Dr.Godfried-Willem RAES

Algemene Informatie & Ad Valvas berichten m.b.t. kursussen gedoceerd door Godfried-Willem Raes:

Hogeschool Gent : Departement Muziek & Drama


Akademische aktiviteitenkalender

produkties klas

avant-garde kamermuziek & muziekteater

o.l.v. dr.Godfried-Willem Raes

[archief]

<Terug naar inhoudstafel kursus> Lezingen en Masterclasses Kompositie Middagkoncerten kompositie en inleiding kompositie
Avant Garde Kamermuziek   Kursus Improvisatie en Groepsimprovisatie
Deze paginas zijn de vinden op het internet: URL:

www.logosfoundation.org/kursus/0300

Ook repetitieschemas verschijnen vanzodra ze bekend zijn op dit URL.


Elk jaar (tot en met 2001) organiseerden we twee produktiesessies, telkens lopend over 6 tot 8 lesweken. De produkties uit het verleden worden hier kort weergegeven. Vandaag worden produkties echter nog slechts door direktie en koordinatie op touw gezet, zodat wij terzake geen initiatieven meer kunnen/mogen nemen.

In 2003 kwam er wel nog een beperkte happening in het kader van het erfgoedweekend, eind april. Bij die gelegenheid werkten we met een groep studenten een projektje uit rond 'Le Grand Coucou'.

Een eerste produktie voor het jaar 2000 werd op de planken gebracht op 16 februari in de Logos Tetraeder als onderdeel de experimentele koncertprogrammatie aldaar, een tweede vormt de eindproduktie. Beide produkties gelden als PE-proef voor kamermuziek voor de eraan deelnemende studenten. Zij worden dan ook door een gespecialiseerde jury beoordeeld.

Studenten die aan deze produkties wensen deel te nemen, moeten daarvoor kontakt opnemen met dr.Godfried-Willem Raes en zich daarvoor inschrijven op het sekretariaat. Kandidaten moeten alle repetities bijwonen, ook wanneer die -wat in de eindfaze van een produktie vaak kan voorkomen- buiten de normale lestijden plaatsgrijpen.

Akademiejaar 2001-2002:

1e produktie (27 december 2001):

De amerikaanse avant-garde van de jaren zestig

2e produktie

Akademiejaar 2000-2001:

1e produktie: (november 2000)

2e Produktie: (met deelname aan de Jornadas Nova Musica in Aveiro, Portugal december 2000)

PROGRAMMANOTAS

3e produktie: te bepalen.

Studenten mogen ook zelf stukken voorstellen, en/of met stukken die hen op notatie-, konceptueel- of speeltechnisch vlak problematisch voorkomen, in de avant-garde klas binnenlopen of een afspraak maken.


Akademiejaar 1999-2000:

1e produktie:

Uitvoering: 16 februari, 20u00 - Logos Tetraeder, Gent

Voor het 2e semester:


Akademiejaar 1998-1999:

Donderdag 11 Maart 1999 - 20u00 - Antwerpen -, Karel De Grote Hogeschool - Campus Kongres- Kerkstraat 45 Antwerpen


Louis ANDRIESSEN 'Workers Union' (1975)

Deze muziek wilde grondig anti-imperialistisch zijn, niet alleen in haar uitdrukking, maar minstens evenzeer in de wijze waarop zij haar uitvoeringsapparaat -de musici zelf dus- organiseert.
Een erg grote groep musici, voorzien van een bont amalgaam aan instrumenten, speelt hard en assertief een bijzonder lang uitgewerkte muzikale zin. Hoewel er veel ruimte is voor muzikale nuances -zo kunnen toonhoogtes in funktie van de instrumenten worden gekozen- moet deze muziek toch in een absolute solidariteit worden gebracht. Improvisatie is er hier hoegenaamd niet. Waar het stuk de mist zou kunnen ingaan -en daarvoor bestaan gezien de metrische komplexiteit, meer dan voldoende aanleiding- wordt de dynamiek van de groepssamenhang tot het uiterste op proef gesteld om het stuk telkens weer voor de totale chaos te behoeden. Of, het geheel is sterker dan de som van de individuele delen...
Het ensemble voor experimentele muziek van het gentse konservatorium nam het stuk op repertoire ter gelegenheid van de 60e verjaardig van de komponist dit jaar.


Laura MAES gitaar
Kristrof LAUWERS gitaar
Jeroen KINDERMANS gitaar
Freek DE MEESTER gitaar
Thomas SMETRYNS mandoline/banjo
Petra DE JONGE piano
Gwen VANDELANGERIJT viool
Dorien GODFROID bastuba
Bruno DE BUSSCHERE eufonium
Eva SOENS hobo
Eva VANDE VOORDE basklarinet
Evelien STERKEN fluit
Debby DE SMET fluit
Nancy LAREU hoorn
Caroline NOTTEBAERT fluit
Lies SEYNAEVE fluit
Skrin VANDEWALLE saxofoons
Leonaar DEGRAEVE bastuba/cornet

Algemene leiding: Joachim BRACKX & Godfried-Willem RAES

Woensdag 10 februari 1999 - 20u00 - Logos Tetraeder
Koncertprogramma


Louis ANDRIESSEN: "Workers Union"

Experimental Music EnsembleDeze muziek wilde grondig anti-imperialistisch zijn, niet alleen in haar uitdrukking, maar minstens evenzeer in de wijze waarop zij haar uitvoeringsapparaat -de musici zelf dus- organiseert.
Een erg grote groep musici, voorzien van een bont amalgaam aan instrumenten, speelt hard en assertief een bijzonder lang uitgewerkte muzikale zin. Hoewel er veel ruimte is voor muzikale nuances -zo kunnen toonhoogtes in funktie van de instrumenten worden gekozen- moet deze muziek toch in een absolute solidariteit worden gebracht. Improvisatie is er hier hoegenaamd niet. Waar het stuk de mist zou kunnen ingaan -en daarvoor bestaan gezien de metrische komplexiteit, meer dan voldoende aanleiding- wordt de dynamiek van de groepssamenhang tot het uiterste op proef gesteld om het stuk telkens weer voor de totale chaos te behoeden. Of, het geheel is sterker dan de som van de individuele delen...
Het ensemble voor experimentele muziek van het gentse konservatorium nam het stuk op repertoire ter gelegenheid van de 60e verjaardag van de komponist dit jaar.


Laura MAES gitaar
Kristrof LAUWERS gitaar
Jeroen KINDERMANS gitaar
Freek DE MEESTER gitaar
Thomas SMETRYNS mandoline/banjo
Petra DE JONGE piano
Gwen VANDELANGERIJT viool
Dorien GODFROID bastuba
Bruno DE BUSSCHERE eufonium
Hendrik DOBBELAERE eufonium
Eva SOENS hobo
Eva VANDE VOORDE basklarinet
Evelien STERKEN fluit
Debby DE SMET fluit
Nancy LAREU hoorn
Caroline NOTTEBAERT fluit
Lies SEYNAEVE fluit
Skrin VANDEWALLE saxofoons
Leonaar DEGRAEVE bastuba/cornet


Cornelius CARDEW "The Great Learning" Paragraph 6 (1970)


Gwen VANDELANGERIJT viool
Eva SOENS hobo
Laura MAES gitaar
Kristof LAUWERS gitaar
Jeroen KINDERMANS gitaar
Bruno DE BUSSCHERE eufonium
Nancy LAREU hoorn
Leonaar DEGRAEVE bastuba


Eduard L.T.MESENS "La Partition Complete Completee" Vanessa Defauw


Met integratie van: "Garage" (1921, op tekst Philippe Soupault), "Danse pour piano", "Crime distingue" (1924, op tekst Tristan Tzara) en ander kompositorisch materiaal van de auteur.


Akademiejaar 1997-1998:

WOENSDAG 15 februari 1998, 20u00 - Logos Tetraeder, Bomastraat 26-28 te Gent.

Charles Amirkhanian "His Anxious Hours"

Karlheinz Stockhausen "Fuer Kommende Zeiten"

WOENSDAG 24 juni 1998 20u00 Logos Tetraeder

Charles IVES

"Scherzo: all the way round and back" (1908)

Peter GARLAND

"Hummingbird Songs"

"Matachin Dances" (6 dansen)

"Three Percussion pieces"

"The Fall of Quang Tri"

"Three songs of Mad Coyote"

"Obstacles of sleep"

Spelers volgens instrumentatie:

Cupped hands: Sybrandt Dijkstra, Kobe Baeyens
Didgereedoo: Bruno Debuschere
Snorrebotten (bullroarers):Thomas Smetrijns, Kobe Baeyens, Siebrant Dijkstra, Baiba Bartkevic
Voices: Joachim Brackx, Baiba Bartkevic, Vanessa De Fauw, Kobe Baeyens
Teponatzli: Thomas Smetrijns, Joachim Brackx, Kobe Baeyens
Fluiters: Bruno De Busschere, Vanessa Defauw,
Piano: Annelies Van Parijs, Petra De Jonge
Piccolo: Caroline Nottebaert
Viool: Gwen Vandelangerijt, Francesca Verbauwhede
Rammelaars: Tom Voet

Deelnemers produktie (alfabetisch):


Filedate: 2013-10-07

Terug naar inhoudstafel kursus: <Index Kursus> Naar homepage dr.Godfried-Willem RAES naar de Logos Wesite Logos koncertkalender Naar Middagkoncerten

(Studentenkomposities)