Dr.Godfried-Willem RAES

Kursus Experimentele Muziek: Boekdeel 6: Mixed-media en performance

Hogeschool Gent : Departement Muziek & Drama


<Terug naar inhoudstafel kursus>

   

 

6340:

Happening & Event

De 'happening' is een genre ontstaan in de jaren zestig in een poging de uitvoerende kunst los te maken van de enge cirkel kunstproducent-publiek waarbij de eerste immers steeds weer voor een a priori geinteresseerd publiek kwam te staan, waartegenover zijn vaak chocquerend bedoelde uitingen overkwamen als het intrappen van open deuren. Het was dan ook in de eerste plaats een poging om naar het publiek toe te stappen in plaats van dit laatste ertoe te bewegen naar de kunstenaar toe te komen. In de strikte definitie van de term, slaat die dan ook op een artistiek gebeuren dat gebracht wordt voor een daartoe onvoorbereid publiek en op een voor dat laatste onbepaald moment en plaats.

Een 'event' anderzijds is net zoals de happening een beweging van kunstenaar naar publiek toe, maar in dit geval wel degelijk aangekondigd en voorbereid. Voor events wordt dan ook propaganda gemaakt. Events grijpen net zoals happenings plaats op openbare plaatsen. Beide zijn vrij toegankelijk ( er kunnen geen toegangstickets voor worden verkocht). Events richten zich tot een naar mogelijkheid zeer groot publiek. Happenings daareentegen kunnen zich ook afspelen voor heel kleine groepjes toevallige passanten of zelfs individuele burgers.

In de Hippie- en Flower-Power-tijd verkreeg de term happening een enigszins feestelijke bijklank: de uitvoerders amuseerden zich, dronken, bedreven de liefde en maakten muziek. Op grond van deze accent-verschuiving, raakte de term uiteindelijk ook ingeburgerd bij regelrecht burgerlijke organisaties, die er gewoon in een of ander opzicht afwijkende (koncert)organisatievormen mee gingen aanduiden. Zo bijvoorbeelden de muzieksupermarkten die jaarlijks op touw werden gezet door het Festival van Vlaanderen te Gent.

 

Belangrijke happenings werden gebracht door :

- Mass Moving

- Julian BECK

- Dick HIGGINS

- FLUXUS

- Misja MENGELBERG

- Willem DE RIDDER

 

Bekende 'event'-makers zijn o.m.:

- Ladislav KUPKOVIC

- Charlie MORROW

- Wolff VOSTELL

- Alvin CURRAN

- Trevor WISHART

- Davide MOSCONI

- R. MURRAY-SCHAFER ('Music for a Wilderness Lake')

 

- Voorbeeld van een eigen Logos-happening voor niet a priori geinformeerd publiek: " Halte" (cfr. L6361)

Andere happenings die door mij werden ontworpen zijn o.m. de 'Symfonie voor Zingende Fietsen' (L6341), 'Orgelmars', 'Ohre' ,'Klankspoor/Soundtrack', ...

- Voorbeeld van een 'event':cfr. L6342

Andere events die wij ontwierpen of waarin wij een belangrijke deelname hadden waren : 'Solstice 1985' ,'Universitas 1988' (beide met Charlie MORROW) , 'Time Seeking Circles (met Barbara VAN LOON).

 


Filedate: 920820

Terug naar inhoudstafel kursus: <Index Kursus>

Naar homepage dr.Godfried-Willem RAES