Pascal Dusapin 1955
Item 1985
voor cello solo
 
 

"Item, is een stuk voor cello en des al niet te min de cello...?
Item betekent: idem, gelijk, zoals, het is ook een Engels woord nl. onderdeel, of latijn 'i'tem evenzo.
Didactisch is het het kleinste onderdeel van een georganiseerd geheel" P.D.

Het stuk is inderdaad gebaseerd op de zeer consequente doorvoering van een anapest ritme.
Item gaat ook over communicatie of eerder de dramatiek van non-communicatie. Het gevecht met het iets- en het niets-zijn. Existentieel. De partituur begint met een citaat uit het toneelstuk
"Mercier et Camier" van Samuel Beckett:

"Si nous n'avons rien a nous dire, dit Camier, ne nous disons rien.
Nous avons des choses a nous dire, dit Mercier.
Alors pourquoi ne nous les disons-nous pas? dit Camier.
C'est que nous ne savons pas, dit Mercier.
Alors taisons-nous, dit Camier.
Mais nous essayons, dit Mercier."

Item (1985) is samen met Incisa (1982), Invece (1992) en Immer (1997) het tweede van het nu reeds uit vier werken bestaande oeuvre voor cello solo.
Als Dusapin een letter van het alfabet zou zijn, dan moet het hoofdletter 'i' zijn. Wellicht een grap, waarvan de verklaring in zijn werkoverzicht is terug te vinden. Inside, Incisa, Item, Invece, Itou, If, Il-li-kou, Indeed... Alle composities voor solo instrumenten beginnen met dezelfde letter. Wat begon als een grap werd plots een kenteken. Hoofdletter 'I' lijkt sterk op Romeins cijfer I en '1' = solo, maar ook de eerste stap naar oneindigheid...?  Dusapin ziet zijn werk graag als een metafoor, 'een overdracht' en compositie als tuinieren. Het componeren zelf is dus het oogsten van creativiteit. Als dit geen metafoor is?
 

Arne Deforce


Logos Home  
  Index Arne Deforce