Dr.Godfried-Willem RAES

Kursus Experimentele Muziek: Boekdeel 5: Notatie

Hogeschool Gent : Departement Muziek & Drama


<Terug naar inhoudstafel kursus>    

5200:

Score

Score is een programma geschreven door Leland Smith en gepubliceerd door Passport Designs Inc. 625 Miramontes St., Hall Moon Bay, CA 94019,USA.

Het programma verscheen voor het eerst op de markt in 1977. Het loopt alleen op komputers behorende tot de IBM-PC familie.

Wie het zou willen kopen kan daarvoor terecht bij de muziekzaak Animato. Daar kan je ook terecht voor eventueel gewenste demonstraties.

Het programma bestaat uit vijf verschillende modules:

In gebruik is Score tamelijk onhandig omdat een in te brengen partituur opgesplitst dient te worden in heel wat kleine files die elk maksimaal uit een enkele pagina kunnen bestaan. Bij voorkeur bestaat een file uit niet meer dan een enkele notenbalk. De notenbalk files worden later gekombineerd tot systemen en dan verder tot partituurpaginas. Dit komt nogal omslachtig over, maar werd gedaan om geheugenruimte in de komputer te besparen. Geheugen is immers iets waar dit programma niet bepaald zuinig mee omspringt.

Score maakt gebruik van een eigen 'score-command-language', via het komputer-keyboard. Ook een muis kan worden gebruikt voor het via menus selekteren van de grafische symbolen. Noten kunnen desgewenst ook ingebracht worden via een midi-klavier.

Voor het in goede kwaliteit afdrukken van de resultaten maakt het programma gebruik van Postscript.

Het programma, meer bepaald de SCORE-module en alleen die, is beschermd tegen kopieren. Je kan een nieuwe versie slechts een maal op een komputer installeren. Wie dus een stommiteit uithaalt, en bijvoorbeeld een nieuwe komputer koopt, is zijn centen kwijt... Bovendien is het programma ook nog erg hoog geprijsd.

Een kopie van de gebruiksaanwijzing is in de klas beschikbaar voor de studenten.


Filedate: 901011

Terug naar inhoudstafel kursus: <Index Kursus> Naar homepage dr.Godfried-Willem RAES