Dr.Godfried-Willem RAES

Kursus Experimentele Muziek: Boekdeel 1: Algoritmische kompositie

Hogeschool Gent : Departement Muziek & Drama


<Terug naar inhoudstafel kursus> Naar Noot->frekwentie lookup table Noot: de inhoud van deze paragraaf behoort tevens tot de leerstof voor het vak akoestiek.

1084:

GELIJKZWEVENDE TOONSYSTEMEN


Alle hier uitgevoerde berekeningen gaan uit van diapason La = 440.0Hz Noten worden uitgedrukt als fraktionele midi getallen, waarbij noot 60 overeenkomt met de centrale Do (C) op het pianoklavier.

Kwintenspiralen: 
Reine kwinten (3:2) in gelijkzwevende stemmingen
fout in cents: 1      aantal kwinten= 665 (aantal kwinten nodig om met 1 cent nauwkeurigheid te sluiten)
fout in cents: 2      aantal kwinten= 359 
fout in cents: 4      aantal kwinten= 53 
fout in cents: 24      aantal kwinten= 12 
De afwijking bij 12 tonen, benaderd de historische syntonische komma= 200/9 = 22.2

De gelijkzwevend verkregen intervallen kunnen we nu vergelijken met de juiste boventoonsintervallen:
In het 12-tonig gelijkzwevend systeem:

Juistheid van de 6:5 kleine terts in cent: 15.64 2 ^ ( 3/ 12). Interval: 60  63
Juistheid van de 5:4 grote terts in cent: -13.69 2 ^ ( 4/ 12). Interval: 60  64
Juistheid van de 4:3 kwart in cent:     -1.95 2 ^ ( 5/ 12). Interval: 60  65
Juistheid van de 3:2 kwint in cent:     1.96 2 ^ ( 7/ 12). Interval: 60  67

In het 53 tonig gelijkzwevend systeem: 
Juistheid van de 6:5 kleine terts in cent: -1.34 2 ^ ( 14/ 53). Interval: 60  63.16981
Juistheid van de 5:4 grote terts in cent:  1.41 2 ^ ( 17/ 53). Interval: 60  63.84906
Juistheid van de 4:3 kwart in cent:     -.07 2 ^ ( 22/ 53). Interval: 60  64.98113
Juistheid van de 3:2 kwint in cent:      .07 2 ^ ( 31/ 53). Interval: 60  67.01887
Dat een 53 toons systeem merkelijk juistere intervallen oplevert, hoeft geen betoog.
Ongebruikelijk in onze klassieke muziek, maar rekenkundig perfekt mogelijk, kunnen we ook uitgaan van kwartencircels, met als resultaat:
 
Reine kwarten (4:3) in gelijkzwevende stemmingen
fout in cents: 1      aantal kwarten= 7621 
fout in cents: 2      aantal kwarten= 306 
fout in cents: 6      aantal kwarten= 253 
fout in cents: 9      aantal kwarten= 200 
fout in cents: 13      aantal kwarten= 147 
fout in cents: 17      aantal kwarten= 94 
fout in cents: 20      aantal kwarten= 41 
fout in cents: 44      aantal kwarten= 29 
fout in cents: 67      aantal kwarten= 17 
Bij een 41-tonen per oktaaf stemming in reine kwarten, wordt onze stemming juister dan wat kan worden bereikt bij een 53-toons verdeling in de reine kwinten stemming. De afwijking is dan net iets kleiner dan de syntonische komma.
Juistheid van de 6:5 kleine terts in cent: -6.31 2 ^ ( 11/ 41). Interval: 60  63.21952
Juistheid van de 5:4 grote terts in cent:  5.83 2 ^ ( 13/ 41). Interval: 60  63.80488
Juistheid van de 4:3 kwart in cent:     .48 2 ^ ( 17/ 41). Interval: 60  64.97561
Juistheid van de 3:2 kwint in cent:     -.48 2 ^ ( 24/ 41). Interval: 60  67.02439
 
De verdeling van het oktaaf in zeventien intervallen levert:
Juistheid van de 6:5 kleine terts in cent: 33.29 2 ^ ( 4/ 17). Interval: 60  62.82353
Juistheid van de 5:4 grote terts in cent:  33.37 2 ^ ( 5/ 17). Interval: 60  63.52942
Juistheid van de 4:3 kwart in cent:     3.93 2 ^ ( 7/ 17). Interval: 60  64.94118
Juistheid van de 3:2 kwint in cent:     -3.93 2 ^ ( 10/ 17). Interval: 60 67.05883
 
Opdat de intervallencirkel zich binnen een redelijk aantal cycli zou sluiten, is het vereist dat het cirkelinterval geen deler is of gemeenschappelijk heeft met 12, teminste voorzover we een toonsysteem willen waarin konventionele muziek nog steeds redelijk speelbaar blijft... Op grond hiervan zouden we dan ook een systeem kunnen baseren op de juiste grote septiem.
Grote septiemen (15:8) in gelijkzwevende stemmingen
fout in cents: 1      aantal 15:8 septiemen= 537 
fout in cents: 3      aantal 15:8 septiemen= 247 
fout in cents: 7      aantal 15:8 septiemen= 204 
fout in cents: 12      aantal 15:8 septiemen= 161 
fout in cents: 16      aantal 15:8 septiemen= 118 
fout in cents: 21      aantal 15:8 septiemen= 75 
fout in cents: 25      aantal 15:8 septiemen= 32 
fout in cents: 54      aantal 15:8 septiemen= 21 
 
Juistheid van de 6:5 kleine terts in cent:  -27.22 2 ^ ( 6/ 21). Interval: 60  63.42857
Juistheid van de 5:4 grote terts in cent:  -13.69 2 ^ ( 7/ 21). Interval: 60  64
Juistheid van de 4:3 kwart in cent:     -16.24 2 ^ ( 9/ 21). Interval: 60  65.14285
Juistheid van de 3:2 kwint in cent:      16.24 2 ^ ( 12/ 21). Interval: 60 66.85714

Waarom dit nooit aanleiding gaf tot praktische muziek, zal wel duidelijk zijn...
Evenmin gebruikelijk, maar bepleitbaar, zou zijn een stemmming te steunen op zo juist mogelijke grote (5:4) of kleine (6:5) tertsen:

Grote juiste tertsen (5:4) in gelijkzwevende stemmingen
fout in cents: 1      aantal 5:4 tertsen= 2075 
fout in cents: 2      aantal 5:4 tertsen= 146 
fout in cents: 10      aantal 5:4 tertsen= 87 
fout in cents: 17      aantal 5:4 tertsen= 28 
fout in cents: 58      aantal 5:4 tertsen= 25 
fout in cents: 99      aantal 5:4 tertsen= 22 
  
Juistheid van de 6:5 kleine terts in cent: -11.63 2 ^ ( 6/ 22). Interval: 60  63.27273
Juistheid van de 5:4 grote terts in cent:  4.5 2 ^ ( 7/ 22). Interval: 60  63.81818
Juistheid van de 4:3 kwart in cent:     7.14 2 ^ ( 9/ 22). Interval: 60  64.90909
Juistheid van de 3:2 kwint in cent:     -7.14 2 ^ ( 13/ 22).Interval: 60  67.09091
 
Kleine juiste tertsen (6:5) in gelijkzwevende stemmingen
fout in cents: 1      aantal 6:5 tertsen= 422 
fout in cents: 4      aantal 6:5 tertsen= 403 
fout in cents: 7      aantal 6:5 tertsen= 384 
fout in cents: 10      aantal 6:5 tertsen= 365 
fout in cents: 12      aantal 6:5 tertsen= 346 
fout in cents: 15      aantal 6:5 tertsen= 327 
fout in cents: 18      aantal 6:5 tertsen= 308 
fout in cents: 21      aantal 6:5 tertsen= 289 
fout in cents: 24      aantal 6:5 tertsen= 270 
fout in cents: 26      aantal 6:5 tertsen= 251 
fout in cents: 29      aantal 6:5 tertsen= 232 
fout in cents: 32      aantal 6:5 tertsen= 213 
fout in cents: 35      aantal 6:5 tertsen= 194 
fout in cents: 38      aantal 6:5 tertsen= 175 
fout in cents: 41      aantal 6:5 tertsen= 156 
fout in cents: 43      aantal 6:5 tertsen= 137 
fout in cents: 46      aantal 6:5 tertsen= 118 
fout in cents: 49      aantal 6:5 tertsen= 99 
fout in cents: 52      aantal 6:5 tertsen= 80 
fout in cents: 55      aantal 6:5 tertsen= 61 
fout in cents: 57      aantal 6:5 tertsen= 42 
fout in cents: 60      aantal 6:5 tertsen= 23 

De gelijkzwevende 19 toons verdeling van het oktaaf heeft een grote graad van perfektie bereikt voor de harmonische juistheid van de kleine tertsen. Het is een stemming die heel wat verdedigers heeft gehad.

Juistheid van de 6:5 kleine terts in cent:  -.15 2 ^ ( 5/ 19). Interval: 60  63.1579
Juistheid van de 5:4 grote terts in cent:  7.37 2 ^ ( 6/ 19). Interval: 60  63.78947
Juistheid van de 4:3 kwart in cent:     -7.22 2 ^ ( 8/ 19). Interval: 60  65.05264
Juistheid van de 3:2 kwint in cent:     7.22 2 ^ ( 11/ 19). Interval: 60  66.94737
 
  
Juistheid van de 6:5 kleine terts in cent: 2.6  2 ^ ( 6/ 23). Interval: 60  63.13044
Juistheid van de 5:4 grote terts in cent: 21.1  2 ^ ( 7/ 23). Interval: 60  63.65218
Juistheid van de 4:3 kwart in cent:    -23.69  2 ^ ( 10/ 23). Interval: 60  65.21739
Juistheid van de 3:2 kwint in cent:    23.69  2 ^ ( 13/ 23). Interval: 60  66.78261

Uit bovenstaande berekeningen en overwegingen blijkt de op kwinten gesteunde gelijkzwevende stemming voor een 12 tonige verdeling van het oktaaf alleszins nog het meest ekonomisch te zijn. Maar, in plaats van uit te gaan van een enkel interval dat we zo dicht mogelijk bij het platonische ideaal laten aanleunen, kunnen we ook pogen een optimalisatie te vinden waarbij zoveel mogelijk van de diatonische intervallen 'juist' klinken. Dit is precies wat Huygens en Fokker voor ogen stond bij de ontwikkeling van de door hen voorgestelde gelijkzwevende stemming met 31-tonen per oktaaf.

Juistheid van de 6:5 kleine terts in cent: 5.96 2 ^ ( 8/ 31). Interval: 60  63.09678
Juistheid van de 5:4 grote terts in cent:  -.78 2 ^ ( 10/ 31). Interval: 60  63.87097
Juistheid van de 4:3 kwart in cent:    -5.18 2 ^ ( 13/ 31). Interval: 60  65.03226
Juistheid van de 3:2 kwint in cent:     5.18 2 ^ ( 18/ 31). Interval: 60  66.96774
In plaats van het oktaaf te verdelen in twaalf gelijkzwevende delen, kunnen we ook de duodeciem (oktaaf + kwint) gelijkzwevend verdelen in 19 halvetoons intervallen. Het voordeel is dat we dan steeds juiste kwinten hebben, maar de oktaven iets aan juistheid inboeten. In de laatste jaren gaan meer en meer stemmen op om onze pianos en orkestinstrumenten op deze wijze te gaan stemmen en intoneren.
We hebben beide systemen berekend en in volgende tabel tegenover elkaar gesteld:
Vergelijking verdeling oktaaf in 12 delen, of duodeciem in 19 delen, gelijkzwevend
noot= 24   12-root 2 freq= 32.7032   19-root 3 freq= 32.7032
noot= 25   12-root 2 freq= 34.64783  19-root 3 freq= 34.64989
noot= 26   12-root 2 freq= 36.7081   19-root 3 freq= 36.71247
noot= 27   12-root 2 freq= 38.89088  19-root 3 freq= 38.89782
noot= 28   12-root 2 freq= 41.20345  19-root 3 freq= 41.21325
noot= 29   12-root 2 freq= 43.65354  19-root 3 freq= 43.66651
noot= 30   12-root 2 freq= 46.24931  19-root 3 freq= 46.26581
noot= 31   12-root 2 freq= 48.99944  19-root 3 freq= 49.01983
noot= 32   12-root 2 freq= 51.9131   19-root 3 freq= 51.93779
noot= 33   12-root 2 freq= 55.00001  19-root 3 freq= 55.02944
noot= 34   12-root 2 freq= 58.27048  19-root 3 freq= 58.30512
noot= 35   12-root 2 freq= 61.73542  19-root 3 freq= 61.7758
noot= 36   12-root 2 freq= 65.4064   19-root 3 freq= 65.45307
noot= 37   12-root 2 freq= 69.29567  19-root 3 freq= 69.34923
noot= 38   12-root 2 freq= 73.41621  19-root 3 freq= 73.47732
noot= 39   12-root 2 freq= 77.78176  19-root 3 freq= 77.85114
noot= 40   12-root 2 freq= 82.40691  19-root 3 freq= 82.4853
noot= 41   12-root 2 freq= 87.30708  19-root 3 freq= 87.39533
noot= 42   12-root 2 freq= 92.49862  19-root 3 freq= 92.59763
noot= 43   12-root 2 freq= 97.99888  19-root 3 freq= 98.1096
noot= 44   12-root 2 freq= 103.8262  19-root 3 freq= 103.9497
noot= 45   12-root 2 freq= 110     19-root 3 freq= 110.1374
noot= 46   12-root 2 freq= 116.541   19-root 3 freq= 116.6934
noot= 47   12-root 2 freq= 123.4708  19-root 3 freq= 123.6397
noot= 48   12-root 2 freq= 130.8128  19-root 3 freq= 130.9995
noot= 49   12-root 2 freq= 138.5913  19-root 3 freq= 138.7974
noot= 50   12-root 2 freq= 146.8324  19-root 3 freq= 147.0595
noot= 51   12-root 2 freq= 155.5635  19-root 3 freq= 155.8134
noot= 52   12-root 2 freq= 164.8138  19-root 3 freq= 165.0883
noot= 53   12-root 2 freq= 174.6142  19-root 3 freq= 174.9154
noot= 54   12-root 2 freq= 184.9972  19-root 3 freq= 185.3274
noot= 55   12-root 2 freq= 195.9978  19-root 3 freq= 196.3592
noot= 56   12-root 2 freq= 207.6524  19-root 3 freq= 208.0477
noot= 57   12-root 2 freq= 220     19-root 3 freq= 220.432
noot= 58   12-root 2 freq= 233.0819  19-root 3 freq= 233.5534
noot= 59   12-root 2 freq= 246.9417  19-root 3 freq= 247.4559
noot= 60   12-root 2 freq= 261.6256  19-root 3 freq= 262.186
noot= 61   12-root 2 freq= 277.1827  19-root 3 freq= 277.7929
noot= 62   12-root 2 freq= 293.6648  19-root 3 freq= 294.3288
noot= 63   12-root 2 freq= 311.127   19-root 3 freq= 311.8491
noot= 64   12-root 2 freq= 329.6276  19-root 3 freq= 330.4122
noot= 65   12-root 2 freq= 349.2283  19-root 3 freq= 350.0803

noot= 66   12-root 2 freq= 369.9945  19-root 3 freq= 370.9192
noot= 67   12-root 2 freq= 391.9955  19-root 3 freq= 392.9986
noot= 68   12-root 2 freq= 415.3048  19-root 3 freq= 416.3923
noot= 69   12-root 2 freq= 440.0001  19-root 3 freq= 441.1784
noot= 70   12-root 2 freq= 466.1638  19-root 3 freq= 467.4401
noot= 71   12-root 2 freq= 493.8834  19-root 3 freq= 495.2649
noot= 72   12-root 2 freq= 523.2512  19-root 3 freq= 524.7461
noot= 73   12-root 2 freq= 554.3654  19-root 3 freq= 555.9822
noot= 74   12-root 2 freq= 587.3296  19-root 3 freq= 589.0776
noot= 75   12-root 2 freq= 622.2541  19-root 3 freq= 624.1431
noot= 76   12-root 2 freq= 659.2552  19-root 3 freq= 661.2958
noot= 77   12-root 2 freq= 698.4566  19-root 3 freq= 700.6602
noot= 78   12-root 2 freq= 739.989   19-root 3 freq= 742.3677
noot= 79   12-root 2 freq= 783.991   19-root 3 freq= 786.558
noot= 80   12-root 2 freq= 830.6096  19-root 3 freq= 833.3787
noot= 81   12-root 2 freq= 880.0001  19-root 3 freq= 882.9864
noot= 82   12-root 2 freq= 932.3277  19-root 3 freq= 935.5471
noot= 83   12-root 2 freq= 987.7668  19-root 3 freq= 991.2366
noot= 84   12-root 2 freq= 1046.502  19-root 3 freq= 1050.241
noot= 85   12-root 2 freq= 1108.731  19-root 3 freq= 1112.758
noot= 86   12-root 2 freq= 1174.659  19-root 3 freq= 1178.996
noot= 87   12-root 2 freq= 1244.508  19-root 3 freq= 1249.177
noot= 88   12-root 2 freq= 1318.51   19-root 3 freq= 1323.535
noot= 89   12-root 2 freq= 1396.913  19-root 3 freq= 1402.32
noot= 90   12-root 2 freq= 1479.978  19-root 3 freq= 1485.795
noot= 91   12-root 2 freq= 1567.982  19-root 3 freq= 1574.238
noot= 92   12-root 2 freq= 1661.219  19-root 3 freq= 1667.946
noot= 93   12-root 2 freq= 1760    19-root 3 freq= 1767.233
noot= 94   12-root 2 freq= 1864.655  19-root 3 freq= 1872.429
noot= 95   12-root 2 freq= 1975.534  19-root 3 freq= 1983.888
noot= 96   12-root 2 freq= 2093.005  19-root 3 freq= 2101.981
noot= 97   12-root 2 freq= 2217.461  19-root 3 freq= 2227.103
noot= 98   12-root 2 freq= 2349.319  19-root 3 freq= 2359.674
noot= 99   12-root 2 freq= 2489.016  19-root 3 freq= 2500.136
noot= 100   12-root 2 freq= 2637.021  19-root 3 freq= 2648.959
noot= 101   12-root 2 freq= 2793.826  19-root 3 freq= 2806.641
noot= 102   12-root 2 freq= 2959.956  19-root 3 freq= 2973.71
noot= 103   12-root 2 freq= 3135.964  19-root 3 freq= 3150.723
noot= 104   12-root 2 freq= 3322.438  19-root 3 freq= 3338.273
noot= 105   12-root 2 freq= 3520    19-root 3 freq= 3536.987
noot= 106   12-root 2 freq= 3729.311  19-root 3 freq= 3747.53
noot= 107   12-root 2 freq= 3951.067  19-root 3 freq= 3970.606
noot= 108   12-root 2 freq= 4186.01   19-root 3 freq= 4206.96
noot= 109   12-root 2 freq= 4434.923  19-root 3 freq= 4457.384
noot= 110   12-root 2 freq= 4698.637  19-root 3 freq= 4722.715
noot= 111   12-root 2 freq= 4978.033  19-root 3 freq= 5003.84
noot= 112   12-root 2 freq= 5274.042  19-root 3 freq= 5301.699
noot= 113   12-root 2 freq= 5587.653  19-root 3 freq= 5617.288
noot= 114   12-root 2 freq= 5919.912  19-root 3 freq= 5951.662
noot= 115   12-root 2 freq= 6271.928  19-root 3 freq= 6305.942
noot= 116   12-root 2 freq= 6644.876  19-root 3 freq= 6681.31
noot= 117   12-root 2 freq= 7040.001  19-root 3 freq= 7079.022
noot= 118   12-root 2 freq= 7458.622  19-root 3 freq= 7500.408
noot= 119   12-root 2 freq= 7902.134  19-root 3 freq= 7946.878
noot= 120   12-root 2 freq= 8372.02   19-root 3 freq= 8419.924

Juistheid van de 6:5 kleine terts in cent: 15.33 3 ^ ( 3/ 19). Interval: 60  63.00309
Juistheid van de 5:4 grote terts in cent: -14.1 3 ^ ( 4/ 19). Interval: 60  64.00412
Juistheid van de 4:3 kwart in cent:     -2.47 3 ^ ( 5/ 19). Interval: 60  65.00515
Juistheid van de 3:2 kwint in cent:     1.24 3 ^ ( 7/ 19). Interval: 60  67.0072
Juistheid van de 2:1 oktaaf in cent:    -1.24 3 ^ ( 12/ 19).Interval: 60  72.01235Gelijkaardige berekeningen voor kwarttoonsverdelingen kunnen bekeken worden via onderstaande link.

Kwarttoons gelijkzwevende stemmingen hebben in de loop van de geschiedenis tot op vandaag vele pleitbezorgers gekend. Charles Ives, Yvan Wiesniegradsky en Alois Haba zijn wellicht de bekendste voorbeelden uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Er werden en worden ook heel wat instrumenten speciaal voor gebouwd en ontworpen.

tabellen met de afwijkingen tegenover de juiste boventoonsstemming van alle gelijkzwevende stemmingen opgebouwd uit 7 tot 53 intervallen per oktaaf:

 


Filedate: 2001-02-15 /2007-03-25

Terug naar inhoudstafel kursus: <Index Kursus> Naar homepage dr.Godfried-Willem RAES Naar opzoektabel noot-> frekwentie