Hogeschool Gent

Departement Muziek & Drama

Dr.Godfried-Willem RAES

koordinator vakgroep kompositie

ombudsman

email: godfriedwillem.raes@logosfoundation.org

URL: http://www.logosfoundation.org/kursus/index-kursus.html

 

Ad Valvas

 

 

Kursussen en lesdata:

 

AKOESTIEK: eerste les op WOENSDAG 18 OKTOBER, 14u-16u klas 2/6, Poelhotel

 

INLEIDING KOMPOSITIE: eerste les op MAANDAG 2 OKTOBER, 14u-16u klas 2/6 Poelhotel

 

KOMPOSITIE: eerste les op MAANDAG 2 OKTOBER, 16u-19u Klas 2/6 Poelhotel

 

IMPROVISATIE:

Groep 1: eerste les op WOENSDAG 11 oktober, 10u-11u, Klas 2/6, Poelhotel

Groep 2: (alleen studenten die vorig jaar bij mij in groep 1 zaten): eerste les op WOENSDAG 11 oktober, 10u-11u, Klas 2/6, Poelhotel

Groep 3: alleen toegankelijk voor studenten die vorig jaar bij mij in groep 2 zaten: eerste afspraak op WOENSDAG 11 oktober, 12u. Deze groep zal projektmatig worden begeleid. Afspraken worden hier gemaakt.

KLEIN ENSEMBLE [ex-KAMERMUZIEK]

alleen progressieve muziek van vandaag of uit de 20e eeuw (bij voorkeur muziek geschreven na 1950 doorgaans beschreven als 'experimenteel' of 'avant-garde' ) kan bij mij worden ingestudeerd. Er wordt uitsluitend produktiegericht gewerkt. Projekten dit jaar zijn o.m.:

- programma politieke en ekonomische liederen van Cornelius Cardew, Christian Wolff, Frederic Rzewski, Hans Eisler, Louis Andriessen, Paul Dessau, Kurt Weill

- koncertreis naar Portugal (december) met stukken voor Theremin, komputers, experimentele instrumenten enz... van Christian Wolff, Murray Schaeffer, Godfried-Willem Raes, Chris De Baerdemacker, Kristof Lauwers.

- muziekteaterprojekt 'TechnoFaustus' -deel 1

 

Lezingen en masterclasses:

 

deze lezingen, georganiseerd door de vakgroep kompositie, moeten verplicht worden bijgewoond door alle studenten in de vakken inleiding kompositie en kompositie. De inhoud maakt deel uit van de examenstof.

DINSDAG 10 oktober 12u30-13u30: (Poelhotel)

Harry SPARNAAY

Nederlands legendarisch basklarinettist