Beknopte biografie

dr. Godfried-Willem Raes

ere-hoofddocent kompositie en akoestiek, belast met postdoktoraal onderzoek naar nieuwe muzikale expressiemiddelen.

Geboren in Gent op 3 januari 1952, geniet hij een wereldwijde bekendheid als muziekmaker in de breedste zin van het woord:

Hij studeerde zowel muzikologie als wijsbegeerte aan de Universiteit Gent en doktoreerde op een proefschrift over zijn 'onzichtbaar muziekinstrument'. Zijn wetenschappelijk onderzoek richt zich vandaag in eerste plaats op problemen van de menselijke muzikale expressie én op de ontwikkeling van technische apparatuur ten behoeve van het praktische musiceren. Hij beschikt over een grondige kennis van elektronische meet- en ontwerptechniek, zowel in de analoge als in de digitale elektronika.

Godfried-Willem Raes komponeerde reeds van in zijn prille kindertijd. Deze aktiviteit vormt een ononderbroken lijn tot op de dag van vandaag. In 1985 kreeg hij een belangrijke kompositieopdracht van de Massachussetts Council for the Arts (Boston U.S.A.), waaruit hij samen met Moniek Darge 'Holosound' liet groeien, een kompositie waarvoor sonore bewegingshologrammen worden gebruikt. De apparatuur om dit mogelijk te maken werd door hemzelf uitgevonden en gebouwd. Ook komponeerde hij muziek voor het International Solstice Radio projekt dat vanuit het Gentse Belfort plaatsgreep op 21 juni 1985, dag van de muziek, een gebeuren dat via sateliet de gehele wereld bereikte. Zijn 'Pneumafoonprojekt'was een bestelling uitgaande van de Duitse stad Essen in 1981. Kompositieopdrachten in eigen land, o.m. van de Vlaamse Gemeenschap leidden tot werken zoals zijn interaktieve komponeerautomaat 'Sirene' (1986), 'Power of 3' -een nonet voor 18 klopbuizen, 3 eufoniums en 3 klarinetten (1987), 'WUHAN' -voor twee slagwerkers- (1988), 'Shifts', voor variabele bezetting (1989), 'Primes' voor het Cheops-kwartet, '2Bv-2B', voor groot ensemble (1989), 'Mach96', 'HydroCePhallus', 'Boxing', de straatopera 'Rooie Niki'(1998), de kameropera 'TechnoFaustus' (2001-201x), 'NaMuDa Studies' voor dans en groot robot orkest (2010/2016)... Zijn kompositorische voorkeur is nagenoeg uitsluitend gericht op het kamermuzikale, het niet-hiërarchisch musiceren. Hij maakt in hoge mate gebruik van algoritmische en interaktieve kompositietechnieken.

Als komponist en uitvoerend musicus richtte hij in 1968/69 de Logos-groep op, waaruit Stichting Logos -het belangrijkste produktiecentrum voor experimentele muziek in ons land- groeide. Hij is bouwer en ontwerper van het Logos robotorkest, bestaande uit 67 komputergestuurde muzikale robots. Zijn technologisch erg geavanceerde automaten en robots behoren tot de absolute wereldtop.

Last updated on 2015-12-20