MIDDAGKONCERTEN Kompositie & Inleiding Kompositie:

Akademisch jaar 1998-1999

Tijdens deze koncerten worden de stukken geschreven in de kursussen inleiding kompositie en kompositie uitgevoerd. Alle studenten die stukken klaarhebben voor deze koncerten moeten dit melden aan de vakgroep koordinator, dr.Godfried-Willem Raes. Geef naast de titel van het stuk ook steeds de bezetting en de uitvoerders (medestudenten) op, zodat we een programma kunnen samenstellen.

Na elk koncert worden de stukken door de leden van de vakgroep samen met de studenten besproken. Deze besprekingen gaan door in klas 11 (klas experimentele muziek).

De studenten die ingeschreven zijn voor de kursussen inleiding kompositie en kompositie zijn verplicht deze koncert bij te wonen en er hun medewerking aan te verlenen.

De studenten die als uitvoerder(s) worden ingeschakeld voor de realisatie van de hier voorgestelde stukken, mogen deze prestatie opnemen in hun repertoirelijst voor kamermuziek. Indien zij dat wensen, kan -op eigen verzoek- hun prestatie ook worden geevalueerd in het kader van de kursus kamermuziek.

dr.Godfried-Willem RAES


 

LEZINGEN Inleiding kompositie & Kompositie

Deze lezingen grijpen plaats op dinsdagmiddag (12u30-13u30, klas 8, gebouw Hoogpoort 64) en moeten door alle studenten ingeschreven voor de vakken inleiding kompositie en kompositie worden bijgewoond.

De data liggen nog niet helemaal vast en de invullingen zullen ad valvas en via internet worden bekendgemaakt.