Dr.Godfried-Willem RAES

Kursus Experimentele Muziek: Boekdeel 5: Notatie

Hogeschool Gent : Departement Muziek & Drama


<Terug naar inhoudstafel kursus>    

5105:

Notator

Het programma Notator werd ontwikkeld door C-Lab in Duitsland voor gebruik op de Atari ST1024 komputer. De door mij uitgeteste versie is V2.1 uitgebracht in maart 1989. Een manual is beschikbaar in de klas.

In tegenstelling tot de elders besproken programmas voor de IBM-PC familie, gaat het hier om een uitgesproken MIDI-gerichte aanpak. Een partituur wordt hier in allereerste plaats beschouwd als een sequence en wordt afgeleid uit het midi-file formaat. Hieruit volgen dan ook meteen de voordelen en nadelen van het pakket:

voordelen: zeer snelle manier om ingespeelde partijen op papier te krijgen

nadelen: behalve wanneer het om triviale muziek gaat, gaat het programma zeer dom om met de muzikale informatie. Het verkregen schriftbeeld is beslist niet in eerste plaats gericht op goede leesbaarheid. Het is erg moeilijk om interpretatie en exakte notatie van het gespeelde uiteen te halen.

Voor hedendaagse muziek zal de gebruiker verplicht zijn zich bij het inspelen te beperken tot de hoofdlijnen en dan, via de grafische editor, de 'versieringen' en meer komplexe aspekten toe te voegen.

De grafische mogelijkheden zijn minder uitgebreid dan bij programmas zoals Noteprocessor of Score voor de IBM.


Filedate: 880928

Terug naar inhoudstafel kursus: <Index Kursus> Naar homepage dr.Godfried-Willem RAES