Dr.Godfried-Willem RAES

Kursus Experimentele Muziek: Boekdeel 6: Mixed-Media en Performance

Hogeschool Gent : Departement Muziek & Drama


<Terug naar inhoudstafel kursus>

   

EXPERIMENTEEL MUZIEKTEATER: EEN OPERAPROJEKT

 

6331: " I R M A "

Tom Phillips  

Studiemateriaal als basis voor een interpretatie :

- ' A Humument 'Tom Phillips (titel afgeleid van A Human Monument, een 'stationsromannetje' dat Phillips kocht voor zo'n 5 frank).

- Kulturele omgeving waarin het werk ontstond

U.K. : Bryan Eno, Gavin Bryars,Christopher Hobbs,John White, Phill Minton, Lol Coxhill, Living Theatre, Matchbox Purveyors

 

Analyse van de partituur :

- palimpsest: we krijgen te maken met een partituur die zich voordoet als de overblijfselen van een imaginaire operapartituur. De taak van de uitvoerders bestaat erin deze imaginaire opera te rekonstrueren door de overblijvende stukken weer op een of andere logische manier aan elkaar te knopen.

De overblijfselen zijn reeds min of meer georganiseerd : er zijn stukken die betrekking hebben op een mogelijk libretto, stukken met betrekking tot klanken en geluiden - inklusief zelfs enkele overgebleven restanten notenschrift -, stukken met betrekking tot de enscenering. Voorts zijn er nog enkele algemene speelaanwijzingen.

Alle bijdragen tot een realisatie, elke invulling ervan moet via welke weg dan ook op deze oorspronkelijke palimpsest-partituur terug gevoerd kunnen worden. De realisatie is in die zin dan ook geenszins een improvisatie!

 

Uit analyse van deze restanten blijkt het mogelijk twee hoofdpersonages te rekonstrueren:

IRMA en GRENVILLE

Voor de invulling van het IRMA personnage levert de partituur tal van verschillende en vaak tegenstrijdige mogelijkheden : vandaar het idee om al deze verschillende mogelijkheden tegelijkertijd uit te bouwen, zodat IRMA in vele gedaanten ten tonele kan worden gevoerd. Grenville kan dan de rol krijgen van schepper op twee niveaus : enerzijds als schepper van mogelijke IRMAS , anderzijds als antagonist binnen de opera zelf. Grenville kan dus ook worden ontdubbeld.

 

Elke zinnige realisatie van deze opera zal noodzakelijkerwijze een anti-opera moeten zijn :

1.- er is eigenlijk geen ander drama dan dat van de onmogelijkheid van opera zelf intrinsiek in aanwezig.

2.- de produktie moet de overmaat aan geldelijke en algemeen materiele middelen die in onze kultuur aan opera worden vergooid, in vraag stellen zoniet ridiculariseren. Deze ideologische ondertoon sluit nauw aan bij de kulturele omgeving waarin het werk onstond.

3.- de enscenering en de regie vragen om grotesken, paradoxen, talloze meta-niveaus en Brechtiaanse vervreemdingstechnieken.

4.- de realisatie zal op kollektieve wijze tot stand dienen te komen, zonder dat er een dominante eenheidsscheppende esthetiek in aanwezig hoeft te zijn.

5.- De voor opera traditionele rolverdelingen en bevoegdheden zijn hier onhoudbaar : grillige onuitstaanbare zangsolisten, een in een bak verstopt en slecht klinkend orkest, een infantiel libretto, een operadirekteur met de allures van een Franse koning, een hysterisch publiek, een gemanipuleerde pers...

6.- De realisatie zal dienen aan te sluiten bij ( of een voortzetting zijn van) het experimenteel muziektheater, dat ontstond als reaktie tegen enerzijds het steriele van zuiver muzikale experimentele vertolkingen en anderzijds het ridukule genre dat voor 20e eeuwse opera moet doorgaan (Boesmans, Laporte, Tippett, Birtwistle, Van Vlijmen...). Dit experimenteel muziektheater is in de eerste plaats een multidisciplinair gebeuren waaraan vanuit verschillende disciplines kan worden gewerkt : vanuit de experimentele orale poezie, vanuit de muzikale improvisatie, living theatre, plastische kunst, performance-art, apparatieve ( of technologische) kunst...

7.- Er is noch eenheid van plaats, noch van tijd. Bovendien zijn ook de karakters van de personnages geen konstanten doorheen de realisatie. Zij wisselen van rol en kunnen zelfs helemaal uit hun rol vallen om deze als rol onmogelijk te maken. Er is geen lineair logisch verhaal.

Irma Met De Penningen


Uitwerking & Opbouw

DEKOR:

In principe is er niets ( of dan toch zo weinig mogelijk) op voorhand op de scene opgesteld. Alle requisiten worden door de spelers in de ouverture ( een stoet) aangebracht.

Grenville krijgt een vast hoog podium, hangend boven het orkest. ( te lassen door Godfried) .Daarop neemt ook zijn muze - David ( iets hoger gezeten) - plaats.

De Irma's spelen beneden, in hoofdzaak binnen een 'ring' ( cfr. boksring), beneden. Deze ring bestaat uit ijzeren paaltjes met plastic sierketting . Grenvilles Het opgehangen podium staat alleen via een ladder/buis met de benedenscene in verbinding.

Voorts zijn nodig :

- 1 grote kist (doodkist voor Irma, tevens omvormbaar tot eerst een, vervolgens twee, tafels. ( te kontrueren door Geert & Mark)

- engeltjesvleugels voor de muze ( huren)

- troeteldier voor de heks ( spin) - geschrapt

- antieke koffergrammofoon,met plaatGoetter-daemerung

(Wagner) ( Godfried)

- 1 dirigent ( als meubilair= Godfried)

- 1 ring waarbinnnen Wagners Ring gedraaid wordt

(Offstage) 


Verloop- speelplan:

 

1. OUVERTURE - STOET

 

muziek : Geert LOGGHE " treurmars"

scene : optocht van alle uitvoerders met alle nodige requisiten naar het podium

 

Deze optocht verwijst naar een begrafenisstoet. (AMRI-INRI) (AMRI is omkering van IRMA)

De kronologie van de opera verloopt omgekeerd, immers begonnen wordt met de dood van het hoofdpersonnage.

De beide Grenvilles lopen rug aan rug samengebonden voorop in de stoet. Zij hebben identieke 'engelse' pakken aan. (Zij zijn deftige gentleman, intellektuelen, muzikologen of archeologen ...)

Na de Grenvilles en hun muze ,volgt de kist (gedragen of getrokken door de klaagvrouwen). Daarna volgt - op enige afstand- de ceremoniemeester ( met voorgebonden grosse caisse) en het hele orkest.

 

2. HEKSEN-BEDRIJF

 

muziek : "A Fugue for Irma" Godfried-Willem RAES

 

De optocht leidt tot een vooralsnog amorfe massa materialen waaruit Grenville - alleen- naar voor komt.

Grenville delft uit een kist enkele oude boeken en vergane manuskripten op ( de operapartituur ) en poogt die theatraal terug samen te stellen. Zijn aandacht wordt getrokken door de noten la-do-do-si in de partituur. Hij zingt deze noten enkele malen. Hij geeft het orkest vorm. Het orkest zet de fuga in geschreven rond deze vier noten. Deze meerledige fuga loopt door tot in het tweede toneel ( de Tafels).

 

OPBOUW VAN SCENE EN RING:

 

Grenville bakent een ring af ( met touw en paaltjes ) waarbinnen hij de opera zal proberen te ensceneren.

Grenville plaats het orkest als eerste stap in de rekonstruktie van de opera.

Als eerste poging tot rekonstruktie van de opera schept hij IRMA de heks. Deze Irma delft uit de sarkofaag een jonge novice Irma als heks op en wekt haar tot leven.

Uit de kist - associatie doodkist IRMA - AMRI - haalt hij een eerste DODE Irma. Hij kipt haar lijk uit in de ring.

( licht uit - licht aan ? )

De scene wordt opgebouwd in 'flashback' : hoe stierf Irma ?

Heksenscene: Werd ze verband ?

Grenville probeert deze hypothese : daartoe schept hij Irma-de-Heks. Deze Irma komt tijdens een sabat in konflikt komen met de andere heksen wat leidt tot de later dode Irma.

 

( ideeen : vuurwerktampons, vloeibare lucht , lichtflitsen, bliksems, brandende, hoeden, bezems ...

spin aan leiband die elektrische vonken maakt..

 

De 'dans' in de fuga ( vanaf ca. maat 46) vormt de muziek voor de heksen-dans. Deze dans valt op een bepaald moment uiteen, wanneer het ritme warrig wordt. Dit is het eerste deel van het stretto in valeur-ajoute. Deze muziek vormt de overgang naar het volgende toneel.

 

 

2.: TAFELSCEANCE-TONEEL

 

 

GRENVILLE vindt in de boeken allerlei over tafels ...

( met poten, van vermenigvuldiging, treintabellen...)

Brengt tafel in de ring !!! - nieuw element...

Flashback in de tijd ...

 

Dan ontwikkelt zich een spiritistische sceance waarin alle elementen met betrekking tot tafels aan de orde kunnen komen.

Grenville konsulteert de tafels met betrekking tot de vragen opgeroepen door de rekonstruktie van de opera. Hij zingt deze vragen op melodiefragmenten uit de tenorpartij van de fuga.

Deze vragen worden gezongen in het italiaans.

- 'Tafelen' met gezongen vragen gesteld aan de tafels...

Het kloppen van de tafel is het gekodeerde antwoord op zijn vragen. Dit kloppen van de tafels dient hoorbaar te zijn tot na het eind van de fuga.

Het tafelritueel verloopt alsvolgt:

4 mensen houden de tafel elk aan een hoekpunt zo vast dat ze net de grond niet raakt. Een vijfde persoon maakt spiritistisch kontakt met de tafel en stelt de vragen.

 

Libretto:

 

G: Is er een geest in de tafel?

Klop om antwoord te geven.

Eenmaal is ja, tweemaal is nee, driemaal is ik weet het niet (*recitativisch gezongen in het italiaans)

( hierop antwoord de tafel uiteraard met een duidelijke klop)

De Heksen 'versterken' deze klop door hem na te zeggen

G: Ben je een man of een vrouw ?

1 klop is man, twee kloppen is vrouw.

Tafel: 2 kloppen

Heksen : 'TWEE ... een vrouw'

'due ... una donna '

G: Ben je de geest van een dode ?

Ja is 1 klop, neen is 2

Tafel: 1 klop

Heksen: una morte ... un spirito ...una strega ... IRMA !!!

( een dode ... een geest ... een heks ... IRMA !!!)

 

 

***** EINDE FUGA ******

 

 

3.: BEDANKINGS-TONEEL

 

Muziek : Cleve MAHIEU " Love is making"

sopraan & koor

 

Scene : - Kiss on the table :

In deze scene wordt de tafel bedankt voor haar diensten. Zij wordt bepoteld en gekust. De scene houdt het midden tussen tafel-erotiek enerzijds en de RK ritus van het kussen van de pateen in de kerk. Er is een heel sakrale sfeer !

 

Grenville verstoort de sakraliteit van dit toneel door de tweede helft van de doodkist nu ook tot tafel om te vormen en op scene te brengen.

De tafelende vrouwen zijn door deze ingreep even geshockeerd als een gelovige dat is wanneer je zijn aanbeden objekt van devotie bepist.

Onmiddellijk slaat hun rol om en gaan ze de tafels van vermenigvuldiging en treintabellen lezen.

 

Muziek : Peter EECHAUTE : - eerste stukje als klankdecor

 

 

4.:LOVE MAKING TABLES - TONEEL:

Jurgen en Hilde bekruipen elk een tafel gedragen door 4 sterke mannen. Zij spelen zo :

 

Muziek : Mark MAES

duet voor hobo en basklarinet

materiaal : try low and high divisions, the hiss of cheeks.

 

Love making tables

Iris poogt beide tafels te scheiden...

( associatie : de koningskinderen )

In dit stukje treedt het orkest - in de rol van koor- op als versterker van de toenaderingen van Jurgen en Hilde.

Iris doet aan flagellatie met haar paternoster en verliest er waarempel zelfs haar kristus bij...

Deze Irma hypothese wordt door Grenville verworpen. De scene wordt absurd...

 

Muziek: Peter EECHAUTE ( eerst stukje - klankdecor)

 

 

 

2e BEDRIJF (2e IRMA)

 

DE INTERNATIONALE

 

 

Muziek : Nancy VERHELST " bewerking van de Internationale"

 

Grenville ontdekt dit in zijn boeken en schept een militante Irma. Hij herinnert zich stukken uit de tekst van de Internationale en poogt die in een feministische kontekst te duiden.

Scene : defile van alle vrouwlijke muzikanten o.l.v. Nancy Verhelst als 'Red Stocking Irma'

Irma wordt echter vanuit de massa door JACKSON in de rug neergeschoten. ( Jackson : Peter Eechaute).

 

Muziek: op de knal van de revolver start van :

Mark MAES muziek voor drummachine en FB01 - Atari

 

 

Als straf daarvoor ontneemt Grenville hem zijn Sherriff-ster.

( Grenville bergt die op in een zak waaruit hij later vele sterren zal strooien).

Er is een schelddialoog ( in amerikaans slang) tussen Grenville/Muze en Jackson - de muze fluistert hem eerst al de smerigste woorden in het oor. ( de gentleman Grenville kan zelf niet schelden en neemt dus afstand van zijn door de muze ingefluisterde scheldwoorden. Hij is er eigenlijk vies van en kan ze nauwelijks over de lippen krijgen).

 

Muziek : vokaal trio !!! Uit te werken door David en Kurt. De antwoorden van Jackson (Peter) kunnen vrijer worden gelaten. Hij is uiteindelijk een stuntelige stumperd.

Grenville is ten einde raad , nu hij ook deze Irmahypothese niet naar waarheid kan toetsen.

De foto wordt pas achteraf - na de feiten - genomen. Jackson fotografeert lakoniek de scheldende Grenville.

 

 

3e BEDRIJF:

 

DE VOLKSE ONWETTIG-KIND IRMA

 

Grenville schept de volks-vrouw Irma in de ring.

 

'Spreekaria' van Nancy Zwaenepoel

= ratelend kletsverhaal in oostends dialekt doorspekt met sappige engelse woorden.

 

 

Muziek : Karin DEFLEYT fluit-hobo en sopraan

materiaal: alle letters, sounds, uit rechtervak partituur

Know , you , me

( wordt vaak herhaald - repetitief en aansluitend bij het eindeloze verhaal van Irma-Volksvrouw

 

 

Scene : Grenville doorbladert talloze French classics op zoek naar diverse Irmas.

In Madame Bovary ( Flaubert) treft hij er een aan ... (de dochter van de apoteker) . Dit vormt de overgang naar het volgende toneel .

De andere Grenville (beneden in de ring) stop het geratel van deze Irma door haar een prop in de mond te duwen.

 

 

Muziek : -prop : tutti staccato ff !

dan :

fluit: whistletones

clar.: ahasap

sax : mf - erotic sliding tones

euph.& tuba: alap

basso : E-string - harmonic gliss. up & down

 

Deze muziek is de voorafbeelding van de onrust die volgt.

 

4e BEDRIJF:

 

 

IRMA FEMME FATALE

 

De Femme Fatale wordt door Grenville geschapen in de ring. Vanzodra zij is geschapen beklimt zij echter Grenville's podium en begint zij hem te verleiden. David verzet zich heftig !

De Femme-fatale Irma poogt Grenville te verleiden, niet zozeer omwille van de verleiding maar wel opdat hij de opera zou opgeven. Zijn rekonstruktie zou immers bepaalde waarheden aan het licht kunnen laten komen ...

David poogt verwoed maar hulpeloos en tevergeefs Grenville uit haar klauwen te redden

Muziek : Wagner - Goetterdaemerung 78t. gedirigeerd door de onnozele en volslagen overbodige dirigent...

Dit gebeurt onopvallend ergens ietwat off-stage.

Het orkest valt stil , alles valt stil ... er ontstaan onlusten onder de medewerkers ... massaal verzet...

David ruit , ten einde raad, het orkest op...

Uiteindelijk wordt Grenville gered door zijn eigen kreaties, geleid door zijn muze ...

Immers het orkest komt hortend in opstand en verjaagd Irma door haar te bekogelen met eieren uit de mand die de vorige Irma ( de volksvrouw) in de ring achterliet.

 

Muziek: Franky DEBAETS " This woman was all torture"

 

- tutti + zang + slagwerk

  

5e BEDRIJF 

MASKERTONEEL

Muziek : Mark MAES

koperkwartet + Irma's - vokaal !

materiaal: Quiet High

Intonation Divine, time...

 

scene : Grenville reorganiseert zich weer.

Hij maakt een parade der Irmas.

 

De Grenvilles krijgen onderling ruzie over het verder verloop van de gebeurtenissen. Een Grenville wil ermee ophouden, de andere wil doorgaan. Het wordt een scherp konflikt.

 

Schoenenscene met de Novice - Irma ( Iris)

Irma de Heks gooit de schoenen.

De Femme Fatale poseert

De volksvrouw bekijkt de zaak met gezond verstand

 

De schoenen komen op de diverse Irmas terecht.

 

Muziek : Juergen DESCHEPPER

- kontrabasklarinet

- eufonium

- bastuba

- kontrabas

- drummachine

materiaal : Building echoes

What shoes step, perverse ring

Mein Gott ! Nobody without such a tube could perform it...

Scene : Irma ( sopraan) scene met de schoenen

buizen

 

 

 

DE GROTE ARIA DER IRMAS

 

Tiende scene : Aria van alle Irma's

 

Muziek : Geert LOGGHE " De grote Aria der Irmas "

 

 

 

 

6e BEDRIJF 

IRMA IM SCHLOSS SILBERSHEIM

Scene : Grenville schept een 6 jarige Irma (Tomma)

Speelt met pop of teddybeer in Silberheim en leert blokfluit aan de pop.

taal: duits.

 

Muziek : Tomma WESSEL

iedereen speelt kinderliedjes ... uiteindelijk kinderblokfluit ... muziekdozen ...

 

Alle Irmas zijn nu tot de kleuterleeftijd herleid.

Grenville moet zijn konflikt met Grenville bijleggen. De opera is onmogelijk. De muze beweent het gebeuren.

Alle Irmas huilen als babys en worden uiteindelijk (tijdens het begin van de finale) door David de muze van het toneel afgevoerd. ( hij geeft ze een snoepje).

 

FINALE:

Muziek : Tom Devaere " Mein Gott, Irma !"

Scene :

Alle Irma's zijn onmogelijk gebleken. De opera is onmogelijk geworden. Grenville kan hier eventueel zelfmoord plegen.

Grenville zingt : Nobody could perform it...

Beide Grenville knopen zich opnieuw aan elkaar vast.

Begraven zich opnieuw in de doodkist (?) 


 

 

Personages & rolverdeling

 

1: Ceremonie-meester : Geert LOGGHE

met omgebonden bastrom en cimbalen.

Ook opperwachtmeester van de technologie, beschermheer van de heilige komputerbreinen.

Kostume: rood/wit met rode slaapmuts

 

2: Eerste Grenville : Johan VERCRUYSSE

3: Tweede Grenville : Kurt ROGIERS

beide Grenvilles hebben identiek kostuum

Klassiek 'engels' bruin kostuum met hemd, das, colbertje ...

 

4: Muze van Grenville: David LAMBRECHT

met vleugeltjes - in danspakje (ballet)

 

5: Dirigent ( zonder orkest noch funktie , maar met stokje)

Onnozele paljas.

Godfried-Willem RAES

kostuum : slipjas

 

6: Jackson : amerikaan met Sheriff-ster en revolver

heeft videokamera en fototoestel(len).

Peter EECHAUTE

 

7: De koningskinderen : Juergen DESCHEPPER & Hilde GYSSELS

( geen bijzonder kostuum)

 

8: Perscampagne, promotie en stemmingmakerij:

Irma Met De Penningen

(kan eventueel haar hijgende domme intervjoes afnemen TIJDENS de voorstelling zelf !).

( Wanneer begon uw karriere, welke rol zou U in de toekomst het liefste willen spelen , is dit niet heel erg zwaar voor Uw stem ...

 

 

Protagonisten : IRMA's

 

1: Iris ALGOET: Novice sopraan -Irma

kostuum : novice/verpleegster

Ijdeltuit

Het enige personnage met 'echte' opera- allures. Absurd dus.

 

2: Nancy ZWAENEPOEL de boertige Irma ( de volksvrouw)

Buitenechtelijk kind, met zelf ettelijke buitenechtelijke kinderen. Een en al sociaal drama. Viswijf.

 

3: Nancy VERHELST 'Red Stocking' Irma

kostume: zwarte broek met lange rode kousen Kort rood plooirokje en rood jasje.

De feministische majoret...

 

4: Moniek DARGE Heks ( cliche: oud en lelijk)

kostuum: zwarte puntmuts

evt. met grote spin aan de leiband

5: Tomma WESSEL De kleine Irma als onwettig kind van de Keizer verwerkt bij de keukenmeid in het slot van Silberheim.

( bij haar kreatie verschijnt het heraldieke vaandel van de von Silberheims op het toneel)

 

6: An VERCRUYSSE femme fatale - kostuum : 'sexy'

 

ORKEST & INSTRUMENTALE BEZETTING:

 

Continuo : Mark MAES

Kontrabas: Tom DEVAERE

Slagwerk : Geert LOGGHE

Bastuba : Rudy LAREU

Euphonium: Inge KERKHOVE

Klarinet : Nancy VERHELST

Peter EECHAUTE

Kontrabasklarinet: Juergen DESCHEPPER

Hobo : Hilde GYSSELS

Fluit : Karin DEFLEYT

Saxofoon : Franky DEBAETS

Trompet : Alain VERHOEVEN

Fagot : Cleve MAHIEU

Eufonium : Nick VANDRIESSCHE

Blokfluit: Tomma WESSEL

Drums : Hessel DE GROFF

 

DEKOR- KOSTUMES - ATELIER:

 

Karin DEFLEYT, Geert LOGGHE, Mark MAES, Johan VERCRUYSSE

Moniek DARGE

 

Algemene leiding: Godfried-Willem Raes

 

 

Lichtregie voor IRMA

0 : belichting tetraedertop 1 : niet regelbaar licht vanuit top

2 : links 3 : links

4 : links 5 : rechts

6 : rechts 7 : rechts

8a+b: centrum ( heksenlicht - groen) 9 :algemeen beneden podium floodlight

10: centrum (podium Grenville - frontaal) 11: hangend podium Grenville ( vanop balkon)

12: niet regelbaar - vanop balkon 13: niet regelbaar frontaal NATRIUM LICHT

14: niet regelbaar frontaal 1000W 15: niet regelbaar frontaal –

250W Wimpel Schloss Silberheim

 

 

L i c h t o r g e l k r i n g e n ADB:

Tafereel : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ander licht

|

1 | Plafond Stoet

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Na 0 0 Kwikdamp

 

Aankomst stoet - - - - - - - - - - - 50% - | - -

Grenville op podium - - - - - - - - 35% 0 - | - -

Start Fuga - - - - - - - - - - | - - | - -

Schepping Heks - - - - - - - 100%- - | - - | - -

Heksen - - - - - - - | 100%- | - - | - -

Tafels - - - - - - 60%| | - | - - | - -

Sceance - - 55%- - - | 0 0 - | - - | - -

Einde fuga - - | - - - | - - - | - - | - -

Koor - - | - - - | - - - | - - | - -

Love Making tables - 0 - - - 100%- 100%- | - - | - -

 

2e Bedrijf - - - - - - 0 - 0 - 45%100%- 0 - -

Optocht 1 - - - - - - - - - - | 100%- - - -

2 - - - - - - - - - - | 0 1 - - -

3 - - 100%- - - - - - - | - - - - -

Knal -moord - - 0 - - - - - - - 60% - - - 1 -

 

3e Bedrijf - - - - - - - - - - 30% - - - - -

Volkse Irma - - 100%- - - - - - - 20% - - - - -

- - | - - - - - - - 40%100%- - - 1

- - 55%- - - - - - - | | - - - |

Prop in mond - - 100%- - - - - - - | | 1 - - |

 

4e Bedrijf - - 40%- - - - - - - 60% 0 0 - - 0

- - | - - - - 100%- - | - - - - -

- - | - - - - F - - 80% - - - - -

- 1 | - - - - 0 - - 100% - - - - -

Verleiding - | | - - - - - - - 100% - - - - - Licht deurgat

 

5e Bedrijf - 0 100%- - - - - - - 30%100%1 - - -

Maskertoneel - - | - - - - - - - | | | - - -

Schoenenscene - - | - - 100%- - - - | | | - - -

Aria Irmas - - 55%- 100%- - - - - 35% 80%0 - - -

 

6e Bedrijf - - 100%- - - - - - - 42% 60%- - - 1

Finale - 1 | - - - - - - - 100% 0 1 - - -

Einde 1 0 0 - - - - - - - 0 - 0 - - -

 

Groeten: 1 - - - - - - - - 100% - - - - - -

 

 

Programmatekst kreatie:

 

" I R M A "

an opera by Tom Phillips

 

muzikale invullingen en realisaties, libretto en scenes in programmavolgorde:

 

OUVERTURE

Waarin al het materiaal voor de opera wordt aangebracht door een stoet gevormd door het gehele orkest en alle akteurs.

 

1. " Ouverture" Geert LOGGHE

tutti

 

 

EERSTE BEDRIJF

 

Waarin Grenville zich ontdubbelt en waarin hij in een oude kist materiaal van een opera ontdekt. Zijn eerste gegevens verwijzen naar een hoofdpersonnage 'Irma' dat tijdens een heksensabbat om het leven zou kunnen zijn gekomen. De rekonstruktie van deze Irma draait uit in een teatraal onmogelijke en absurde situatie.

 

2. " A Fugue for Irma " Godfried-Willem RAES

tutti

 

3. " Love is Making" Cleve MAHIEU

sopraan & koor

 

4. " Intermezzo " Peter EECHAUTE

tutti

 

5. " Duet : Love Making Tables" Mark MAES

voor hobo & kontrabasklarinet

 

 

TWEEDE BEDRIJF

 

Waarin Grenville in de restanten van de opera verwijzingen vindt naar een militante socialistisch- feministische Irma. Deze schepping wordt echter vanuit het orkest door Sheriff Jackson koelbloedig vermoord. Deze Irmahypothese dient Grenville dan ook te schrappen.

 

6. " Intermezzo " Peter EECHAUTE

tutti

 

7. " Red Stocking Irma" Nancy VERHELST

voor vrouwelijk orkest

8. " Sounds " Mark MAES

voor komputer & elektronische geluiden

 

 

DERDE BEDRIJF

 

Waarin Grenville op bronnen stoot die verwijzen naar een volkse Irma , een viswijf, een vat sociale en persoonlijke ellende. Een operapersonnage is er echter niet mee te realiseren...

 

9. " Know, You, me..." Karin DEFLEYT

" Spreekaria " Nancy ZWAENEPOEL

 

10." Intermezzo " Godfried-Willem RAES

tutti

VIERDE BEDRIJF

Waarin Grenville Irma rekonstrueert als femme fatale, maar waarbij hij zelf in haar klauwen vernesteld dreigt te geraken. Aangezien hierdoor het verder verloop van de aktie in het gedrang komt, ruit de muze het orkest op tegen deze Irma femme fatale.

 

11." Goetterdaemerung " Richard WAGNER

Willem Mengelberg

 

12." This woman was all torture" Franky DEBAETS

tutti + sopraan

 

VIJFDE BEDRIJF

Waarin Grenville zijn tot hiertoe geschapen Irma's overloopt en zich van de onhaalbaarheid van zijn opdracht bewust begint te worden. Hij komt daarbij in konflikt met zijn alter ego.

 

13." Quiet High- Intonation Divine" Mark MAES

koperkwartet

14." Building Echoes " Juergen DESCHEPPER

sopraan & orkest

15." Aria der Irmas" Geert LOGGHE

 

 

ZESDE BEDRIJF

Waarin een helft van Grenville toch nog een laatste poging onderneemt alsnog een Irma te rekonstrueren, op grond van gegevens verwijzend naar een buitenechtelijk kind verwekt door de zotte koning bij de keukenmeid op Schloss Silberheim dat Irma werd genoemd. Zelfs de muze ziet echter deze hypothese niet zitten, en voert als kindermeid de tot de kleuterleeftijd herleidde Irmas van het toneel af. Grenville ziet de tragische onmogelijkheid van opera in blijft met zijn mislukking achter. Zonder buis had niemand in deze opdracht kunnen slagen.

 

16." Irma im Schloss Silbersheim" Tomma WESSEL

tutti + muziekdozen + blokfluiten

17." Finale " Tom DEVAERE

tutti + aria Grenville


Programmatekst reprise:

" I R M A "

an opera by Tom Phillips

 

muzikale invullingen en realisaties, libretto en scenes in

programmavolgorde:

OUVERTURE

Waarin al het materiaal voor de opera wordt aangebracht door een stoet gevormd door het gehele orkest en alle akteurs.

1. " Ouverture" Geert LOGGHE

tutti

EERSTE BEDRIJF

Waarin Grenville zich ontdubbelt en waarin hij in een oude kist materiaal van een opera ontdekt. Zijn eerste gegevens verwijzen naar een hoofdpersonnage 'Irma' dat tijdens een heksensabbat om het leven zou kunnen zijn gekomen. De rekonstruktie van deze Irma draait uit in een teatraal onmogelijke en absurde situatie. 

2. " A Fugue for Irma " Godfried-Willem RAES

tutti

3. " Love is Making" Cleve MAHIEU

sopraan & koor

4. " Intermezzo " Peter EECHAUTE

tutti

5. " Duet : Love Making Tables" Mark MAES

voor hobo & kontrabasklarinet

TWEEDE BEDRIJF

Waarin Grenville in de restanten van de opera verwijzingen vindt naar een militante socialistisch-feministische Irma. Deze schepping wordt echter vanuit het orkest door Sheriff Jackson koelbloedig vermoord. Deze Irmahypothese dient Grenville dan ook te schrappen.

6. " Intermezzo " Peter EECHAUTE

tutti

7. " Red Stocking Irma" Nancy VERHELST

voor vrouwelijk orkest

8. " Sounds " Mark MAES

voor komputer & elektronische geluiden

 

DERDE BEDRIJF 

Waarin Grenville op bronnen stoot die verwijzen naar een volkse Irma , een viswijf, een vat sociale en persoonlijke ellende. Een operapersonnage is er echter niet mee te realiseren... 

9. " Know, You, me..." Karin DEFLEYT

voor twee sopraaninstrumenten

" IRMA's - spreekaria " Nancy ZWAENEPOEL

10." Intermezzo " Godfried-Willem RAES

tutti

VIERDE BEDRIJF

Waarin Grenville Irma rekonstrueert als femme fatale, maar waarbij hij zelf in haar klauwen vernesteld dreigt te geraken. Aangezien hierdoor het verder verloop van de aktie in het gedrang komt, ruit de muze het orkest op tegen deze Irma femme fatale.

11." Goetterdaemerung " Richard WAGNER

Willem Mengelberg

Akteur : Godfried-Willem Raes

12." This woman was all torture" Franky DEBAETS

tutti + sopraan

VIJFDE BEDRIJF

Waarin Grenville zijn tot hiertoe geschapen Irma's overloopt en zich van de onhaalbaarheid van zijn opdracht bewust begint te worden. Hij komt daarbij in konflikt met zijn alter ego.

13." Quiet High- Intonation Divine" Mark MAES

koperkwartet

14." Building Echoes " Juergen DESCHEPPER

sopraan & orkest

15." Aria der Irmas" Geert LOGGHE

ZESDE BEDRIJF

Waarin een helft van Grenville toch nog een laatste poging onderneemt alsnog een Irma te rekonstrueren, op grond van gegevens verwijzend naar een buitenechtelijk kind verwekt door de zotte koning bij de keukenmeid op Schloss Silberheim dat Irma werd genoemd. Zelfs de muze ziet echter deze hypothese niet zitten, en voert als kindermeid de tot de kleuterleeftijd herleidde Irmas van het toneel af. Grenville ziet de tragische onmogelijkheid van opera in blijft met zijn mislukking achter. Zonder buis had niemand in deze opdracht kunnen slagen.

16." Irma im Schloss Silbersheim" Tomma WESSEL

tutti + muziekdozen + blokfluiten

17." Finale " Tom DEVAERE

tutti + aria Grenville


Filedate: 930928

Terug naar inhoudstafel kursus: <Index Kursus>

Naar homepage dr.Godfried-Willem RAES