Prof.Dr.Godfried-Willem RAES

Associatie Universiteit Gent - : Departement Muziek: Kursus Akoestiek


<Terug naar inhoudstafel kursus>    

4999:

Lezingen Akoestiek

Lesdata akademiejaar 2010-2011:

aanvangsuur: 17u00 - Klanklaboratorium Nationale Bank (Wijnaert) - telkens op maandagen

onderwerpen onder voorbehoud van wijzigingen.

27 september

4 oktober 2010

eerste kontaktname en inschrijvingen. Praktische regelingen en afspraken.
11 oktober 2010

onderwerp: inleiding, algemene begrippen uit de akoestiek: de fysika van het geluid.

ref.: 4500.html

25 oktober 2010

onderwerp: audioperceptie en de konsekwenties voor de muziek

ref: 4501.html, 4502.html , 4503.html, 4504.html

ref.: 4510.html, 4511.html (mikrofoons en toepassingen)

08 november 2010

onderwerp: inleiding trillingen in vaste stoffen: isotrope en anisotrope media

ref.: 4450.html

ref.: 4520.html: (kontaktmikrofoons)

22 november 2010

onderwerp: snaren

ref.: 4040.html

06 december 2010

onderwerp: excitatiewijzen van snaren: strijken, tokkelen, slaan

ref: 4041.html, 4045.html , 4046.html , 4047.html , 4048.html

20 december 2010

onderwerp: afgifte taken 1e semester

 

14 februari 2011

onderwerp: membranen (trommen, pauken, mikrofoons, luidsprekers...)

ref: 4050.html

14 maart 2011

onderwerp: platen en staven (gongs, tamtams, steeldrums, cimbalen, crotalen, claves, xylofoons, celesta, stemvork, triangel...)

ref: 4051.html , 4052.html

28 maart 2011

onderwerp: stemmingen, toonsystemen, temperamenten

meting en berekening

ref: stemmingen en temperamenten

04 april 2011

onderwerp: klankkasten, resonatoren, synergetische konstrukties

ref.: 4300-helmholtz.html , 4301.html

02 mei 2011

onderwerp: spektrogrammen en spektraalanalyse, formanten, FFT

ref.: 1155.html, 1157.html

meettechnieken, opstellingen en apparatuur

09 mei 2011

wegens sterfgeval verplaatst naar

16 mei 2011


datum voor het indienen van taken en opdrachten

   

EXAMEN:

20.06.2011 om 10u00
Mengal auditorium, Hoogpoort 64

examen

breng een zakrekenmachine mee (geen laptop, geen GSM!!!).

 

 

telkens in het klanklaboratorium, Nationale Bank (De Wijnaert), om 17u00

Een beknopte syllabus is beschikbaar via internet. Het lezen van technische literatuur over de behandelde onderwerpen (een literatuurlijst is voorhanden) wordt sterk aanbevolen.

Het examen wordt schriftelijk afgenomen met behulp van een multiple choice systeem. Daarbij mogen de lesnotas, literatuur, rekenmachines, worden gebruikt. Elke vorm van onderlinge kommunikatie is evenwel verboden (doorgeven van rekenmachines, boeken of notas, vragen stellen, praten, tonen...) evenals alle technische toestellen die zoiets mogelijk maken (laptop, GSM, Blueberry.... ).

De eindkwotering omvat 20% voor lesopdrachten, dagelijks werk, eigen opzoekingen (2x 2/10 = 4/20),... terwijl de overige 80% (2x 8/10= 16/20) worden bepaald door de resultaten van de examenproef.

Verdere lektuur en bibliografische referenties: biblio-akoestiek.html

In het bijzonder beveel ik het boek van Dave Benson aan. Je kan het hier downloaden.

Konsulteer regelmatig deze pagina voor gebeurlijke wijzigingen.

http://www.logosfoundation.org/kursus/4999.html


Filedate: updated: 2011-08-30

Terug naar algemene inhoudstafel kursus: <Index Kursus> Naar homepage dr.Godfried-Willem RAES Terug naar index akoestiek kursus