Dr.Godfried-Willem RAES

Kursus Experimentele Muziek: Boekdeel 2: Live Electronics

Hogeschool Gent : School of Arts


<Terug naar inhoudstafel kursus>

   

2009

LC-oscillators

Hoewel vandaag niet erg gebruikelijk meer, kunnen sinus -of andere golfvorm- generatoren perfekt worden gebouwd met LC kringen. De belangrijkste reden waarom LC schakelingen in de audio elektronika wat in onbruik zijn geraakt heeft in eerste plaats te maken met de moeilijkheden verbonden aan het gebruik van spoelen: veelal zal men ze zelf moeten wikkelen en berekenen.

In de jaren vijftig, de pioniersjaren van de elektronische muziek vormde de (sinus) generator gefabriceerd door Hewlett Packard ontworpen in 1952 zowat het werkpaard van elke studio: Tot in 2013 hadden we zelf nog enkele ervan in werkende staat! Wie belangstelling heeft in de bouw details en de service manual, hierbij een link. (PDF bestand). Dit toestel is geheel met buizen opgebouwd. De frekwentie kan over vijf dekades worden ingesteld.

Een klassieker op het gebied van de LC oscillatoren is geillustreerd in volgende (transistor) schakeling, oorspronkelijk ontworpen voor toepassing in een theremin waar hij werkt in het frekwentiegebied rond 250kHz. Door de kondensator van 100pF (als variabele kondensator getekend in het schema) heel wat te vergroten kan het audiobereik makkelijk worden bestreken. De resonantieformule voor LC parallelschakelingen moet worden gebruikt voor de berekening.

De uitgangswikkeling mag niet zwaar worden belast (anders wordt de Q faktor van de kring te klein) en de toepassing van een hoogohmige buffer verdient dan ook aanbeveling.Ook al blinkt dit ontwerp uit door het gebruik van slechts een enkele transistor, vandaag zouden we experimenteerders op dit gebied toch veeleer aanraden een schakeling met een opamp te gebruiken. Ook die kunnen eenvoudig en met minder komponenten als LC oscillator worden ingezet.


Filedate: 910416 / Last update 2013-11-26

Terug naar inhoudstafel kursus: <Index Kursus>

 Naar homepage dr.Godfried-Willem RAES