Joachim Joachim Brackx

Geboren in Oostende in 1975. Na zijn humaniorastudies die hij kombineerde met muziekstudies (dwarsfluit) aan de plaatselijke muziekakademie, trok hij naar het Gentse Konservatorium waar hij in de kompositieklas van Dr.Godfried-Willem Raes terecht kwam. Daar legde hij zich toe op de avant-garde-muziek praktijk en op de elektronische en algoritmische kompositie. Hij studeerde, met grote onderscheiding voor kompositie, af in 1998 met een eindproduktie die op 26.06.1998 in de Logos Tetraeder publiek werd voorgesteld. Hij werkt mee in het ensemble Champ d'Action en sedert 1998 werd hij ook deeltijds assistent voor kompositie aan het Gentse Konservatorium.

Tevens werd hij medewerker bij Stichting Logos, wat hem in kontakt bracht met de cutting edge van het hedendaagse muziekleven. Hij komponeerde meerdere werken waarbij telkens de komputer een verschillende rol speelt: als uitvoerder van kompositorische instrukties, als interaktief musicus, als harmonist, als bespeler van de player-piano... Hij heeft een uitgesproken voorkeur voor vokale muziek en is aktief in tal van professionele koren, wat in kombinatie met het gebruik van komputers en elektronische apparatuur beslist een originele invalshoek mag heten. Hij schreef een speciaal komputerprogramma voor de kompositorisch- muzikale expressie van jongeren in opdracht van Herve Thys voor gebruik in het kader van een experiment met alternatieve muzikale pedagogie.

Werk van hem is te horen op de CD PD003 verschenen in de reeks Publiek Domain bij Stichting Logos.


Eindproduktie kompositie Joachim BRACKX:

VRIJDAG 26 juni 1998 20u00 Logos Tetraeder

'Shifting Landscapes' strijktrio (vl,vla,vcl) met electronica (live-e)

uitvoerders:

'Orchid Pavilion' vokaal (5 stemmen) met electronica (live-e) en percussie

uitvoerders:

'Dualistic Solitude' Stuk voor Player-Piano en Vox-Humanola

uitvoerders:

'Shifting Landscapes II' Elektro-akoestisch

uitvoerders:

'Quiet Beings' voor klarinet en piano

  Back to Main Menu Back to Logos Crew Back to Jan Kooi quartet Back to Logos Ensemble


Last updated on October 24, 1999 17:17:13.by Joachim Brackx