LPD002: Konstantin Gockel <Die Stimme der Schlange>

Snel ritmisch in- en uitademen: zo sist de slang, ruisend en dreigend.

"Die Stimme der Schlange" - een titel, een metafoor.

Goed, slecht, listig, dodend, verlossend, mooi en onheilspellend: altijd al de ambivalente eigenschappen van de slang in mythologien en godsdiensten.

De ratel van de ratelslang: een penetrant signaal.

Het plotse en onmiddellijke vormen de kenmerken van deze 58 zangen. Zij beginnen en eindigen onvoorspelbaar, onverhoeds. Ze kennen geen ontwikkeling. Ze zijn als koortsdromen die zich op een erg ingekorte tijdschaal afspelen. Ze zijn veelzijdig: extatisch, manisch, rigoereus, geexalteerd, onbetrouwbaar, vleierig, lelijk, dreigend en speels.

Konstantin Gockel

 nr 24        nr 25        nr 41        nr 48

Logos LPD 002
"Die Stimme der Schlange", kompositie van Konstantin Gockel
Uitvoerders: K. Gockel, viool
                      G. De Bievre, elektronika
Totale duur: 67'43"
Opgenomen 1998
Opnametechnikus: Guy De Bievre
Prijs: 10,00 Euro, binnenlandse verzending = 2,50 Euro, internationale verzending = 5 Euro
Bestellen kan via: info -at- logosfoundation.org

 


Terug naar Logos Publiek Domein cd's Terug naar Logos Website

 

LPD002: Konstantin Gockel <Die Stimme der Schlange>

By means of rythmic in- or exhalation the snake produces threatening, noisy hisses.

"Die Stimme der Schlange" (the snake's voice) - a metaphorical title:

In their ambivalence, qualities like good, evil, smart, sly, deadly, liberating, beautiful and inauspicious have always been characteristic traits of the snake in mythology and religion.

With its rattle the rattlesnake produces a distantly audible warning.

Suddenness and immediacy are characteristic of the "58 Songs". They begin and end unpredictably and unexpectedly. They show no development. They are like fever dreams, taking place in a very brief, reduced real time. Their moods are manifold: ecstatic, manic, rigorous, exalted, deceitful, menacing and playful.

Konstantin Gockel

 nr 24        nr 25        nr 41        nr 48

Logos LPD 002
"Die Stimme der Schlange", composition by Konstantin Gockel
Played by: Konstantin Gockel, violin
                   Guy De Bievre, electronics
Total time: 67'43"
Recorded 1998
Recording engineer: Guy De Bievre

Production: Logos Foundation
Price: 15,00 Euro international shipping included
Order now: info -at- logosfoundation.org

 


Back to Logos Public Domain cd's Back to main logos page

Last Updated: 2002-04-16 by dr.Godfried-Willem Raes