Prof.Dr.Godfried-Willem RAES

Associatie Universiteit Gent - : School of Arts - Kursus Posttonale Kompositietechnieken


<Terug naar inhoudstafel kursus>    

4997:

Lezingen Posttonale Kompositietechnieken

Lesdata akademiejaar 2013-2014:

aanvangsuur: 17u00 - Klanklaboratorium Nederpolder 26, lokaal 3.002 - telkens op maandagen

onderwerpen en lesafspraken onder voorbehoud van wijzigingen.

doelgroep: Ma1 instrument/zang, muziekteorie

23 september 2013

30 september 2013

 

eerste kontaktnames, informatie en inschrijvingen. Praktische regelingen en afspraken.
7 oktober 2013

onderwerp: reflekties over hierarchische organisatie van toonmateriaal en de alternatieven

Van dodekafonie naar veralgemeend serialisme

21 oktober 2013

onderwerp: De futuristische droom

4 november 2013

onderwerp: Van musique concrete naar soundscape

25 november 2013

onderwerp: van dada en surrealisme naar fluxus en performance. Experimenteel muziekteater

09 december 2013

onderwerp: Van stochastiek naar algoritmiek

27 januari 2014

onderwerp: practicum Spektralisme

10 februari 2014

onderwerp: practicum Interactiviteit

24 februari 2014

onderwerpen: practicum Textsound

17 maart 2014

onderwerpen: practicum Algoritmiek

31 maart 2014

onderwerp: practicum Automaten en Robots

 

 

EXAMEN 1e Zittijd:

xx juni 2014 om xxxxx stipt.

 

 

EXAMEN 2e zittijd:

xx september 2014 om xxxx stipt

 

 

 

telkens in het klanklaboratorium, Nederpolder, om 17u00

De practica kunnen ook doorgaan bij Stichting Logos, in de tetraederzaal.

Een beknopte syllabus zal beschikbaar zijn via internet. Het lezen van technische literatuur over de behandelde onderwerpen (een literatuurlijst is voorhanden) wordt sterk aanbevolen.

Het bezoek aan bepaalde door de docent opgegeven koncerten zal obligaat deel uitmaken van deze kursus.

Konsulteer regelmatig deze pagina voor gebeurlijke wijzigingen.

http://www.logosfoundation.org/kursus/4997.html


Filedate: updated: 2013-12-08

Terug naar algemene inhoudstafel kursus: <Index Kursus> Naar homepage dr.Godfried-Willem RAES