Dr.Godfried-Willem RAES

Kursus Experimentele Muziek: Boekdeel 1: Algoritmische kompositie

Hogeschool Gent : Departement Muziek & Drama


<Terug naar inhoudstafel kursus>

   

1603:

Listings

 

 

Een komputerscherm laat weliswaar toe alle delen van een programma in detail te bekijken, maar zeker wanneer een software projekt afmetingen aanneemt die meerdere tientallen paginas beslaat, hebben we nogal eens het gevoel de draad en vooral het overzicht kwijt te raken.

Het kunnen beschikken over een ordentelijke listing van het gehele programma wordt dan onontbeerlijk. De moeilijkheid is echter dat we zelden geneigd zullen zijn, na elke kleine wijziging in een programma opnieuw het hele bestand te printen. Dit is niet alleen overbodig maar bovendien ook erg verspillend.

Daarom verdient het aanbeveling de bronkode van het programma regelmatig in een tekstverwerker in te laden en te voorzien van een (automatische) index.

Dit laat ons toe op eenvoudige wijze telkens alleen de gewijzigde paginas van de kode te printen en aan de listing toe te voegen.

 


Filedate: 890128

Terug naar inhoudstafel kursus: <Index Kursus>

Naar homepage dr.Godfried-Willem RAES