<Back to index kursus>


 

1093: Toepassingsvoorbeeld: John Cage 'Aslsp'

 

De Amerikaanse komponist John Cage schreef een legandarisch stuk 'Aslsp' dat -daarvan is de titel trouwens afgeleid- as slow as possible moet worden uitgevoerd. Het konceptueel gehalte van deze kompositie is uiteraard groot. Voor elke denkbare uitvoering moeten we een idee hebben van de tijdsduur waarover we het stuk willen laten aflopen. In oktober 2007 kregen we de vraag van de Stedelijke Muziekakademie in Sint Niklaas naar een uitvoering die zou duren van 22 oktober 2007 tot 22 februari 2008. De lange tijdsduur stelt op software vlak wel enige problemen en noopte tot het gebruik van 64-bit variabelen voor de tijd.

Voor deze realisatie schreven we een programma -te kompileren met de Power Basic Console compiler (Versie 4.03).

Download source code

De gekompileerde versie aslsp.exe stellen we ook beschikbaar, maar die zal het alleen doen wanneer GMT volgens de regels van de kunst op je komputer geinstalleerd is. Uiteraard moet je ook de compiler hebben om veranderingen aan te brengen.

Het programma leest de partituur in als een csv bestand (comma separated values) dat gegenereerd werd vanuit de midi file middels een klein utility programma mid2csv.bas.

 

 


[File written 11.10.2007]

Terug naar de inhoudstafel (kursus-index)

Homepage Dr.Godfried-Willem Raes