Bijdrage voor A1 Jan Rispens:

 

Onderzoek in de kunsten kan slechts onderzoek zijn van de expressiemiddelen van die kunsten zelf. De kunstbeoefening op zich is geen onderzoek. Precies daarom legt mijn onderzoek zich toe op de verruiming van muzikale expressiemiddelen: enerzijds instrumenten met ruimere mogelijkheden (zoals geboden door <Qt>, het kwarttoonsorgel en <Aeio>, de automatische cello) en anderzijds interfaces voor menselijke bespeling (de vele versies van mijn onzichtbaar instrument).

<Qt> en <Aeio> kwamen onder het bewind van Jan Rispens tot stand. We zijn hem daarvoor dankbaar.

 

<Aeio>, in opbouw


<Qt>


dr.Godfried-Willem Raes

16.09.2009