Dr.Godfried-Willem RAES

Kursus Experimentele Muziek: Boekdeel 9: Literatuur en Aktualiteit

Hogeschool Gent : Departement Muziek & Drama


<Terug naar inhoudstafel kursus>    

9520

Musica Elettronika Viva


Alvin Curran

[under construction]


Alan Bryant

[under construction]

ref.: Source magazine, 1968


Richard Teitelbaum

 


Steve Lacey

[under construction]


Frederic Rzewski

"I started playing music when I was four and never stopped since."

Frederic Rzewski

Frederic Rzewski (geb. 1938, Westfield Massachusetts) ligt wellicht wat onopvallend, maar toch bijzonder invloedrijk, mee aan de basis van een aantal toonaangevende evoluties in de westerse kunstmuziek. Aanvankelijk vooral aktief als virtuoos uitvoerder van experimentele hedendaagse pianoliteratuur en kamermuziek, oriŽnteert zijn werk zich sinds de jaren zeventig vooral op improvisatie en kompositie. Uit zijn oeuvre spreekt een grote sociale bewogenheid die de muziek een direkt en duidelijk sprekende metafoor wil laten zijn in een veelomvattender maatschappelijk en filosofisch verband. In deze wordt hij als geestesverwant gezien van Cornelius Cardew of Christian Wolff, die ook het zingen, het lied en soms meer bepaald de volksmelodie of het politieke lied als uitgangspunt nemen. (Men herinnere zich de bijzonder suksesrijke koncertproduktie die we enkele jaren geleden met de studenten rond het werk van dit trio bij Logos hebben opgezet!).

Hij is de auteur van enkele werkelijke standaardwerken uit de Europese repetitieve muziek, zoals Variatie op Il Pueblo Unido, Les Moutons de Panurge, Coming Together en Attica. Hij was tevens mede-oprichter (met Richard Teitelbaum, Alan Bryant en Alvin Curran) van het legendarische ‘Musica Elettronica Viva’.

Sinds 1977 doceert Frederic Rzewski aan het Koninklijk Conservatorium in Luik, de State University of New York, de Hochschule der Kuenste in Berlijn en het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Zijn piano-recital in de Logos Tetraeder -in november 1997 - was volledig gewijd aan eigen werk:

 

programma

FREDERIC RZEWSKI speelt FREDERIC RZEWSKI

 


Filedate: 970928/98-09-07

Terug naar inhoudstafel kursus: <Index Kursus> Naar homepage dr.Godfried-Willem RAES