<PVC-Projekt>

2015-2017

file link changed! Click here.


Dit projekt werd door Logos gebouwd en ontwikkeld in opdracht van Musica vzw (Limburg). De opdracht bestond erin een open-lucht installatie op te bouwen voor kinderen waarbij alle instrumenten en klankobjekten uit PVC zijn vervaardigd en bovendien eenvoudig bespeelbaar moesten zijn. De hele installatie is eigendom van Musica en kan bij hen ook worden geboekt.

De eerste komponent van de installatie bestaat uit twee monumentale klopbuis assemblages, die met paletten worden bespeeld. Dit is een verdere ontwikkeling van het klopbuizen-instrument gebouwd door Godfried-Willem Raes voor diens kompositie 'Power of Tree'. De tweede komponent bestaat uit grote labiaalpijpen bestuurd met zit of voetblaasbalgen opgesteld op een afstand van de pijpen. Een derde komponent bestaat uit intonarumori, gebouwd naar de gelijknamige futuristische instrumenten van Luigi Russolo. De vierde komponent bestaan uit een tweetal reusachtig uitvergrote rommelpotten. De vijfde komponent uit vier middels op een neergaande blaasbalgen bespeelde schuiffluiten van verschillende afmetingen en dus ook toonbereik.

Atelier medewerkers aan de bouw van deze zuiver akoestische klankinstallatie: