Dr.Godfried-Willem RAES

Kursus Experimentele Muziek: Boekdeel 1: Algoritmische kompositie

Hogeschool Gent : Departement Muziek & Drama


<Terug naar inhoudstafel kursus>    

1066:

Voorbeeldprogramma voor de uitsturing van MIDI-data binnen Liberty Basic V1.4 onder Windows 95


' *******************************************
' *      Voorbeeld programma      *
' *    geschreven in Liberty Basic    *
' *  voor aansturing van de Midi-poort  *
' *******************************************
' *  by Dr.Godfried-Willem Raes      *
' *******************************************

run "C:\bc7\bom\mpuuart.exe"
a$ = PLATFORM$
PRINT a$;
PRINT " Liberty Basic ";
a$ = VERSION$
PRINT a$
Madr = 816
loval = 0
hival = 24
j = 0

WHILE j < 10
for i = loval to hival
  IF i <> hival THEN
    PRINT i;
  ELSE
    PRINT i
  END IF    

  byte = 144: GOSUB [Uit]  ' we cannot make procedures nor functions in Liberty Basic...
  byte = 60 + i: GOSUB [Uit]
  byte = 90: GOSUB [Uit]
    FOR x= 0 TO 100    ' no way to do timing in this Basic version...
    NEXT x
  byte = 144: GOSUB [Uit]
  byte = 60 + i: GOSUB [Uit]
  byte = 0: GOSUB [Uit]
    FOR x= 0 TO 100
    NEXT x
next i             ' we do not have DO-LOOP structures available...
                ' there is no way to exit the loop, unless using a goto
j = j+1
WEND

END


[Uit]
IF INP(Madr+1) AND 128 THEN
  WHILE INP(Madr+1) AND 64
  WEND
  OUT Madr,byte
ELSE
  WHILE INP(Madr+1) < 128
    dummy= INP(Madr)
  WEND
  WHILE INP(Madr+1) AND 64
  WEND
  OUT Madr,byte
END IF

RETURN

Wie zich via internet wil abonneren op de nieuwgroep van Liberty Basic kan dat door een email te sturen aan:
email:libertybasic@world.std.com
met als bericht: "subscribe liberty basic jeeigen.email@provider.adres "

Filedate: 98-09-07

Terug naar inhoudstafel kursus: <Index Kursus> Naar homepage dr.Godfried-Willem RAES