Dr.Godfried-Willem RAES

Kursus Experimentele Muziek: Boekdeel 1: Algoritmische kompositie

Hogeschool Gent - Departement Muziek en Drama


<Naar inhoudstafel kursus>

1136:

Tijdsroutines vanuit Midi-zelf

Ook van de kant van de aangesloten MIDI-apparatuur bestaan er vaak, maar lang niet steeds, beperkte mogelijkheden tot real-time kontrole. Enkele daarvan zullen we hier beschrijven:

1. ACTIVE SENSING:

Dit is de naam voor een midi instruktie die naar het aangesloten midi- apparaat wordt gestuurd, en die voor gevolg heeft dat het instrument , na ontvangst van deze code ( &HFE of 254 decimaal ) die uit slechts een enkel byte bestaat, wanneer voor 300msec geen midi-informatie wordt ontvangen, wordt de ontvangst buffer gewist en schakelt het toestel automatisch de klinkende noten/tonen uit.

Vele synthesizers (o.a. de DX7 en de DX21 ) versturen ook zelf het &HFE byte als real-time klok, met tussenpozen van 200ms. Deze tijden zijn echter niet echt gestandaardiseerd en evenmin erg precies! Asynchrone seriele systemen zijn nu eenmaal niet erg geschikt voor real-time werk.

Ook de granulatie van de real-time boodschap is van dien aard dat ze nauwelijks voor iets anders geschikt lijkt dan datgene waarvoor ze ook werd ontworpen: pop-muziek (MM=84). Men kan makkelijk zo programmeren dat elke maat absoluut regelmatig overkomt, zolang het tempo ook maar ergens in de buurt ligt van de menselijke hartslag, maar binnenin elke maat, loopt het alles nogal los en onprecies. Voor geraffineerde ritmische strukturen dus beslist niet aan te bevelen.

 2.METRONOME-FUNCTION

Deze funktie bestaat zo'n beetje buiten Midi om. Eigenlijk is het een via de komputer op sommige Midi-interfaces programmeerbare metronoom, die musici moet toelaten spoor na spoor op een midi-instrument gesynchroniseerd op te nemen.

We vinden deze funktie o.m. terug op het door Roland reeds in 1984 op de markt gebrachte Midi-interface met type nummer MPU-401.

 3.SYSTEM-EXCLUSIVES FOR NOTE ON/OFF + FRACTION AND DURATION

Sommige synthesizers laten toe de nootinformatie te voorzien van een tijdsduurinstruktie. Spijtig genoeg is dit echter in bijna geen enkele synthesizer of module geimplementeerd.

In de Yamaha handleiding bij de FB01 staat onder het hoofdstuk system exclusives deze mogelijkheid vermeld. Ik heb dit tot op heden nog niet suksesvol en suksesvol zelf uitgetest...

 4.SMPTE tijdkodes

Zie SMF (Standard Midifiles).


 <Naar inhoudstafel kursus>

Naar homepage dr.Godfried-Willem RAES