<Casta Uno>

&

<Casta Due >

robotic castanets by

Godfried-Willem RAES

1996-2007.

[Nederlandstalige versie]

 

Technical Description

A first set of automated castanets was added to the <Vox Humanola> organ robot module built between 1996 and 2005. This subset was revised a few times as it appeared quite a bit more complicated to automate castenet playing than a first estimation might reveal. In the first and most primitive version pull-solenoids were used to activate the lower shell of the castanets against the upper shells. The mechanism however was pretty unreliable, in part because of unprecision in the woodwork of the holder, and because of too many degrees of movement freedom (in particular, sideways) of the castanets themselves. The picture below shows the front side of the first attempt (<Casta 0>). This version was abandonned in 2005. An improved version, using 15 castanets was built later in 2005 and integrated also in <Vox Humanola>:

Here the lower halves of the castanets are pushed against the upper halves by levers and felt covered pushers driven by solenoids. This mechanism works pretty well but suffers a bit from a lesser than possible dynamic range.

In 2007 we decided to make a second castenet robot, thus avoiding to have to take the Casta module in and out of <Vox Humanola> for smaller <M&M> orchestra concerts using it. At the same time the mechanism and its dynamic range was greatly improved.

The midi note mapping in music notation is:

Complete Midi Implementation table for <Casta>:

Command meaning / effect

remarks

(+= implemented)

NOTE OFF (128 +k) none

 

NOTE ON (144+k)

Casta 1 module (in <Vox Humanola>
note range 113-127: velo implemented

Casta 2 module:
note range 112-127, velo implemented

Light mapped op note 111.

+
POLY AFTERTOUCH (160_k) Not implemented No
CONTROLLERS: 176+k nr 123: All notes OFF (emergency note off) +
PROGRAM CHANGE 192 + k Programs 122-127 select different velocity scaling applicable to the castanets. The lookup tables can be user programmed using sysex commands. Program 0 is the original default and not reprogrammable.
It is recommended to allways use program change 122, wich has an optimised mapping. Higher program changes contain test mappings.
+
CHANNEL PRESSURE 208 + k Not implemented No
PITCH BEND 224 + k Not implemented No
SYSEX used for uploading lookups for 8 different programs (1-8) with velocity mappings for the castanets. (<Casta>) +
241 and higher Not implemented no real time msg's No

Compositions for the Casta Robots:

Technical data and instrument passport:

Casta Uno

Casta Due

Back to Logos-Projects page : projects.html Back to Main Logos page:index.html To Godfried-Willem Raes personal homepage... To Instrument catalogue Vox Humanola Go to Godfried-Willem Raes' homepage

Nederlands:

Op het eerste gezicht kan het automatizeren van zo'n ogenschijnlijk eenvoudig slaginstrumentje als de castagnet welhaast triviaal lijken. Zoals vaak is ook hier evenwel schijn erg bedrieglijk. Onze eerste pogingen om de klus te klaren dateren van 1996. Toen bouwden we een castagnet module bestaande uit acht castagnet paren aangedreven door trekmagneten. Ons eerste bouwsel zag eruit als in volgende schetsen en fotos:

Het aldus opgebouwde mechanisme werkte weliswaar maar was erg onbetrouwbaar naar klankresultaat. De onderste schelpen werden aangedreven door de trekmagneet via een in de castagnetten ingeboord en geschoefd stalen staafje. De bovenste helft was relatief vrij en beweeglijk. Door deze nochtans voor de werking imperatieve beweeglijkheid, kon de bovenste helft ook tamelijk vrijelijke zijdelings bewegen, wat precies de oorzaak vormde van het vrij onvoorspelbare muzikaal dynamisch resultaat. De module vormde sedert het begin van de automaat, een deel van <Vox Humanola>. Omwille van de toch te grote onbetrouwbaarheid van het mechanisme, bouwden we in 2005 een nieuwe versie. Deze keer opgebouwd uit 15 castagnetten. Ook hier weer behielden we de essentiele bewegingsvrijheid maar veroorzaakten we de dichtklapbeweging nu door het indirekt in beweging brengen van de onderste schaalhelften. Dit middels van hefbomen en vilten polsters voorziene elektromagneten. In deze versie zijn beide schaalhelften relatief vrij en beweeglijk, zij het in beperktere mate dan in de eerste versie. Deze castagnet module, <Casta 1> gedoopt, werd vast ingebouwd of opgehangen in <Vox Humanola> en kan indien gewenst ook uit <Vox Humanola> worden losgemaakt en als afzonderlijke automaat gebruikt en bestuurd. De <Casta 1> module werkt naar behoren, zij het toch nog met een behoorlijke dosis onvoorspelbaarheid op dynamisch vlak maar is in die zin wat onbevredigend omdat ze lang niet de potentieel mogelijke dynamiek haalt die menselijke spelers uit het simpele instrumentje tevoorschijn weten te toveren.

In 2007 namen we het onderwerp opnieuw ter hand. Enerzijds teneinde dit probleem op te lossen, maar anderzijds ook vanuit de binnen de M&M orkestpraktijk ontstane behoefte om <Casta> als afzonderlijk en verplaatsbaar instrument te kunnen gebruiken. Zo kwam dan ook een afzonderlijke <Casta 2> robot tot stand, eentje die naast de in Vox Humanola ingebouwde versie kan worden gebruikt.

Casta 1:

Een afzonderlijk processor board staat in voor de aansturing van de castagnetten. Hierbij kan volop gebruik gemaakt worden van aanslaggevoeligheid. De kastagnetten werden gerangschikt naar scherpte van klankkleur, zodat een genuanceerd spel mogelijk wordt. Ze werden gemapt op het midi nootbereik 113-127. Onnodig te zeggen dat de ritmische spelmogelijkheden die van een menselijke speler verre overtreffen... Door deze toevoeging, kreeg de Vox Humanola meteen een knipoog naar het draaiorgel en de orkestrion. Vandaar de naam die we voor de robot waarin de module is opgenomen van in den beginne bedachten: de Vox Humanola, het heeft iets van een Vox Humana en klinkt een beetje spaans...

De elektromagneten voor de castagnetten komen van de firma August Laukhuff. Voor de castagnetten werden in <Casta 1> Laukhuff pallet magneten 12V/150mA gebruikt. Wij sturen ze, voor uitsluitend puls bedrijf aan op een voedingsspanning van 24V. De maximale piekstroom die dan kan lopen, wanneer alle castagnetten op hetzelfde ogenblik zouden spelen, is 4.8A. Mits een bufferelko van 10mF wordt toegepast, kunnen we in de praktijk alle muzikale mogelijkheden voldoen met een voeding van 24V/50W.

Casta 2:

Het elektronische schema voor Casta 2 is zowat identiek met dat voor Casta 1, al werden hier wat lichteffekten toegevoegd. Het aantal castagnetten voor Casta 2 is ook met een eenheid groter dan bij Casta 1: 16 paartjes, gemonteerd op twee 'vleugels' van acht. De Casta 2 module kan worden opgehangen. Om de dynamiek te vergroten werd de voedingsspanning van Casta 2 heel wat hoger gekozen (50V) dan voor Casta 1. De stroombegrenzing in de gebruikte Siemens Sitop voedingsmodule treedt in werking wanneer de gevraagde stroom te groot zou worden.

Midi noot-mapping:


Afmetingen:

Casta I:

Casta II:

Elektrische aansluiting:


 

Dagboek voor de Casta modules:


(Terug) naar logos-projekten: projects.html Terug naar Logos' index-pagina

:index.html

Naar Godfried-Willem Raes personal homepage... Naar katalogus instrumenten gebouwd door Godfried-Willem Raes Go to Godfried-Willem Raes' homepage

Last update: 2017-08-01 by Godfried-Willem Raes

Maintenance information:

Casta Due: