Dr.Godfried-Willem Raes

Kursus Experimentele Muziek: Boekdeel 2: Live electronics

Hogeschool Gent: Departement Muziek en Drama


<Naar inhoudstafel>

2085:

Tacho chip toepassingen

Tacho chips, of algemener uitgedrukt frekwentie naar spanning omzetters bestaan niet in een heel breed gamma. We hebben ze reeds kort vermeld in ons overzicht over ADC’s en DAC’s. Eigenlijk moet een tacho gerekend worden tot de kategorie der DAC’s. Het ingangssignaal bestaat immers uit niets meer dan een reeks in de tijd georganiseerde pulsen.

Een enkel type blijkt nu reeds sedert meer dan 20 jaar de markt te domineren: de LM 2907. Dit hoeft ons eigenlijk ook niet te verwonderen, want erg veel variatiemogelijkheden op dit gebied zijn er wel niet. Het werkingsprincipe bestaat erin dat het ingangssignaal wordt aangeboden aan een komparator die telkens het signaal een nuldoorgang maakt (het kan ook een ander instelbaar nivoo zijn, maar nuldoorgangsdetektie is wel het meest rechtoe rechtaan...) een konstante ladingshoeveelheid in een 'voorraad-kondensator' pompt. Wanneer we nu de gemiddelde lading over deze kondensator meten , dan blijkt dit een spanning op te leveren in lineair afhankelijk is van de aangeboden frekwentie. Omdat de kondensator echter heel wat ladingsstootjes dient toegediend te krijgen eer hij een spanning bevat die overeenkomt met de frekwentie, gaat er wel wat tijd verloren. Bovendien is die spanning ook niet vrij van enige 'rimpel'. De afvlakking daarvan -via een integrator- neemt ook al weer wat tijd in beslag. Hiermee zijn tevens de principiele beperkingen van dit soort omzetter dan meteen duidelijk gemaakt.

De dimensionering van een LM2907 is werkelijk erg eenvoudig. Het volgende Basic programmatje omvat alle wezenlijke gegevens en formules, en kan door iedereen -binnen de grenzen van de specifikaties van de chip natuurlijk- willekeurig worden aangepast.

CLS
PRINT "LM2907 chip calculator"
PRINT "**********************"
INPUT "Maximum input frequency ?"; fmax
Vcc = 15 :' voedingsspanning
C1 = 3.3E-07: ' 330nF waarden voor 5V out bij 10Hz in
C2 = .000022: ' 22mF Deze dimensionering is voor een motorisch
R1 = 100000 ' interface : Winter97 tachos.
K = 1
I2 = .00018: ' 180microAmps - data sheet: constant current into C1
dT = C2 * R1
FOR fi = 0 TO fmax STEP (fmax \ 10)
Vo = Vcc * fi * C1 * R1 * K
Iavg = Vcc * fi * C1
Vripple = (Vcc / 2) * (C1 / C2) * (1! - (Iavg / I2))
IF Vo THEN Fault = Vripple / (Vo / 100) ELSE Fault = 100
LOCATE fi + 2, 1
PRINT "f=";: PRINT USING "##"; fi;: PRINT "Hz";:
PRINT " Vo=";: PRINT USING "##.###"; Vo;
PRINT " Vn p/p=";: PRINT USING "#.###"; Vripple;
PRINT " F%="; :PRINT USING "###"; Fault;
NEXT fi
LOCATE 15, 10:PRINT "RC-Time="; dT; "s";
END

Wanneer je op zoek bent naar een allereenvoudigste pitch-to-midi konverter, dan kan je het gebruik van deze chip zeker overwegen. De DC uitgang ervan biedt je dan aan, een eenvoudige ADC chip, of -indien je zoiets in de komputer zitten hebt- een ADC kaart ingang.


Last update: 2002-01-31

Naar inhoudstafel

Naar homepage dr.Godfried-Willem Raes