Dr.Godfried-Willem RAES

Kursus Experimentele Muziek: Inleiding

Hogeschool Gent : Departement Muziek - Vakgroep Scheppende Muziek


<Terug naar inhoudstafel kursus> <Jobs>  

0040

[in ontwikkeling...]

Studenten: help me de cijfers indien nodig te korrigeren! Jullie weten het immers vaak beter dan ik.

Financies

Wie vorig hoofdstukje, 'Wat heb je zoal nodig...?' goed heeft gelezen zal wellicht schrikken van de financiele konsekwenties van een en ander. Omdat we vaak zowel vanwege studenten als vanwege ouders met die vraag worden gekonfronteerd, hebben we eens een aantal kosten op een rijtje gezet en daarbij een vergelijking gemaakt tussen kompositiestudenten enerzijds en enkele 'modale' studenten in een instrumentale discipline. Kosten die voor alle muziekstudenten gemeenschappelijk zijn (bvb. de uitgaven nodig voor vakken zoals AMV, analyze, muziekgeschiedenis...) hebben we hier buiten beschouwing gelaten.

Student viool:

 • Instrument: minstens 2500 euro, maar blijft een eenmalige uitgave met een investeringskarakter

  Partituren: ca. 250 Euro/ jaar (slimme studenten gebruiken uitsluitend fotokopies natuurlijk...)

  Onderhoudskosten instrument (snaren, booghaar...): 100 euro /jaar

  Totale kost voor 5j studie: ca. 5000 Euro

 • Student tuba:

 • Instrument: 10.000 Euro/5j (het instrument slijt en is na 5 tot 10j aan vervanging toe)

  Partituren: ca. 50 Euro /jaar (slimme studenten gebruiken uiteraard alleen fotokopies)

  Onderhoudskosten instrument: (mondstuk, lak...): 30 Euro/ j

  Totale kost voor 5j studie: 10.400 Euro (2080 Euro per jaar)

 • Student experimentele kompositie:

 • Komputerkonfiguratie: 1500Euro/ 3j (zowat om de 3j ben je eraan voor een nieuwe konfiguratie...)

  Klankapparatuur: 2500 Euro (dit is kummulatief, d.w.z. je breidt gaandeweg je arsenaal aan toestellen uit.)

  Verbruiks en onderhoudsuitgaven: (floppies, fotokopies, CD-roms...): 125 Euro/j

  Boeken en vakliteratuur: 125 Eurofr/j

  Internetaansluiting: 100 Euro/j

  Elektronika hardware (optioneel): 1200 Euro/3j (komponenten, werktuigen... begroot over 3 jaar)

  Totale kost voor 5j studie: 8750 Euro minimaal (+10000 Euro, met elektronische hardware)

 • Experimentele kompositie studeren is dus tussen 50% en 90% duurder dan viool studeren, maar anderzijds dan weer wat goedkoper dan tuba. Er zijn evenwel ook enkele aspekten die maken dat de uiteindelijke rekening toch lager kan uitvallen: een kot waar je viool kan spelen (a fortiori voor tuba) zal heel wat duurder uitvallen dan wat voor een kompositiestudent nodig is. Een vioolstudent heeft dan wel niet strikt een geluidsinstallatie nodig, maar in de praktijk zal dat ook voor hem toch wel sterk aanbevolen zijn: hoe anders gaat hij vakken als analyze en muziekgeschiedenis studeren?


  Centen... hoe kom ik eraan?

  Niet alle studenten beschikken over een rijke oom en velen zien zich genoodzaakt de nodige financiele middelen zelf bijeen te sprokkelen. De verleiding, vooral bij studenten in de meestergraden, is dan ook groot om naast hun studies toch maar al een of andere job aan te vatten.

  Wanneer dit uit losse jobs bestaat en die goed te kombineren vallen dan is daar uiteraard niets op tegen. Voor een soort job wil ik de studenten echter toch waarschuwen: onderwijsjobs in DKO en meer dergelijke uur-vaste jobs (orkesten bvb.) zijn zowat taboe!

  Een aantal aanbevelingen en suggesties, speciaal ter attentie van kompositiestudenten, willen we in deze graag kwijt:

  - schrijf je in bij de jobdienst van de Hogeschool (via Sovoreg). Informeer je meteen over rechten en plichten.

  - Kijk speciaal uit naar jobs die in de lijn liggen van je studie en/of die deze vanuit een of ander gezichtpunt kunnen verruimen. Enkele voorbeelden/ suggesties:

  1.- Jobs bij koncertorganisatoren (in de sektor hedendaagse muziek en in Gent zijn dat bvb. de Vooruit, de Handelsbeurs, de Rode Pomp, Stichting Logos en soms ook wel het konservatorium zelf (Muzikon)) zijn niet al te moeilijk te versieren. De opdrachten varieren van ticketverkoop, onthaal en begeleiding optredende artisten, blaadjes draaien, affiches en folders verspreiden tot en met websites aktualiseren, partituren 'speelklaar' maken, zalen opruimen, instrumenten opstellen... Ze hebben het voordeel dat je van de gelegenheid kan gebruik maken ook de koncerten bij te wonen zonder dat het je iets kost!

  2.- Jobs voor (harmonie)orkesten: klaarmaken orkestmateriaal, transposities enz... Hiervoor moet je goed met programma's zoals sibelius of finale overweg kunnen. Je kunt er ontzettend veel mee bijleren, ook al is de muziek waarmee je te maken krijgt vaak niet al te interessant. Meestal lopen deze jobs tegen een forfaitair en op voorhand afgesproken bedrag. Aanvaard nooit zo'n deal als je niet goed kan inschatten hoeveel werk het inhoudt. In zo'n geval splits je de taak best op in een aantal kleine mootjes.

  3.- Programmeerjobs. Ben je goed thuis geraakt in software, dan kan je steeds uitkijken naar 'stukwerk': gerichte en welgedefinieerde opdrachten voor kleine bedrijfjes die via een stukje software opgelost kunnen worden. Ook in de muziek bestaat er heel wat vraag in die sektor.

  4.- Ben je goed door onze inleiding elektronika geraakt en heb je enige ervaring terzake, dan kan je ook een aardige cent bijverdienen door onderhoud en herstelling van professionele audio-elektronische toestellen. Uiteraard dien je dan wel over de nodige basisuitrusting te beschikken. Het kan een goed middel zijn om dergelijke basisuitrusting geleidelijk aan te verwerven en uit te breiden.

  Problemen ?

  Praat erover. Ikzelf sta ter uwer beschikking en vergeet ook niet dat ook de hogeschool over een sociale dienst beschikt die je met raad en daad kan bijstaan.


  Filedate: 971015 Last update:2010-03-08

  Terug naar inhoudstafel kursus: <Index Kursus> Naar homepage dr.Godfried-Willem RAES