Prof.Dr.Godfried-Willem RAES

Kursus Vrije Groepsimprovisatie

Hogeschool Gent : Departement Muziek & Drama


<Terug naar inhoudstafel kursus>   Dit opleidingsonderdeel wordt niet meer door mij gegeven. Zie Bart Maris.

0400:

Workshops Vrije Improvisatie

Lesdata akademiejaar 2006-2007:

aanvangsuur: 14u00 - Lokaal L6, Bijloke

.

data bepaald en te bepalen in samenspraak met de betrokken studenten
02.10.2006 - 14u
18.10.2006 - 14u
08.11.2006 - 14u
15.11.2006 - 14u
06.12.2006 - 14u
20.12.1006 - 14u
17.01.2007 -14u
31.01.2007 - 14u
07.02.2007 - 14u
21.02.2007 - 14u
26-28.02 - 01.03-02.03.2007: Week van de hedendaagse muziek
14.03.2007 - 14u: Improvisatie projekt - Dampoortstation Gent
28.03.2007 - 14u
25.04.2007 - 14u
09.05.2007 - 14u: evaluatie sessie

telkens in lokaal L6, Bijlokekampus, Kluyskensstraat 2, om 14u00

Studenten 2006-2007: Daan Janssens, Yvan Vander Sanden, Gwendolyn De Smet, Kobe Van Cauwenberghe, Marieke Berendsen

Het opleidingsonderdeel wordt geevalueerd via permanente evaluatie. Een toon/luistermoment kan voorzien worden, maar vormt geen examen.

Konsulteer regelmatig deze pagina voor gebeurlijke wijzigingen.

http://www.logosfoundation.org/kursus/0400.html


Filedate: updated: 2013-10-07

Terug naar algemene inhoudstafel kursus: <Index Kursus> Naar homepage dr.Godfried-Willem RAES