VAKGROEP SCHEPPENDE MUZIEK

Koordinator: dr.Godfried-Willem Raes

Examenregeling kompositievakken akademiejaar 2006 1e zittijd


Studenten dienen zich te houden aan de opgegeven uurregeling. Omwisselen kan mits akkoord van diegene met wie omgewisseld wordt, met dien verstande dat de studenten ook het akkoord moeten hebben van de betrokken docent.

Wijzigingen en omwisselingen moeten voor 15 mei 2006 per e-mail worden meegedeeld aan de vakgroepkoordinator: Ze zijn pas toegestaan indien bevestigd door de koordinator.

godfriedwillem.raes@logosfoundation.org

Na 15 mei is de lijst definitief.

Ba1-3 & keuzevakstudenten: (De studenten in de optie kompositie komen in de namiddag)

EXAMEN INLEIDING KOMPOSITIE - 12 juni 2006 - Hoogpoort - Lokaal 4

UUR STUDENT Naam Voornaam DOCENT opm.
9u00 SELS Liselotte Posman    
9u05 BEGHEIN Pieter-Jan Van Geert    
9u10 HUYSENTRUYT Jan Van Geert    
9u15 DELAERE Ino Van Geert    
9u20 NOUWYNCK Nele Van Geert    
9u25 PEETERS Katrien Van Geert    
9u30 RAMANDT Kristof Van Geert    
9u35 NUYTTENS Pieter Van Geert    
9u40 AELVOET Adinda Nuyts    
9u45 CASIER Simon Nuyts    
9u50 DE SMEDT Thomas Nuyts    
9u55 VLAEMINCK Wouter Nuyts    
10u00 BINGE Wouter Nuyts    
10u05 DEWILDE Katrien Posman    
10u10 DE POORTER Simon Posman    
10u15 DEBBAUT Adriaen Brosse    
10u20 DE MAEYER Hannes Brosse    
10u25 GUNS Senne Brosse    
10u30 KESSELS Robrecht Brosse    
10u35 MINGUEZ - SAMPER Ruben Brosse    
10u40 BRASLAVSKY Igal Brosse    
10u45 LEBEDYEV Semen Brosse    
10u50 DE SPLENTER Maarten Brosse    
10u55 PROGRASKA Vlacho Brosse   niet op lijsten
11u00 BOUEVITCH Anna Brosse   niet op lijsten
11u05 VAN CAUWENBERGE Jacob Raes    
11u10 BRAET Jasper Raes    
11u15 DECEUNINCK Balder Raes    
11u20 VERCAUTEREN David Nuyts    
11u25 DE MALSCHE Michiel Brosse   ba kompos
11u40 TRUYENS Peter Posman   overdracht
11u45 ANDRIESII Marcel Brosse   overdracht
11u50 CALLEBOUT Francois Nuyts    
11u55 SYSMANS Philippe Brosse    
12u00 NESTOROVSKA Mariya Brosse    
           
           
13u30 BOGAERT Evert Nuyts   ba kompos
13u45 SIMOENS Wouter Nuyts   ba kompos
14u00 LAMMENS Sandra Nuyts   ba kompos
14u15 SABO Kenneth Posman   ba kompos
14u30 DRAGONETTI Regis Nuyts   ba kompos
           
           

 

EINDEXAMEN KOMPOSITIE 13.06.2006 9u00 - Hoogpoort - Mierezaal

MMMUZS05K00086 Compositie 5 (1/2) Desimpelaere Koen NUYTS
MMMUZS04K00077 Compositie 5 Sall Nico POSMAN
         
         

voorbij:

EXAMEN KOMPOSITIE [meestergraden] 08.05.2006 - 9u00 - Klas 5 Hoogpoort

Uur studiejaar naam voornaam docent
9u00 Compositie 4b Cornelis Olmo POSMAN
9u30 Compositie 4 Janssens Daan NUYTS
10u00 Compositie 4 Vander Sanden Yvan RAES
10u30 Compositie 3 Glorie Jonathan RAES
         
         

last update: 03.10.2006