, N
DEUSCH, Liesbeth, 0, 1, Ak1, N
DIERCKX, Lore, 0,7, Ak2-IB, N
DUYCK, Tim, 0,8, Ak1, N
EVERAERT, Jonas, 0, 9, Ak1-MP, N
FEYAERTS, Niels, 0, 1, Akx-MP, N
GEERTS, Marie, 0, 9, Ak2-IB, N
GUNST, Arne, 0, 10, Ak1-IB, N
HOFMAN, Charles, 0, 9, Ak1-IB, N
LEYERS, Billie, 0,6, Ak1, N
LENAERTS, Stef, 0, 6, Ak2-MP, N
MAS, Joshua, 0, 6, Ak1, N
PEPERMANS, Sharon, 0, 7, Ak1, N
PIETERS, Jonas, 0,7, Ak1-IB, N
PROOST, Jelle, 0, 5, Ak2-MK, N
ROUSSEAU, Bram, 0, 1, Ak2-IB, N
SCHILLEBEEKX, Ruben, 0,7, Ak1, N
SEGERS, Jasper, 0,9, Ak1-MP, N
SIMONS, Jasper, 0, 1, Ak1, N
SIMONS, Gregory, 0,2, Ak1, N
STAELENS, Yello, 0, 6, Ak1-MP, N
STUER, Sander, 0, 9, Ak1-MP, N
SEVERENS, Berg, 0, 4, Ak1, N
THOME, Daan, 0,4, Aka, N
THYS, Noah, 0,6,Ak1,N
VANDERSTEEN, Simme, 0,10, Ak1-IB, N
VAN_STEENWINKEL, Anne, 2, 8, Ak2-MP, N
VERSCHUEREN, Evelien, 0,6, Ak1, N
WOUTERS, Orson, 0, 6, Ak1-MP, N
ZEUWTS, Anne, 0,6,Ak1, N

 

 

Indien uw naam niet juist is gespeld (ik kan jullie handschrift niet steeds eenduidig ontcijferen...), laat het mij weten via email: god@logosfoundation.org.

Alleen studenten wier naam voorkomt in deze lijst zullen examen kunnen afleggen.


Filedate: updated: 2013-06-21

Terug naar algemene inhoudstafel kursus: <Index Kursus> Naar homepage dr.Godfried-Willem RAES Terug naar index akoestiek kursus