<Kursus Index>

1074: 2.- Standard midi Sample File format

Dit is een reeks afspraken op grond waarvan sample-data tussen een aantal samplers en sample-players kunnen worden uitgewisseld. Het formaat omvat naast de digitale kodes voor het gesampelde geluid, eveneens gegevens zoals de sampling-rate, de resolutie e.d.m.

Ook de multimedia ondersteuning in Windows 3.11 en Windows 95 ondersteunt deze standaard.

Merk echter wel op dat bvb. een 16-bit sample file opgenomen op 48ks/s, ingeladen op een 8-bit soundkaart met enig geluk wel in te laden en weer te geven valt, maar dat de rezolutie steeds beperkt blijft tot die van je sampler of insteekkaart (Soundcard, Soundblaster, Gravis-Sound, Turtle Beach card...).

Een goede kennis van dit formaat kan zeer nuttig zijn voor wie zich later ook met digitale klanksynteze wil bezighouden. Immers de datafile kan ook volstrekt algoritmisch of zelfs grafisch worden gegenereerd en nadien 'gedownload' in de sampler. Daarvoor moet je dan echter wel een beetje gaan programmeren. (cfr. paragrafen 1150 e.v.). Vergeet echter ook hier het idee om het als een real-time opslagformaat te beschouwen! Voor realtime gebruik overtreft niets een simpel ongekodeerd sekwentieel bestand zonder rekenwerk... Het onder Windows erg populair *.WAV formaat is daartoe heel wat beter geschikt. We behandelen het hier echter niet omdat het niets te maken heeft met Midi-kodering.

 

3.- General Instrument Description format

 

Dit is eigenlijk niet echt een door het internationaal kommitee afgesproken standaard, maar eerder een reeks kommerciele afspraken gemaakt door enkele vooraanstaande (naar omzetcijfer dan toch...) fabrikanten onderling, (Roland, Yamaha, Casio), met het oog op uitwisselbaarheid van kommerciele midi-files. De aanbeveling komt erop neer dat perkussieklanken gelijke preset-nummers krijgen, evenals een beperkte lijst van in de kommerciele muziek gangbare 'instrumenten', zo dat wanneer een midi file via een sequencer op een synth van een ander merk wordt afgespeeld, het resultaat toch min of meer zou moeten overeenkomen met de bedoelde muzikale 'kompositie' (in het gebruikelijke jargon heet dit onontkoombaar een ;''song').

Tenzij voor wie zich zou willen toeleggen op de produktie van kommercieel verspreidbare sequences, heeft deze GM-standaard vanuit vrij kompositorisch oogpunt gezien geen enkele praktische betekenis. We gaan er in deze kursus dan ook helemaal geen rekening mee houden.

Synthesizers en modules die hem ondersteunen zijn o.m. de goedkope Yamaha TG100 en de Roland Sound Canvas. Ook de sound-cards die in komputers lopen onder de multi-media extenties van Windows (Sound Blaster e.d.) houden zich grotendeels aan deze 'standaard'.


Terug naar de Inhoudstafel: <Index-Kursus>