The Logos CopyLeft pages index

 

Logos heeft besloten een hoofdstuk van haar website te wijden aan al wie en wat zich verzet tegen de maffia van het auteursrecht, het patentrecht en de onzin van het intellektueel eigendom. Wie bijdragen heeft sture ze ons op! Ook links zijn welkom. De editing van de betreffende site zal minimaal worden gehouden.

Just an index of references to progressive thought with regard to copyright, royalties, intelectual property, patents, reproduction rights etc...

Contributions welcomed!
Laatst bijgewerkt op 2010-01-18