<Plus - Minus>

2019


 

Plus-Minus wordt een subtiele klankinstallatie die interaktief kan worden bespeeld door jong en oud. Het project bestaat uit 36 zorgvuldig gestemde dikke holle cilinders uit gehard aluminium. De buizen kunnen worden gekozen uit verschillende sets waarbij diverse stemmingen kunnen worden gebruikt. De gelijkzwevende stamming vormt daarbij slechts een van de mogelijkheden. De klankbuizen kunnen vrij opgehangen worden in een gelaste draagkonstruktie op drie palen. Daartoe worden alle klankbuizen voorzien van boringen op nodale punten waardoorheen dikke nylon snaren met lussen aan beide uiteinden zijn aangebracht. Tot zover is het eigenlijk een hooggestemd modulair samenstelbaar buisklokkenspel.

Maar, dat is pas het begin van het projekt. De horizontale vierkante inox buizen waarin de klankstaven worden opgehangen zijn voorzien van MEMS-mikrofoontjes. Het door die mikrofoontjes opgevangen signaal wordt, na voorversterking en signal conditioning, in koppels naar 18 analoge multiplier schakelingen gevoerd. Deze schakelingen -ringmodulators eigenlijk- produceren alle som en verschiltonen tussen de signalen opgepikt door elk koppel naast elkaar geplaatste mikrofoontjes. Het resulterend signaal wordt verder versterkt en naar een mengschakeling gevoerd waarna het wordt weergeven door drie onafhankelijke grote hoornluidsprekers die bovenop de vertikale staanders zijn gemonteerd.

De hele installatie is makkelijk verplaatsbaar en kan zowat overal in minder dan een uur worden opgesteld. De installatie kan door een enkele animator worden opgesteld en begeleid, zodat de uitkoopsommen voor het project redelijk bescheiden kunnen worden gehouden.

We mikken hier in de eerste plaats op culturele centra, opendeur dagen in scholen en instellinngen, team-building sessies voor bedrijven, animaties op openbare plaatsen (straat- en buurtfeesten). Deze aktiviteiten worden steevast op heel korte termijn georganiseerd en precies om daarop te kunnen inspelen, willen we het project eerst helemaal opbouwen en uittesten en dan pas beginnen met het aanbieden ervan aan externe partners. Om dit te doen willen we het project gedurende minstens een maand opstellen in onze loods en daarvoor vele mogelijke afnemers uitnodigen voor een bezoek.

In dit project wordt uitsluitend gebruik gemaakt van hoogwaardige analoge elektronica, een vakgebied waarin Logos sedert vijftig jaar een grote en inmiddels ook unieke expertise heeft opgebouwd. De laatste jaren kan de (her)introductie van kwalitatieve analoge schakelingen in het gebied van de klankkunst ook op een stijgende populariteit rekenen. Bovendien stelt de bouw en uitwerking van dit project het behoud van die expertise binnen Stichting Logos veilig, niet in het minst omdat jonge medewerkers intens bij de ontwikkeling worden betrokken. Alle details van de bouw en de ontwikkeling van het projekt worden in een dagboek bijgehouden en uitvoerig toegelicht.

Muzikaal-pedagogisch is dit project bijzonder interessant omdat het de participanten, zonder enige noodzakelijke voorkennis, confronteert met de akoestische basisprincipes die aan muzikale harmonie en samenklank ten grondslag liggen. Door de klankstaven op verschillende wijzen op de draagstruktuur te hangen en te bespelen, ontstaan telkens wisselende harmonische samenklanken, tot vele octaven onder de toonhoogtes van de aangeslagen staven. De principes van consonantie en dissonantie worden op deze wijze voor de participanten bijzonder duidelijk gemaakt. Maar, bovenal is het een erg prettig en fascinerend muzikaal speeltuig waaraan een groot plezier kan worden ontleend. Het project is geschikt voor jongeren vanaf 9 jaar, maar kan zeker ook met volwassenen worden ingezet.

Medewerkers aan de bouw en ontwikkeling van de installatie:

Timing - werkplan, oorspronkelijke timing::

Voor de realisatie van dit klankkunst project werd een projectsubsidie aangevraagd bij de Vlaamse Gemeenschap.

Op 14.01.2019 kregen we een subsidie toegekend voor de realisatie van dit projekt. Dossier nummer 28754.


Bouwdagboek en werkplan:

15.09.2018: Opstellen van de subsidieaanvraag en uitwerken van de eerste schetsen voor het bouwplan.
14.01.2019: Toekenning van een subsidie van 37.000 euro voor de realisatie van dit projekt. Dat is 10.000 euro minder dan wat we hadden aangevraagd...
15.01.2019: Labo proeven met optische sensors: OPB742 en CNY70, reflektieve sensors gebruikt als trillingsopnemers.
16-20.01.2019: De optische sensors blijken perfekt te werken wanneer toegepast op snaren, maar de experimenten op klankbuizen werken niet goed vanwege de erg kleine trillende exkursies van het aluminium. De bereikbare signaal/ruisverhouding is onbevredigend.
22.01.2019: Onderzoek naar de mogelijkheid om elektromagnetische transducers toe te passen. De keuze voor aluminium klankbuizen maakt dit echter wel problematisch.
25-26.01.2019: Uitwerking van een mogelijk lasplan voor de hoofdkonstruktie.
27.01.2019: Selektie van geschikte eindversterker modules. Digitale, klasse D versterkers lijken aangewezen. Drie Texas modules ontwikkeld rond de TPA3129D2 chip besteld bij Farnell.
28.01.2019: First wiring sketches:

29.01.2019: Elke klankstaaf krijgt een eigen mikrofoontje, geplaatst in een dikke viltring. ABM-713-RC mikrofoonkapsels besteld bij Farnell. Met een hartafstand van klankstaaf tot klankstaaf van 100 mm, hebben we per drager dan 6 PCB's nodig, formaat 200 x 100. In totaal dus 18 mikrofoon-multiplier PCB's. Eerste uitwerking van de schakeling:
De ABM-713-RC mikrofoontjes zijn omnidirektionele subminiatuur type, met een penafstand van 1.9 mm. In onze proefschakeling trekken ze 0.23 mA. De ingangskondensator bij de OP27 opamp werd opzettelijk klein (22nF) genomen, om lage tonen op de ingang te verzwakken. Ook het hele netwerk rond die opamp werd berekend om de bandbreedte te beperken.
30.01.2019: Voedingen voor de eindversterkers besteld bij Farnell (24V - 220W). Eerste ontwerpschetsen voor de ringmodulator en voorversterker PCB's.
31.01.2019: Prototype PCB designed, etched drilled and produced for measurements and evaluation. Here is the PCB for this prototype: This board has some minor errors, to be corrected in the production version. De hartafstand tussen de pinnen van de mikrofoontjes is slechts 1.9mm. We vergaten enkele doorverbindingen van de massa. In de volgende versie wordt dit uiteraard allemaal rechtgezet. Ook de Weidmueller konnektoren steken te ver uit buiten de print. Ze moeten verschoven worden opdat de montage op de inox dragers mogelijk zou zijn. De eindversterker modules (Texas) werden geleverd door Farnell. Lampjes voor de kompressorschakeling besteld bij Conrad, evenals een voorraad fotogevoelige Bungard printplaat.
01.02.2019: Metingen uitgevoerd op de prototype schakeling met volgende komponentenwijzigingen tegenover het eerste ontwerp: De gain van de laatste trap moet eventueel nog worden aangepast aan wat de Texas eindversterker mag en moet hebben. De signaal ruisverhouding van de gehele schakeling is ongeveer 52dB. Eerste proeven met enkele testbuizen. De kompressor schakeling rond het lampje blijkt behoorlijk goed te werken, al is de belasting van de OP27 aan de hoge kant., wat tot vervorming leidt.
02.02.2019: Redaktie van een degelijk berekeningprogramma voor de nodige aluminium buizen. De materiaal'konstante' in de tekstboek formule (cfr. akoestiek kursus Godfried-Willem Raes) blijkt helemaal niet zo konstant te zijn. Aangezien ons oude en vertrouwd Gaussfit programma niet meer loopt onder Win10, moesten we op zoek naar een alternatief. Dat vonden we op internet onder de naam 'Curve Expert'. Uitgaande van onze meetgevens blijkt die 'konstante', voor het type buis dat we hier gebruiken te verlopen volgens volgende derde-graadsvergelijking: K = 1.7938E6 - 4.0337E2 f + 2.4672E-1 f^2 - 5.12378E-5 f^3. Produktie van een tweede prototype PCB, belichten, ontwikkelen, etsen, boren en solderen. De pinafstand van de 330n kondensatoren blijkt groter dan wat we hadden voorzien. Bij de derde versie van de gedrukte schakeling wordt dit gekorrigeerd. Alle weerstanden zijn 1% metaalfilm., 1/8W, waar de voorraad moet worden aangevuld. De 1/4W types zijn moeilijk in de 0.7mm boorgaatjes te monteren. Er worden geen IC voetjes gebruikt. Hier is een foto van de bestukte 2e test schakeling:De soldeerzijde, waarop de konnektors zijn gesoldeerd en de tantaal bypass kondensatoren op de voedingslijnen zie er nu zo uit:
03.02.2019: Bestelling ontbrekende onderdelen bij Farnell: metaalfilmweerstanden 1%: 20k, 1M, 100k, 6k8 en fimkondensatoren 10uF, 330nF, 10nF, 22nF, 220nF. Verdere afwerking en tests van de bestukte 2e schakeling.
04.02.2019: De OP27's blijken niet voldoende stroom te kunnen leveren om de lamp-kompressor aan te sturen zonder te clippen. Daarom besloten we de uitgang van die opamps te bufferen met BUF634P chips. De nieuwe schakeling komt er dan uit te zien als: Dit verhoogt niet alleen de kostprijs van de boards, maar maakt uiteraard ook een ander printplaatontwerp noodzakelijk. Hier is het nieuwe ontwerp:
05.02.2019: Print versie 2 uitgetest en gemeten. Test konnektor ineen gestoken, wat het uitmeten eenvoudiger en storingsvrijer maakt. Saturatie blijft bij harde aanslagen op de buizen. Produktie van het nieuwe PCB. Weerstand na het lampje verlaagd tot 37.4 Ohm. De buffer chips werden vandaag geleverd door Farnell, ze verdwijnen echter helaas uit hun leveringsprogramma... Volledig bestukt. Test en evaluatie is voor morgen...
06.02.2019: Lineaire voedingen +15V/-15V, 2 x 200mA besteld: VXI Power, order nr Farnell 118-6402. Zaag- en stemwerk voor een eerste reeks klankbuizen. Test van het nieuwe board uitgevoerd: een substantiele verbetering tegenover beide vorige versies. Hier is de bestukte versie: De viltringen rond de mikrofoontjes zijn 12 mm dik.
07.02.2019: Uittekenen van de plannen voor de voeten van de vertikale staanders waarin de voedingen en de eindversterker worden gehuisvest. Levering van de +15/-15V voedingsmodules.
08.02.2019: Uitsnijden van de eerste drie basisplaten voor de vertikale staanders: gelijkzijdige driehoeken, elke zijde 400 mm. Centraal gat 30 mm waarin de vertikale buis wordt vastgelast. Materiaaldikte voor deze platen: 3 mm. De bodemplaat waarop de voedingen en de eindversterker worden gemonteerd worden gemaakt uit 2 mm dikke plaat.
09.02.2019: Uitsnijden van de drie bodemplaten uit 2 mm dik inox. Bestelling IEC chassisdelen voor de stroomvoorziening. Inlassen M14 moeren op de vertikale staanders.
10.02.2019: 100 mm afstandbussen (9 stuks) uit 3 mm dikke inox buis, diameter 20 mm zagen. We raken doorheen onze voorraad roestvast staal en allerlei inox bouten...M12 moeren, M12 X 120 bouten, M14 tappen, M14 x 20 bouten, inox 5 mm x 50mm x 6000.
11.02.2019: Konstruktie en TIG laswerk voor de 6 buisklemmen waarmee de horizontale vierkante profielen verstelbaar moeten kunnen worden vastgezet op de vertikale staanders. De klembouten worden uitgevoerd in M12, voorzien van bakeliet kogelknoppen. Vier klemmen afgewerkt, nog twee te doen.
12.02.2019: Bestelling Fabory hardware: M12 inox moeren (51080.120.001), M12 dopmoeren (51400.120.001), Kogelknoppen M12 (56914.120.040), Driesterknop M14 (57021.140.050), M12x120 cilinderkopbouten (51050.120.120)
13.02.2019: Voedingsmodules en eindversterker afmeten en boorgaten overbrengen op de onderplaten. Konstruktie van de beugels voor de montage van de symmetrische +/-15V voedingsmodules. Inkoop 4 mm kobalt boortjes en M12 tappen, Decoene-Simons.
14.02.2019: Levering hardware door Fabory. Afwerken -TIG laswerk- van twee ontbrekende klemmen.
15.02.2019: Konstruktie van de twaalf M12 handschroeven voor de bevestiging van de horizontale dragers, uitgaande van de geleverde stukken. Lassen (op de lastafel) van de vertikale palen op de driehoekige onderplaten. Boren van de 30 mm gaten. Eerste proefopstelling: Voor de onderste voeten wachten we op de levering van de IEC konnektors door Farnell. Voor de zijpanelen kunnen we geprofileerd RVS gebruiken. Daardoor scheppen we meteen ook wat minimale ventilatie voor de vermogenselektronika terwijl de veiligheid toch niet in het gedrang komt. . Bestellen van M14 tappen en M4 dopmoeren. (Fabory)
16.02.2019: De handschroeven met M14 schroefdraad worden door Fabory nageleverd... Die waren niet uit voorraad leverbaar. Boren van de ca. 200 gaten in de horizontale liggers. Hier kunnen we M4 haakjes van 50mm gebruiken voor de ophanging van de aluminium klankstaven:
17.02.2019: Inspektie van mogelijk bruikbare hoornluidsprekers en uitmeten van de motoren. Zoektocht naar M14 tappen..
18.02.2019: lassen van de klemmen op de horizontale vierkante dragers. Vastzetten van de M4 open ooghaken op de horizontale leggers.
19.02.2019: Uitboren van de 19 mm gaten in de drie BIM-boxjes voor de aansluitingen op de vertikale palen. Hier gebruiken we drie mannelijke XLR 3 polige chassisdelen voor de aansluiting van de megafoons, en drie mannelijke 5-polige XLR chassisdelen voor de +/-15V voeding en de audio output.
20.02.2019: Verdere afwerking van de BIM-boxen: boring van de 13 mm draaddoorvoergaten en de bevestigingsgaten op de inox plaatjes. IEC ingangskonnektoren (Bulgin PX0716/48 en Schurter 6424.0253.15) besteld bij RS-electronics.
21.02.2019: Uitfrezen van de onderzijde van de haakjesdrager. 72 gaten uit te frezen.
22.02.2019: Konstruktie van de ophanghaakjes met M4 schroefdraad. Uitsnijden eerste zijplaten voor de voeten.
23.02.2019: Eerste tentatieve montage van de voedings- en versterkerkomponenten in de sokkels. Natappen van de M12 schroefdraden in de gelaste buisklemmen.
24.02.2019: Verdere suksesloze zoektocht naar M14 tappen on de rommelmarkt. Experimentele montage van de sokkels. Verder uitsnijden van de zijplaten voor de sokkels, met uitsparingen voor de IEC konnektors. Voorzien we blauw licht vanuit de ventilatiegaten? Dit kan, gebruik makend van de 24V voedingsspanning.
25.02.2019: Horizontale leggers mechanisch afgewerkt: Konstruktie van de bevestigingsplaatjes voor de IEC konnektoren. Voor het vastzetten gebruiken we M4 x 50 inox cilinderkopboutjes. Aflassen van de sokkels. Testmontage met M12 kogelkopen. Bestelling bij Fabory geplaatst voor ontbrekende inox bouten en moeren evenals een tappenset voor M14 bouten. Oppoetsen van de sokkels met schuurpapier en aceton. Machinaal polieren op zijdeglans is voor later...
26.02.2019: Definitieve montage van voedingen en versterkers op de bodemplaten. Soldering van de 230V IEC konnektors. Niet vergeten zekeringen in de houders te plaatsen! Levering Fabory M14 tappen, M4 schroeven en onderlegplaten.
27.02.2019: Uittekenen bedradingsplan. Elektrische draden door de vertikale buizen trekken en solderen aan de XLR konnektoren. We gebruiken 1m20 soepele PVC draad met 5-geleiders, 0.75mm2: aderverdeling: 2 x zwart= luidspreker (@3-polige XLR, pennen 2 ern 3), blauw = -15V, aarde = 0V, bruin = +15V. De signaaldraad is afgeschermd snoer. Hier is het aansluitschema:

28.02.2019: Bedrading van de eerste sokkel en aanbrengen van Spirawrap rond de kabelbundel in de vertikale kolommen..
01.03.2019: Bedrading van de tweede en de derde sokkel. Alle jumpers geplaatst op de Texas klasse D versterkers. Elektrische tests: sokkels 1 en 3 werken zoals verwacht, in de tweede sokkel blijkt de 24V voeding niet te werken... Vervanging besteld bij Farnell (order nr. 263-0552). De klasse D versterkers ruisen meer dan we hadden verwacht. Wellicht moeten we de voeding verder filteren. Eerste testopstelling in het atelier: De 100V lijntransfo's demonteerden we uit de kompressiedrivers. Frontaal zicht:
02.03.2019: Herstelling/vervanging van de defekte 24V SMPS voeding in sokkel 2. Voorbereiden en aanpassen van de drie Boyer megafoons: hertappen M5 schroefdraden op de zijplaten. Bestaande M10 MF (metrisch fijn) schroefdraad uirboren op 10.2 mm en hertappen voor M12 schroefdraad. Nieuwe tandringen steken.Natappen van de M14 schroefdraden voor de megafoonbevestigingen.
03.03.2019: Etsen en boren van een tweede PCB. Komponenten plaatsen en solderen. In totaal zijn 18 boards nodig... een werkje van lange adem. Tegen het eind van de komende week hopen we een eerste reeks van 6 PCB's klaar te hebben. De eerste tests en evaluaties kunnen dan worden uitgevoerd.
04.03.2019: Afwerken board 3. Solderen en testen. Te bestellen: 37.4 Ohm en 22 kOhm weerstanden.
05.03.2019: Produktie van board 4. Aanmaak van een eerste set van de 12 mm dikke viltringen ter bescherming van de mikrofoontjes op de PCB's. Hiervoor gebruiken we onze Bernardo pers in kombinatie met holpijpen. Het vilt hadden we nog op voorraad want ook gebruikt voor de <Rodo> robot. Levering PCB-fillm door Polo. Voor alle verder te etsen PCB wordt deze film gebruikt. Bestelling afgeschermde multicore kabel bij Farnell.
06.03.2019: Produktie van board 5. Gaatjes boren (4 mm) voor de elastische bevestiging op de dragers. In te kopen: M4 rondellen in kunststof. Levering Farnell: multicore kabel (vier 0.75mm2 geleiders met afscherming) , 100nF, 34.7 Ohm, 22k, montagedraad. Op alle boards solderen we twee 10uF tantaalkondensatoren aan de koperkant. Alleen boards 1, 7, 13 krijgen bovendien nog twee 1N4007 beveiligingsdiodes.
07.03.2019: Produktie van board 6. Mixer chip gesoldeerd op board 1. Test konnektor gesoldeerd. Testmontage van de eerste module met 6 PCB's op de inox dragers. Een eerste voorlopige test en demo kan al worden uitgevoerd. Demo gedaan voor Lara Van Wynsberghe, Kristof Lauwers en Moniek Darge. De vier nog ontbrekende M4 dopmoeren op de ophanghaakjes geplaatst.
08.03.2019: Produktie van board 7, met eind-mixer opamp (LF356). Dit is het eerste board van de tweede module. Uitstansen extra viltringen voor montage rond de mikrofoontjes. Eerste demonstratie voor Laura Maes en Mattias Parent.
09.03.2019: Produktie van board 8. Vastkleven van de viltringen op de reeds afgewerkte PCB's. Te bestellen: enkelzijdig fotogevoelige Bungard printplaten, Conrad. Eerste aanmaak en assemblage van de testkonnektoren waarmee de prints onderling worden verbonden:
10.03.2019: Produktie van Board 9. De voorraad AD633 multiplier chips loopt naar zijn eind...Bijbestellen nodig! Uittekenen van de laskonstruktie van een extra vertikale paal, waardoor ook een lineaire of zig-zag opstelling mogelijk moet worden. Board 7 had a bug: a small trace of copper not etched away on the PCB. Problem solved now.
11.03.2019: Produktie van Board 10. Testing revealed a bug on board 8: same sort of bug as encounted on board 7. Solved now. De bestelde tap voor UNEF draad 1 3/8" - 18tpi werd geleverd vanuit China. We kunnen verder werken aan de bevestigingen van de kompressordrivers op de megafoons. Bijslijpen van de holpijpen nodig voor het uitstansen van de viltringen.
12.03.2019: Produktie van board 11. Levering van Ettinger M4-FF trillingsdempers voor de montage. Het eind van de voorraad Bungard printplaat is in zicht...
13.03.2019: Levering verse printplaat door Conrad. Laatste belichtings-, ontwikkeling- en etssessie voor Plus-Minus. Produktie van board 12. Testassemblage van de tweede module.
14.03.2019: Produktie van board 13, met eind mixer op-amp (LF356). . Dit board is weer voorzien van ompoolbeveilingsdiodes. Test assemblage van de tweede module.
15.03.2019: Extra viltringen bijgemaakt. Montage van de trillingsdempers. Produktie van board 14
16.03.2019: Inkoop nieuwe 0.7 mm boortjes in hardmetaal voor de printplaten. Produktie van board 15. Ontwerp van een mal voor het juist knopen van de lussen waarmee de klankbuizen worden opgehangen.
17.03.2019: Produktie van board 16. Konstruktie van het werktuig (mal) voor de vervaardiging van de ophanglussen: Voor de ophanglussen zelf gebruiken we stevige nylon visdraad. Dit werktuig zal allicht deel uitmaken van het noodzakelijk toebehoren bij het projekt, aangezien het te voorspellen valt dat de nylon draden wel eens kunnen afgetrokken worden door de gebruikers.
18.03.2019: Produktie van board 17. Gebruiksaanwijzing voor de lussenmal uitgelegd aan de medewerkers. Er moet wel nog wat worden gezocht naar de best bruikbare soort nylon voor dit doel.
20.03.2019: Produktie van board 18. Test assemblage van de derde module. Alle boards zijn nu in principe klaar. In totaal zijn in 'Plus-Minus' tot nu toe 120 chips verwerkt...
21.03.2019: Berekening en konstruktie van de blauwe LED verlichting in de sokkels.
22.03.2019: Solderen van de definitieve 3-polige vrouwelijke XLR stekkers voor de megafoons.
23.03.2019: Aanmaak van de drie multicore konnektorkabels voor de aansluiting van de drie klankunits naar voeding en versterker. Dit is het aansluitschema: De aders in de kabel zijn allemaal zwart, maar zijn wel genummerd, zoals aangegeven in het schema.
24.03.2019: Seno beschermlak aanbrengen op de koperzijde van alle PCB's.
25.03.2019: Berekening van een tabel met de hoorbare verschiltonen voor alle mogelijke kombinaties van buiskoppels.
26.03.2019:

 

To do:

Uitsnijden en aanlassen van de zijplaten

Polieren van de staalkonstruktie

Aanbrengen Spirawrap in modules 1 en 3.

Afschuren of zandstralen en eventueel herspuiten van de megafoons

Vervanging van de kompressiedrivers: Selenium, Atlas of Padu zijn mogelijke kandidaten.

Konstruktie en bedrading aansluitdoosjes voor 5 polige XLR pluggen en 3-polige XLR luidspreker konnektors. Deze doosjes moeten op draagplaatjes (100 x 50 x 3) gemonteerd worden. De plaatjes worden vastgelast op de vertikale kolom.

Afwerking kablering van de 36 konnektors op de PCB's (8-polige Weidmuellers)

Vervaardiging van de klankstaven + stemmen: reeksen in EQ en in juiste boventoonsstemming

Testopstelling & praktische tests.

Definitieve assemblage

Ontwerp, bouw en konstruktie van flightcases

Redaktie van een grondige gebruiksaanwijzing voor de animatoren en een maintenance manual voor herstellingen en onderhoud.

Redaktie en lay out van een promotiefolder

Opnemen van een presentatievideo

Fotografische dokumentatie

Promotie en verkoop van de produktie.

Juni: opstelling installatie in de Logos loods. Uitnodigen gasten en geinteresseerde organisatoren.

Ontwikkeling alternatieve toepassingen voor de konstruktie: windharpen, radar-stemmen, andere ophangbare klankobjekten...


Onderdelenlijst voor bouw, onderhoud en herstelling:

Microphones: ABM-713-RC , Pro Signal. Farnell order code: 206-6499. Datasheet.

AD633ANZ, Analog Devices multiplier. Farnell order code: 143-38410. . Datasheet

LF356N op amp. Farnell order nr.: 948-7000. Datasheet

OP27GPZ, Analog Devices of Burr Brown. Farnell order code: 960-4626. Datasheet

Texas Instruments, klasse D eindversterker module. Farnell order code: 280-2975. Datasheet

24V SMPS power supply unit. Farnell order code: 263-0552. . Datasheet

AA119 Germanium diodes; zo goed als onvindbaar vandaag, maar bij Logos hebben we nog een kleine stock.

Lampjes: 6V - 0.15W (25mA) Leverancier: Conrad. Warmweerstand: 240 Ohm, koudweerstand: 40 Ohm.

BUF634P. Datasheet. (Burr-Brown)

Linear power supply +15V/-15V 200mA, Farnell order nr. 1186402. VXIpower EPSD15/200C

M4 x 50 schroefhaakjes (ophanging klankstaven): Fabory 17203.040.050

M12 inox moeren. Fabory 51080.120.001

M12 inox dopmoeren: Fabory 51400.120.001

M12 kogelknoppen: Fabory 56914.120.040

M14 driesterknoppen: Fabory 57021.140.050

M12 Discusknop Fabory 57012.120.040 (6 voor de megafoons, 12 voor de horizontale dragers)

M12 x 120 cilinderbouten, binnenzeskant: Fabory 51050.120.120

Blauwe LED's: PWR350, type T21B1 in TO220 behuizing.

1 3/8" - 18tpi tap: Amazon, order 111-0687556-7023433 (Schroefdraad voor kompressordrivers)

Notas m.b.t. de 18 PCB's (genummerd 1-18):

Board film etch batch soldering notes
1 V3.0 -lpt 18.02.2019 02.03.2019 tested o.k. 4n7 ceramic, mix-board
2 V3.1 -lpt 27.02.2019 03.03.2019 4n7 mica
3 V3.1 -lpt 01.03.2019 04.03.2019 4n7 mica
4 V3.1 -lpt 02.03.2019 05.03.2019 4n7 mica
5 V3.1 -lpt 03.03.2019 06.03.2019  
6 V3.1 -lpt 03.03.2019 07.03.2019 NC op de rechter Weidmueller konnektor
7 V3.1 -lpt 03.03.2019 09.03.2019 mix board
8 V3.1 -fotofilm 05.03.2019 10.03.2019  
9 V3.1 -fotofilm 05.03.2019 11.03.2019  
10 V3.1 -fotofilm 07.03.2019 12.03.2019  
11 V3.1 -fotofilm 07.03.2019 13.03.2019  
12 V3.1 -fotofilm 07.03.2019 14.03.2019 NC op de rechter Weidmueller konnektor
13 V3.1 -fotofilm 07.03.2019 15.03.2019 mix board
14 V3.1 -fotofilm 09.03.2019 16.03.2019  
15 V3.1 -fotofilm 09.03.2019 17.03.2019  
16 V3.1 -fotofilm 09.03.2019 18.03.2019  
17 V3.1 -fotofilm 09.03.2019 20.03.2019  
18 V3.1 -fotofilm 13.03.2019 21.03.2019 NC op de rechter Weidmueller konnektor

Boorgaatjes voor onderdelen 0.7 mm, Weidmueller konnektors: 1.6 mm. Er worden geen IC-voetjes gebruikt.