Dr.Godfried-Willem RAES

Kursus Experimentele Muziek: Boekdeel 9: Literatuur en Aktualiteit

Hogeschool Gent : Departement Muziek & Drama


<Terug naar inhoudstafel kursus>   98-09-07

9900:

Studenten en oud studenten...

 [Under construction...]


Bert JACOBS

Studeerde aan het Gentse Konservatorium en volgde avant-garde kamermuziek bij Godfried-Willem Raes. Hij is een fluitist die zich vooral toelegt op de fluitliteratuur in de nieuwste muziek. Na zijn konservatoriumstudies volgde hij vervolmakingskursussen en workshops bij Ann Laberge, Will Offermans e.a.

Hij is vast lid van het Cheops ensemble.


Luc VAES

Profileert zich als pianist met specialiteit in de uitvoering van hedendaagse muziek. Na zijn studies in Gent trok hij naar Buffalo, waar hij zich specializeerde bij Yvar Mikhashof. In Buffalo bouwde hij heel wat kontakten uit met komponisten en uitvoerders in de Verenigde Staten. Hij hielp mee met de organisatie van het New Music Festival in Buffalo. Toen hij naar ons land terug kwam, zette hij zich in voor de organisatie van het November Music Festival. Gedurende zowat twee jaar was hij artistiek leider van het ensemble Champ d'Action.


Geert LOGGHE

Na twee jaar assistentschap bij Godfried-Willem Raes, en na zijn studies piano (Claude Coppens) en klassieke schriftuur, legde hij zich vooral toe op kompositie. Zijn schrijfwijze is transparant modernistisch-eklektisch te noemen.


Zac LASKEWICZ

Werd in 1971 in het westen van Australie geboren. Na uitgebreid van theater en drama te hebben geproefd als kind, kiest hij uiteindelijk voor muziekstudies. Hij studeerde kompositie en dwarsfluit aan de University of Western Australia en klankregie plus ontwerp aan de Academy of Performing Arts.

Zac was een van de medewerkers van het Evos Youth Ensemble en hij viel in de prijzen met zijn werken "There Will Come Soft Rains" (1988, gemengd koor, dwarsfluit en piano) en "Primordial Genesis" (1988, 8 tot 15 spelers en tape). In augustus 1990 gingen twee van zijn werken in premiere op de Australische omroep tijdens de Evos New Music Week: "From a Gable Window" (1990 gothic horror tape-stuk) en "The Power of Steam Machines" (1990, 2 klarinetten, sopraansax, fluit, 2 cello's, slagwerk, piano en trompet). Dit laatste werk werd geschreven in opdracht van het Alea New Music Ensemble en werd bij de premiere door hemzelf gedirigeerd.

Zac's belangstelling voor literatuur en hedendaagse teatertechniek heeft een grote invloed op zijn werk. In de toekomst voor teater en film komponeren, alsook in zijn eigen werk teater en muziek kombineren, behoren tot zijn opzet. Deze wens kwam al voor een stukje in vervulling met een bestelling van het experimenteel teatergezelschap van de Murdoch University in 1991.

In 1992-1993 ging hij experimentele kompositie en muziekteater studeren bij Godfried-Willem Raes, aan het Konservatorium van Gent. In dit kader schreef hij samen met Moniek Darge de mini-opera 'The Counter' (Het Loket) evenals zijn muziekteatrale kompositie 'Zaum', die door de experimentele muziekklas in premiere werd gebracht (02/1993). In 1993 werd dit stuk -met minder sukses-heropgevoerd door het teatergezelschap Victoria. 


Born in Western Australia in 1971, Zachar Laskewicz showed great interest in the theatre as a child, and has since studied composition and flute at the University of Western Australia, sound production and design at the Academy of Performing Arts, theatre at Murdoch University and experimental composition with Godfried-Willem Raes at the Royal Conservatory in Ghent (in Belgium).

Laskewicz was a major contributor to the Evos Youth Ensemble in Perth and has won prizes for his musical compositions There Will Come Soft Rains and Primordial Genesis. His works have been broadcast on radio stations around Australia, and he has performed with professional musical ensembles in Australia, Russia and Belgium. He has also presented concerts of his theatre works in Perth, Moscow, Ghent and Brussels.

In 1993 Laskewicz was invited to direct a production of his music-theatre piece, Zaum, for the 'New Music Week' in Ghent. This work is based on texts by three Russian futurist poets (Khlebnikov, Kruchenykh, and Kamensky) and Laskewicz's production was taken on tour through Russia in August 1994. His anti-opera, Het Loket, was presented at the Logos Foundation in Ghent and at Brussels during the 'Ars Musica' new music festival.

Laskewicz's main interest is in experimental music-theatre, "where the boundaries between musical and theatrical discourse are broken, allowing the form itself to become a potent form of social questioning". He wrote a thesis on contemporary music-theatre to qualify for his degree at the Royal Conservatory, and in 1994 conducted research into the relationship between Balinese music and theatre in the Netherlands.

He is currently performing a number of his own compositions as well as the work of other playwrights and composers, including some of Beckett's short plays and music-theatre compositions by Kagel. These pieces are united in their exploration of 'musicality' in an alternative way: they combine text, movement, sound, dance and slides into a musical structure. The performance itself requires a minimum of extra stage facilities and is therefore easily transportable, and can be performed in almost any type of performance space.

Current performance works include:

Compiled from a composer brochure produced by Night Shades Press (1994), program notes (1994) for the music-theatre work Zaum, and a composer brochure (1997).


Arne DEFORCE

De eerste afgestudeerde van het Gents Konservatorium die het waagde zich als strijker kwazi uitsluitend toe te leggen op de vertolking van hedendaagse muziek. Daarbij legt hij een uitgesproken voorkeur aan de dag voor het modernistische maar niet-akademische idioom. Hij volgde improvisatie en experimentele muziek bij Godfried-Willem Raes, cello bij France Springuel.

Zijn eerste uitsluitend aan nieuwe muziek gewijd recital, ging door bij Stichting Logos in februari 1994. Het werd een kwalitatief opmerkelijk gebeuren. Gedurende vele jaren was hij lid van het nieuwe muziek ensemble Champ d'Action.

Binnenkort komt een solo CD uit in de logos reeks 'Publiek Domein' rond zijn werk als performer/composer.


Johan VERCRUYSSE

Zijn eerste konservatorium opleiding werd afgesloten met een eerste prijs tuba. Dit kon hem echter niet helemaal bevredigingen en zo besloot hij zich bij Godfried-Willem Raes in de experimentele kompositie te gaan toeleggen op multi-media en muziekteaterkompositie. Hij was enkele jaren (tot 1997) assistent bij Godfried-Willem Raes. Zijn werk wordt gekenmerkt door een grote -ook teatrale- fantazie en door het nemen van allerlei risikos. Is de laatste jaren niet meer aktief of kreatief gebied.


Francesca VERBAUWHEDE

Specialiseerde zich in de experimentele muziekkompositie op het gebied van de elektronische komponeertechnieken. Zij heeft een uitgesproken voorkeur voor repeterende en obstinate patronen. Haar werk wordt gekenmerkt door de eigenaardige kombinatie van enerzijds een grote eenvoud, anders een al even grote pregnantie. Zij studeerde af in de meestergraad kompositie bij Godfried-Willem Raes in 1996.

Programmanotas bij enkele van haar komposities: 

Francesca VERBAUWHEDE

'Beyond the Nightingale'

 • Dit stuk is in eerste plaats een exploratie van de expressieve mogelijkheden van een virtuoze fluitpartij. De slagwerk partijen vervullen daartegenover in eerste plaats een sfeerscheppende en accentuerende rol. De nadruk ligt daarbij vooral op de kleur en de effektmogelijkheden van de verschillende geluidsbronnen. Eenvoud en transparantie, afwezigheid van pathos stonden voorop.
 • Francesca VERBAUWHEDE

  'Canned' musique concrete tape

 • Dit stuk is een uiterst streng doorgevoerde studie in de exploratie van een op zich genomen erg beperkt sonoor materiaal: het geluid van een wegwerp cola-blikje. Alle geluiden waaruit dit stuk werd opgebouwd werden afgeleid van zorgvuldig geselekteerde segmenten en golfvormen uit geluiden voortgebracht door hantering van het blikje: het openen van het blikje, het bruisen, het gieten,slikken en drinken, het rollen van het blik, het vertrappelen en kompakteren, het spelen met het blik op allerlei wijzen... In totaal bijna een vol uur opname worden hier gekondenseerd in hooguit zes minuten muziek.Hoewel de middelen voor de realisatie overeenkomen met de laatste stand van de technische mogelijkheden op het vlak van de zuiver digitale klankmanipulatie in de elektronische studio, wortelt het vertrekpunt in een specifieke kompositietechniek die reeds in 1948 werd gegrondvest door de onlangs overleden Pierre Schaeffer: de musique concrete.
 • Francesca VERBAUWHEDE

  'Lola' Raes-Trimpin player-piano

 • Dit stuk ontstond in funktie van het Vrouwenmuziekfestival in het kader van het Gynaika projekt rond vrouwellijke kunstenaars. Het werd reeds verschillende keren uitgevoerd, o.m. op het automatenfestival bij Stichting Logos. Helemaal anders dan in het stuk van Hans Roels, staat hier niet het specifiek pianistieke voorop maar veeleer het rhapsodische en avontuurlijke van het muzikale betoog.
 • Francesca VERBAUWHEDE

  'Cartoon 1' elektronische muziek tape

 • Dit uiterst korte stukje werd gemaakt om te dienen als filmmuziek ter begeleiding van de generiek van een tekenfilmpje. De produktie van functionele muziek voor heel wel omschreven specifieke doeleinden vormde voor Francesca Verbauwhede een van de bijzondere aandachtspunten tijdens haar opleiding. In eenzelfde lijn realiseerde ze ook een hele reeks korte tussenspelen o.m. voor de produktie 'Lied van mijn Land'
 • Francesca VERBAUWHEDE

 • 'Sax-O-Can'

  Voor saxofoon en elektronische transformaties.


 • Hans ROELS

  Behaalde de meestergraad kompositie bij Jan Rispens en Godfried-Willem Raes in 1996.

  Programmanotas bij enkele van zijn komposities: 

  Hans ROELS

  'Sailing the Waves of Down Below' (13')

  Raes-Trimpin player piano

 • Dit stuk werd geschreven in opdracht van Stichting Logos in funktie van het automatenfestival in 1995. Het was reeds eerder te horen bij Stichting Logos, in het Elsenhof te Brussel , op de Week van de Hedendaagse Muziek evenals in het Gentse Belfort naar aanleiding van de viering van het 50jarig bestaan van een elektronikaopleiding in Gent. Het opzet van de opdrachtgever was aan een aantal gevormde pianisten te vragen een stuk te schrijven voor hun eigen instrument zoals zij het in elk geval nooit zouden kunnen spelen maar zoals zij het zich het pianospel los van enige technische beperking zouden kunnen voorstellen.
 • Hans ROELS

  'Kwintet' (1996) voor trompet,viool,klarinet,cello en piano 23'

  Hans ROELS:

  'Water Music' (1995) voor aquafonen en eufonium 15'

  Hans ROELS

  'Eight short songs' (1995) voor sopraan en piano 14'

  Hans ROELS

  'Klarinet kwartet' (1996) (7')


  Marc MAES

  Van huize uit klavecinist (studeerde bij John Whitelaw) en organist (bij Dirk Verschraegen), volgde hij ook vele jaren de kursussen experimentele muziek, avant-garde kamermuziek en improvisatie bij Godfried-Willem Raes. Legt zich thans tevens toe op instrumentenbouw.


  Karin DEFLEYT


  Joachim BRACKX

  Studeerde af in de experimentele kompositie bij Godfried-Willem Raes in 1998. Sedertdien assistent voor het vak kompositie bij Godfried-Willem Raes.

  Werk van hen is o.m.:

  Joachim BRACKX

  'Indiscrete Sounds' (1996)

 • Joachim Brackx legt zich in de eerste plaats toe op de algoritmische kompositie, inklusief -zoals in dit geval- de mogelijkheden geboden door real-time interaktie met musici van vlees en bloed. Eerdere stukken van hem maakten gebruik van alternatieve toonsystemen en interaktieve elektronika. In dit stuk wordt het door de cellist aangeboden, en in de partituur voorgeschreven materiaal, in real time getransformeerd door een kaskade met DSP=processoren uitgeruste modulatieapparatuur bediend via een komputerprogramma dat integrerend bestanddeel uitmaakt van de kompositie zelf. In kombinatie met een ruimtelijk gespreid opgesteld koor, krijgt het stuk een ritueel karakter.

 • Stefaan SMAGGHE

  violist


  Werner SCHURMANS

  Gitarist


  Annelies VAN PARIJS

  Studeert kompositie bij Jan Rispens en Godfried-Willem Raes. In 1997 zette zij haar kompositiestudie voor een jaar stop om zich te kunnen toeleggen op het behalen van de meestergraad piano.

  Werk van haar is o.m.: 

  Annelies VAN PARIJS

  'Trio voor fluit,viool en harp'


  Andere namen: Wim BELAEN, Inge KERCKHOVE, Marc DEFRAEYE, Rita MAES, Harry BLOMMAERT, Jan AERTSSEN


  Filedate: 960928/971201/2002-12-03

  Terug naar inhoudstafel kursus: <Index Kursus> Naar homepage dr.Godfried-Willem RAES