<RorO>


an automated barrelorgan robot

dr.Godfried-Willem RAES

2007-2021

[Nederlandstalige versie]

<RorO>

A mobile automated barrelorgan robot using in part recycled pipework and components by Gerard Pels (1955-2014). Revoicing and re-intonation performed by us.

Description of the organ registers:

Register names: Roerpijp 8' , (6 octaves), Salicional 4', Blockfloete 8'. Some pipes are marked as 'Nazaard'.

The pipes sounding the notes 36 to 50 are made of zinc, from note 51 on, they are Sn/Pb in the traditional organ pipe alloy. All pipes for notes 37 to 47 are closed, from 48 on they are half-closed. The lowest octave pipes also have roll beards for intonation and tuning. These are made from regular pipe alloy. Here is a picture of some of these zinc made pipes:
Here is a view on the pipes for notes 48,49,50 : These pipes are 'roergedeckt'. The pipes for the 'blockflute' part of the register (notes 84 to 93) are shaped anticonical: Higher up, in fact a second register, the pipes are open and cilindrical. Salicional pipes as we presume. The presence of this gamut of pipes, led us to implement some interesting registrations: 8", 4", 2" and sesquialter choices become possible. The registers can be selected using the midi program change command.
Since the instrument is designed for transportation, the pipes are inserted somewhat deeper into the upperplate of the windchest than usual in traditional organ building. Also on some pipe-ranks we provided in a silicon compound closing joint.

The wind to the pipes from note 48 on, is turned on and off with vertical solenoid valves. Experiments revealed that -although far from spectacular- it was worth the effort to implement velocity sensitivity on these valves. The circuit to achieve this is a mere repetition of what we did for many more of our musical robots: The circuit for a complete board, serving 14 solenoids/ notes looks like this: The soldered board with components:

 

 

 

 

A view on the inside of the windchest for the notes 48 - 115: Left side: Center part: Left side:

 

 

Circuit Overview:

Mapping

Midi implementation:

The midi channel for <RorO> is 3 (0-15) or 4 (1-16).

Midi note range: 36 - 115, velocity implemented (steers the speed wherewith the valves do open and hence, at least to some extend, the note attack). The recommended value for the velocity byte is 64. Only when note repeats using key-pressure are used, it makes sense to play around with the velo settings. For very fast note repetitions (Flatterzunge effect), the velocity values may need to be taken smaller.

Note Off commands are obviously required. The release byte has no function and is not implemented on this robot.

Lights:

lights are mapped on midi notes as follows:

Controllers:

Program change is implemented to select different pipe sets and combinations.

Note that the bits 2,3,4,5 are mutually exclusive. For users that are less familiar with binary coding, here is a practical summary of usefull settings:

Patch    
0 all registers off
1 pedal only, 8' only notes 36-47 will play
2 roerpijp register only ('nazaard' marked pipes), 8' only notes 48-93 will play - implemented for tuning
3 8' register only notes 36-93 will play
4 salicional register only, as 8' register only notes 76-115 will play - implemented for tuning the pipes
7 all pipes as 8' register all notes 36-115 will play
11 8' + salicional as 4' register all notes 36-103 will play
19 8' + salicional as duodecime register all notes 36-96 will play
35 8' + salicional as 2' register all notes 36-91 will play

 

Technical specifications:

Design and constructon: dr.Godfried-Willem Raes (2007-2021)

Collaborators on the construction of this robot:

Music composed or orchestrated for this robot:

Back to Logos-Projects page : projects.html Back to Main Logos page:index.html To Godfried-Willem Raes personal homepage... To Instrument catalogue Naar Godfried-Willem Raes' homepage

Nederlands:

<RorO>

De uitgangspunten bij het ontwerp, de planning en de bouw van deze muzikale robot waren bij aanvang drieerlei:

1.- Heel regelmatig bereikt ons de vraag naar muziekautomaten die kunnen worden ingezet op openbare plaatsen, straten en pleinen. Omwille van de gebruikte materialen en ontwerptechnische beperkingen was dit met de grote meerderheid van de robots reeds beschikbaar bij Stichting Logos praktisch onmogelijk. Vandaar de aanvankelijke overweging van het bouwen van een 'draaiorgel'-achtig instrument dat geschikt zou zijn voor bedrijf in openlucht: op straat dus. Anders gesteld, voor het ontwerp vereist dit een zekere mate van regenbestendigheid, een eigenschap die in geen van de muzikale robotten die we bij Stichting Logos ontwikkelden in voldoende mate aanwezig is. Deze vereiste dikteert het gebruik van kunststoffen en metalen eerder dan de traditionele materialen uit de orgelbouw, met name hout en leder. Ook voor de elektronika vergt dit uitgangspunt enkele bijzondere maatregelen. Voor de pijpen kunnen we uitgaan van een register gebouwd door Gerard Pels (1955-2014) voor een klein kistorgel en waarvoor zink werd gebruikt. Pels heeft het orgeltje evenwel nooit helemaal afgewerkt, en we konden dus vertrekken van dit halffabrikaat. Er was een houten windlade, voorzien van elektrische ventielen, voor de pijpen vanaf noot 48. Helemaal geen windlade echter voor het grondoktaaf (noten 36-47). Voor die windlade zelf, kwam dik massief PVC in aanmerking, zoals we dat met groot sukses al hadden toegepast in onze Hybr reeks: <Hybr>, <HybrHi> en <HybrLo>. Maar ook zonder echte windlade, mits gebruikmaking van losse 1/2" magneetventielen en heel wat slangen moest het mogelijk zijn. De draagplank kon dan ook in traditioneel hout worden gemaakt.

2.- Het bouwen van een op zichzelf staande module die bovendien ook interaktief kan werken in funktie van publiek, bespelers en/of omgeving. Daarmee is bedoeld, dat de automaat zelfstandig moet kunnen werken en dus geen externe apparatuur zoals interfaces, een laptop, sensoren... nodig mag hebben. Om die interaktiviteit mogelijk te maken voorzien we minstens twee Doppler-radar sensoren, waardoor interaktiviteit via expressief relevante beweging mogelijk wordt gemaakt. Anderzijds vergt deze vereiste de aanwezigheid van heel wat geheugen in de processoren die voor de robot worden gebruikt. Alle repertoire moet immers in die chips kunnen worden opgeslagen.

3.- Los van vorige uitgangspunten, wilden we met deze module aanvankelijk een proefprojekt opzetten ter evaluatie van het koncept van zwaartekracht-kleppen. Traditionele orgelautomaten maken gebruik van een windlade waarop de pijpen worden geplaatst. Binnenin die windlade bevinden zich elektrisch bestuurde verntielen die via een veer in rust gesloten worden gehouden. De veer is nodig, omdat de ventielen 'ondersteboven' dienen te werken. Principieel zijn tegen dit traditioneel ontwerp nogat wat bezwaren aan te voeren: de veer introduceert inherent een risico op resonanties bij bepaalde bekrachtigingsfrekwenties. Het lekvrij monteren van de ventielen vereist een engelengeduld en lekken ontstaan ook na montage vrij makkelijk na verplaatsingen of transporten van de windlade. Konische ventielen zijn wat dit betreft nog vele malen lastiger dan de meestal gebruikte vlakke exemplaren. (cfr. bouwdagboek voor onze <Bomi> robot en het paper dat we in dat verband publiceerden) Het herstellen van een lek is bijzonder tijdrovend, omdat alle pijpen dienen te worden verwijderd (... en achteraf herstemd...) teneinde de bovenplaat van de windlade te kunnen bewerken. Vandaar ons idee om de ventielen bovenop de windlade te monteren, zo dat ze in rust door de zwaartekracht gesloten worden gehouden. Aangezien de pijpen -op grond van hun konstruktie- niet goed ondersteboven kunnen worden gemonteerd, wilden we bij dit ontwerp uitgaan van de toepassing van 'omkeer-cancellen', een soort U-konstrukties tussen orgelpijp en ventiel. Gebruik van elastische slangen is natuurlijk ook mogelijk, al moet bij langere trajekten rekening worden gehouden met de vertragingstijden en drukverliezen.

Toen we, na een lange onderbreking, het projekt weer onder handen namen wijzigden we heel wat van deze uitgangspunten: de oorspronkelijke windlade behielden we. De nieuwgemaakt windlade voor het laagste oktaaf bouwden we aanvankelijk met Banggood ventielen, maar na opbouw en test, bleek de doorlaat van deze ventielen veel te klein voor de pijpen waarvoor ze bedoeld waren. We bouwden deze windlade opnieuw, maar nu gebruik makend van 'klassieke' Laukhuff ventielen, behalve voor de noten 36 en 47, waarvoor we zelfgebouwde ventielen gebruikten op basis van de Banggood ventielen, maar nu zonder gebruik maken van het kraanhuis ervan.

Mensuur tabel voor de pijpen:

noot = midi note

length = measured from flue to pipe end. Between brackets: extra length roerpijp (Rohrpfeife)

Noot diameter (in mm) length foot orifice valve seat material PCB board output wire color
36 110 - 113 1110 250 12 mm 21 mm Zn PH0 1 twin
37 107 - 108     12 mm 30 mm Zn PH0 2 twin
38 104 - 105     12 mm 30 mm Zn PH0 3 twin
39 100 - 100     12 mm 30 mm Zn PH0 4 twin
40 97 - 96     12 mm 30 mm Zn PH0 5 twin
41 94 - 94     12 mm 30 mm Zn PH0 6 twin
42 91 - 92     12 mm 30 mm Zn PH0 7 twin
43 87 - 90     12 mm 30 mm Zn PH0 8 twin
44 85 - 87     12 mm 30 mm Zn PH0 9 twin
45 81 - 84     12 mm 30 mm Zn PH0 10 twin
46 79 - 80     12 mm 30 mm Zn PH0 11 twin
47 77 - 78 563 200 12 mm 21 mm Zn PH0 12 twin
48 79 574 [125] 200   18 mm Zn PH1 1 black
49 76         Zn PH1 2 brown
50 71         Zn PH1 3 red/green
51 66         Sn-Pb PH1 4 orange
52           Sn-Pb PH1 5 yellow
53           Sn-Pb PH1 6 green
54           Sn-Pb PH1 7 blue
55           Sn-Pb PH1 8 purple
56           Sn-Pb PH1 9 grey
57           Sn-Pb PH1 10 white
58           Sn-Pb PH1 11 black
59           Sn-Pb PH1 12 brown
60           Sn-Pb PH1 13 red/black
61           Sn-Pb PH1 14 orange
62           Sn-Pb PH2 1 yellow
63           Sn-Pb PH2 2 green
64           Sn-Pb PH2 3 blue
65           Sn-Pb PH2 4 purple
66           Sn-Pb PH2 5 grey
67           Sn-Pb PH2 6 white
68           Sn-Pb PH2 7 black
69           Sn-Pb PH2 8 brown
70           Sn-Pb PH2 9 red/orange
71           Sn-Pb PH2 10 orange
72           Sn-Pb PH2 11 yellow
73           Sn-Pb PH2 12 green
74           Sn-Pb PH2 13 blue
75           Sn-Pb PH2 14 purple
76           Sn-Pb PH3 1 grey
77           Sn-Pb PH3 2 white
78           Sn-Pb PH3 3 black
79           Sn-Pb PH3 4 brown
80           Sn-Pb PH3 5 red/blue
81           Sn-Pb PH3 6 orange
82           Sn-Pb PH3 7 yellow
83           Sn-Pb PH3 8 green
84 solenoids valve checked         Sn-Pb PH3 9 blue
85 spring checked         Sn-Pb PH3 10 purple
86           Sn-Pb PH3 11 grey
87           Sn-Pb PH3 12 white
88           Sn-Pb PH3 13 black
89           Sn-Pb PH3 14 brown
90           Sn-Pb PH4 1 red/black
91           Sn-Pb PH4 2 orange
92           Sn-Pb PH4 3 yellow
93           Sn-Pb PH4 4 green
94           Sn-Pb PH4 5 blue NC
95           Sn-Pb PH4 6 purple NC
96           Sn-Pb PH4 7 grey NC
97           Sn-Pb PH4 8 white NC
98           Sn-Pb PH4 9  
99           Sn-Pb PH4 10  
100           Sn-Pb PH4 11  
101           Sn-Pb PH4 12  
102           Sn-Pb PH4 13  
103           Sn-Pb PH4 14  
                   

Register 2 - salicional:

76           Sn-Pb PH5

1

 
77 check veer         Sn-Pb PH5 2  
78           Sn-Pb PH5 3  
79           Sn-Pb PH5 4  
80           Sn-Pb PH5 5  
81           Sn-Pb PH5 6  
82           Sn-Pb PH5 7  
83           Sn-Pb PH5 8  
84 check veer         Sn-Pb PH5 9  
85           Sn-Pb PH5 10  
86           Sn-Pb PH5 11  
87           Sn-Pb PH5 12  
88           Sn-Pb PH5 13  
89           Sn-Pb PH5 14  
90           Sn-Pb PH6 1  
91 pijp te luid         Sn-Pb PH6 2  
92           Sn-Pb PH6 3  
93           Sn-Pb PH6 4  
94           Sn-Pb PH6 5  
95           Sn-Pb PH6 6  
96           Sn-Pb PH6 7  
97           Sn-Pb PH6 8  
98           Sn-Pb PH6 9  
99           Sn-Pb PH6 10  
100           Sn-Pb PH6 11  
101           Sn-Pb PH6 12  
102           Sn-Pb PH6 13  
103           Sn-Pb PH6 14  
104           Sn-Pb PH7 1 grey
105           Sn-Pb PH7 2 white
106 na te zien         Sn-Pb PH7 3 black
107           Sn-Pb PH7 4 brown
108           Sn-Pb PH7 5 red-yellow
109           Sn-Pb PH7 6 orange
110           Sn-Pb PH7 7 yellow-black
111           Sn-Pb PH7 8 green-yellow
112           Sn-Pb PH7 9 blue-grey
2 was broken solenoid         - PH7 10 purple NC
113           Sn-Pb PH7 11 grey
114           Sn-Pb PH7 12 white
115 leak cured         Sn-Pb PH7 13 pink/black
124 red LED assembly         light PH7 14 red/white
                   

 

 

Voor de windvoorziening maakten we gebruik van een kleine Ventus orgelblazer van de firma Laukhuff, met een regelbare winddruk van maximaal 80 mm waterkolom, of 8 mBar = 785 Pa, in eenheden uit de fysika. De aansturing van de 150 Watt (0.2 HP volgens het motorlabel) motor gebeurt met een Siemens G110 motorcontroller. Zoals voorspelbaar en volkomen normaal bij orgelpijpen, is ook hier de stemming enigszins afhankelijk van de winddruk. Alleen bij een motor AC frekwentie van 50 Hz is de stemming korrekt. Winddruk 80mm H2O. Om een eenvoudige afregeling, stemming en intonering mogelijk te maken, monteerden we een precieze manometer aan de buitenkant van de windlade. Het maximale debiet van de kompressor is 3 kubieke meter, wat dus brede klusters ruimschoots mogelijk maakt.

De radiale kompressor is voorzien van een geluidsdemper aan de aanzuigkant evenals van een regelklep op de inlaat. Binnenin de balg is bovendien een terugslagklep gemonteerd.

 

Tessituur:

 


Building logbook / Bouwdagboek:

Omdat ons vaak wordt gevraagd hoeveel werk en tijd kruipt in, en nodig is voor, het bouwen van onze muzikale robotten, houden we ook voor <Roro> een beknopt en geilllustreerd bouwdagboek bij:

To be done:


Robodies Pictures with <RorO>:

to be done. Candidates?

 


Naar Godfried-Willem Raes personal homepage... Naar katalogus instrumenten

gebouwd door

Godfried-Willem Raes

Naar Godfried-Willem Raes' homepage Composers manual

Last update: 2023-10-11 by Godfried-Willem Raes


Technical data sheet and maintenance instructions:

LED-light strips:

Wiring for the Laukhuff blower:

The valves inside the high windchest were mounted by Gerard Pels. They have a DC resistance of 145 Ohm and work on a 12 V voltage (determined by us, as there are no specs. on the components). We have no idea as to the original producer of these valves.

The valves inside the low windchest, replaced after the failure with using the 1/2" Banggood valves, are now ten August Laukhuff types flat 30 mm pallet valves. These have a cold resistance of 79 Ohm and are designed to operate on 12 to 14 V. Two valves are made by us, using the Banggood solenoids and anchors as described in our construction diary. These two valves are mounted to operate the notes 36 and 47.

Pressure sensor inside the bellows: MPXV7002, pressure range -2000 to +2000 Pa (= -200 to +200 mm H2O). Will be mounted only if required for the final version of the instrument.

Powersupply modules: 4 pieces Meanwell IRM-60-12. Input: 100-240Vac, 1.8A ; output 12V 5A. Made in Taiwan. Manual: http://www.meanwell.com/manual.html Here is the relevant datasheet.

 

Programming information and settings for the Siemens Sinamics G110 motor controller:

This is the same controller type as used in the old version of the <So> robot, the old version of <autosax> as well as in the <Bomi> robot from 2010. These robots however have a mini-ventola 132V/230V motor, whereas this robot uses a 230/400V motor. The G110 controller is in fact not powerfull enough for this motor. We should go for a 250W model instead of the 120W used now. However, so far it works...

Parameter nr. setting comment
P0003 - User Access level 3
  • 1= standard (motor params.)
  • 2 = extended
  • 3 = expert
For normal operation must be reset to 0.
P0004 - access control filter params 0 allow access to all parameters of P0003 = 3
P0005 - display parameter 21 display motor frequency
P0010 - commisioning params 0

must be set to 1 to change motor params.

For access to P4 params and normal operation, must be set to 0

P0100 - Europe/ US 2

0 = default value (Europe, 50 Hz)

2 = USA, 60 Hz, metric units (our setting here)

P0210 - voltage 230 V mains voltage
P0304 - nominal motor voltage 230 V motor specs. (motor should be triangle connected, as its a 230/400V motor)
P0305 - motor current 0.8 A motor specs.
P0307 - motor power 0.15 kW motor specs. (Ror motor)
P0310 - nominal motor frequency 75Hz motor specs. say 50Hz
P0311 - nominal motor rpm 3600 motor specs. say 2800 rpm
P0700 - ctrl. via control panel or digital I/O 2 use digital inputs for ctrl.
P1000 - select frequency setpoint 2 set analog setpoint (1= operator panel f-ctrl)
P1080 - min.. motor frequency 10 Hz 12 Hz with 60Hz setting.
P1082 - max. motor frequency 75 Hz  
P1120 - ramp up-time 2"  
P1121 - ramp down time 5"  
P1300 - V/f characteristic 2 quadratic V/f control
P2000 - max.frequency setpoint 75 Hz  
P3900 - end quick commisioning 1 resets P0010

Signals connection & pin numbering on the motor controller:

With the V1.0 firmware in the 18F2620 PIC controller, we get following correspondence between the controller #7 value and the motor frequency:

[measurements 25.04.2021, 10u00:]

Controller 7 value Analog control voltage Motor frequency

wind pressure

10 mm H20 = 1 mbar

remarks
0 0 12 Hz 0 Motor OFF - 12 Hz is the minimum speed programmed on the controller.
10 2.2 V 16 Hz 10 mm H20 = 1 mBar some pipes can make whistle sounds
14 3.09 V 23 Hz 20 mm H20 = 2 mBar  
19 4.05 V 30 Hz 30 mm H20 = 3 mBar  
22 4.51 V 34 Hz 40 mm H20 = 4 mBar  
26 5.03 V 38 Hz 50 mm H20 = 5 mBar  
30 5.45 V 41 Hz 60 mm H20 = 6 mBar  
36 5.97 V 45 Hz 70 mm H20 = 7 mBar  
42 6.39 V 48 Hz 79 mm H20 = 7.9 mBar  
43 6.50 V 50 Hz 80 mm H20 = 8 mBar This is the nominal pressure and frequency for the motor
50 6.80 V 52 Hz 90 mm H20 = 9 mBar  
57 7.10 V 54 Hz 100 mm H20 = 10 mBar  
70 7.52 V 57 Hz 110 mm H20 = 11 mBar  
85 7.8 V 60 Hz 120 mm H20 = 12 mBar  
110 8.25 V 63 Hz 130 mm H20 = 13 mBar  
126 8.43 V 64 Hz 140 mm H20 = 14 mBar all pipes will sound too high and out of tune.
127 8.50 V 65 Hz 140 mm H20 = 14 mBar  

The windpressure was measured, 25.04.2021, on an open valve on the windchest. The resolution of the pressure measurement is 5 mm H20 or 0.5 mBar.

Pipe tuning and intonation was performed with a controller 7 value equal to 43. Intonation and tuning finished 27.05.2021.

Lookup table for the correspondence between midi values for key pressure and the periodicities of the note repeats:

midi byte = 1 (10000) freq= 2.00000005052425
midi byte = 2 (9678) freq= 2.06654272631148
midi byte = 3 (9520) freq= 2.10073005674518
midi byte = 4 (9366) freq= 2.1353833552469
midi byte = 5 (9214) freq= 2.17060999622775
midi byte = 6 (9064) freq= 2.20640967568454
midi byte = 7 (8917) freq= 2.24290686388275
midi byte = 8 (8772) freq= 2.27985186722628
midi byte = 9 (8630) freq= 2.31749716167352
midi byte = 10 (8489) freq= 2.35585140529389
midi byte = 11 (8352) freq= 2.39463607581926
midi byte = 12 (8216) freq= 2.43427464766827
midi byte = 13 (8082) freq= 2.47448196786174
midi byte = 14 (7951) freq= 2.51524875875527
midi byte = 15 (7822) freq= 2.55672745353052
midi byte = 16 (7695) freq= 2.59892151325353
midi byte = 17 (7570) freq= 2.64183349914041
midi byte = 18 (7447) freq= 2.68546498895502
midi byte = 19 (7326) freq= 2.72981648880673
midi byte = 20 (7207) freq= 2.7748873403042
midi byte = 21 (7090) freq= 2.82067562305091
midi byte = 22 (6975) freq= 2.867383584981
midi byte = 23 (6862) freq= 2.91460223043464
midi byte = 24 (6750) freq= 2.96274357532664
midi byte = 25 (6641) freq= 3.01159471544082
midi byte = 26 (6533) freq= 3.06138076002488
midi byte = 27 (6427) freq= 3.11187186949471
midi byte = 28 (6322) freq= 3.16330573432068
midi byte = 29 (6220) freq= 3.21543416482998
midi byte = 30 (6119) freq= 3.26850800870118
midi byte = 31 (6019) freq= 3.32253517821123
midi byte = 32 (5921) freq= 3.3775226725057
midi byte = 33 (5825) freq= 3.433181787871
midi byte = 34 (5731) freq= 3.48979244551431
midi byte = 35 (5638) freq= 3.54735730848572
midi byte = 36 (5546) freq= 3.60587767154828
midi byte = 37 (5456) freq= 3.66535334101393
midi byte = 38 (5367) freq= 3.72612957712948
midi byte = 39 (5280) freq= 3.78752021688145
midi byte = 40 (5194) freq= 3.85022629805419
midi byte = 41 (5110) freq= 3.91351149696556
midi byte = 42 (5027) freq= 3.978120438636
midi byte = 43 (4945) freq= 4.04408057936356
midi byte = 44 (4865) freq= 4.11057455662162
midi byte = 45 (4786) freq= 4.17841857416536
midi byte = 46 (4708) freq= 4.24763735908304
midi byte = 47 (4632) freq= 4.31778940095909
midi byte = 48 (4557) freq= 4.38885242599133
midi byte = 49 (4483) freq= 4.46129835048907
midi byte = 50 (4410) freq= 4.53514750685771
midi byte = 51 (4338) freq= 4.60988832666648
midi byte = 52 (4268) freq= 4.68603573224988
midi byte = 53 (4198) freq= 4.7636061701185
midi byte = 54 (4130) freq= 4.84202893239136
midi byte = 55 (4063) freq= 4.92186551131845
midi byte = 56 (3997) freq= 5.00312708073609
midi byte = 57 (3932) freq= 5.08582339612015
midi byte = 58 (3868) freq= 5.16996264837599
midi byte = 59 (3806) freq= 5.25486087893918
midi byte = 60 (3744) freq= 5.34188047682759
midi byte = 61 (3683) freq= 5.42961870645921
midi byte = 62 (3623) freq= 5.51952546025735
midi byte = 63 (3564) freq= 5.61088525887011
midi byte = 64 (3506) freq= 5.70369328539641
midi byte = 65 (3450) freq= 5.79710159572247
midi byte = 66 (3393) freq= 5.89362030506631
midi byte = 67 (3338) freq= 5.99071454402951
midi byte = 68 (3284) freq= 6.08920703463008
midi byte = 69 (3231) freq= 6.19003420156066
midi byte = 70 (3178) freq= 6.29227638988281
midi byte = 71 (3127) freq= 6.39590678133755
midi byte = 72 (3076) freq= 6.50195074942864
midi byte = 73 (3026) freq= 6.6093854941317
midi byte = 74 (2977) freq= 6.71817282675261
midi byte = 75 (2928) freq= 6.82943503679102
midi byte = 76 (2881) freq= 6.94203419133721
midi byte = 77 (2834) freq= 7.05591832959693
midi byte = 78 (2788) freq= 7.17231504581047
midi byte = 79 (2743) freq= 7.2912870963334
midi byte = 80 (2698) freq= 7.41152510848342
midi byte = 81 (2654) freq= 7.53437577895743
midi byte = 82 (2611) freq= 7.65843404374594
midi byte = 83 (2569) freq= 7.78513059760316
midi byte = 84 (2527) freq= 7.91295766775173
midi byte = 85 (2486) freq= 8.04343474974563
midi byte = 86 (2446) freq= 8.17661508799776
midi byte = 87 (2406) freq= 8.3108250593154
midi byte = 88 (2367) freq= 8.44951436638889
midi byte = 89 (2329) freq= 8.58737677339738
midi byte = 90 (2291) freq= 8.72981252956897
midi byte = 91 (2253) freq= 8.8750834281085
midi byte = 92 (2217) freq= 9.02120004747068
midi byte = 93 (2181) freq= 9.1701056878691
midi byte = 94 (2145) freq= 9.32183663726055
midi byte = 95 (2111) freq= 9.47418309106703
midi byte = 96 (2076) freq= 9.63159186382977
midi byte = 97 (2043) freq= 9.78952545533162
midi byte = 98 (2009) freq= 9.95272480977482
midi byte = 99 (1977) freq= 10.1163381412456
midi byte = 100 (1945) freq= 10.2827766093792
midi byte = 101 (1913) freq= 10.452051479092
midi byte = 102 (1882) freq= 10.6241702551089
midi byte = 103 (1851) freq= 10.8020526628369
midi byte = 104 (1821) freq= 10.9799618475117
midi byte = 105 (1792) freq= 11.1607145676576
midi byte = 106 (1763) freq= 11.3442997760876
midi byte = 107 (1734) freq= 11.5307007813448
midi byte = 108 (1706) freq= 11.7233297217131
midi byte = 109 (1678) freq= 11.9154009563554
midi byte = 110 (1651) freq= 12.113870687609
midi byte = 111 (1624) freq= 12.3114807665389
midi byte = 112 (1598) freq= 12.5156448718664
midi byte = 113 (1572) freq= 12.7226466318336
midi byte = 114 (1546) freq= 12.9324283900695
midi byte = 115 (1521) freq= 13.1449231056474
midi byte = 116 (1496) freq= 13.364517544432
midi byte = 117 (1472) freq= 13.5823432972784
midi byte = 118 (1448) freq= 13.8073873008233
midi byte = 119 (1425) freq= 14.0350880738544
midi byte = 120 (1402) freq= 14.2653355957507
midi byte = 121 (1379) freq= 14.503263600611
midi byte = 122 (1356) freq= 14.7438263953133
midi byte = 123 (1334) freq= 14.9868868529356
midi byte = 124 (1313) freq= 15.2322928448153
midi byte = 125 (1291) freq= 15.4858695356117
midi byte = 126 (1270) freq= 15.7418343213243
midi byte = 127 (1250) freq= 16.000000404194


Literature and documentation:

Meidinger catalogue

August Laukhuff catalogue

Oosterhof A.P. en Bouman A., "Orgelbouwkunde", Leiden, 1985

RAES, Godfried-Willem " Logos @ 50, het kloppend hart van de avant-gardemuziek in Vlaanderen", ed. Stichting Kunstboek, Oostkamp, 2018