Dr.Godfried-Willem RAES

Kursus Experimentele Muziek: Boekdeel 9: Muziekfilosofie en kritiek

Hogeschool Gent : Departement Muziek & Drama


<Terug naar inhoudstafel kursus>    

7500: Claude Coppens over muziek en politiek:

VOLGENDE ETAPPE

van de

VEROVERING DER MACHT

in onze muzikale consumptiemaatschappij,

HET PROTEST

zal vanaf nu gekanaliseerd, geofficialiseerd, en GERECUPEREERD worden door het Systeem.

HET PROTEST

zal zo AANVAARD worden door het welwillende publiek dat op een

"VRIJE" MARKT

vij een goed geweten zal kunnen bekomen, eindelijk getariffeerd, zelfs aan verminderde prijs!

Deze recuperatie, gerationaliseerd, gerantsoeneerd, laat toe om aan een beredeneerde en redelijke prijs

de HANDLEGGING op de artistieke creatie door de

neo-kapitalistische neo-liberale machten

en

de MANIPULATIE van het culturele gebeuren

te verbreiden.

Deze recuperatie laat zo toe om, zonder kosten ,

DE TWIJFEL, DE KRITIEK, DE SUBVERSIE

te beperken of onschadelijk te maken.

HET ENGAGEMENT IS ZINLOOS WANNEER HET GEINSTITUTIONALISEERD IS !

claude a. coppens, 19 september 1998


Filedate: 98-10-12

Terug naar inhoudstafel kursus: <Index Kursus> Naar homepage dr.Godfried-Willem RAES