Moniek Darge

moniek.darge@logosfoundation.org

Moniek Darge, werd geboren in 1952.

Opleiding - Prijzen en onderscheidingen - Pedagogische opdrachten - Veldwerk - Geschreven en Audio publicaties - Organisatie - Artistieke productie - Muziekdozen en klanksculpturen - Composities - Muziektheater - Happenings en events - Artistieke samenwerkingen - Tentoonstellingen - Persuittreksels - Hoogtepunten uit haar carriere - MP3- en RealAudiofragmenten

Opleiding:

Zij studeerde notenleer en viool aan het Muziekconservatorium te Brugge, schilderkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent en Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, Filosofie en Moraalwetenschappen aan de Rijksuniversiteit te Gent.

Prijzen en Onderscheidingen:

Pedagogische opdrachten:

Binnenland:

 1. Sinds 1984 doceert Moniek Darge in het Hoger Onderwijs: aanvankelijk aan de Koninklijke Akademie voor Schone Kunsten te Gent en sinds de oprichting van de Hogeschool Gent aan het Departement Beeldende en Audiovisuele Kunsten.
  Momenteel is zij er aangesteld als benoemd assistent voor 50%. Zij doceert er Kunstgeschiedenis en een Practicum Muziek en was gedurende vele jaren ook werkzaam binnen het Consortium voor de Innovatie van het Hoger Onderwijs.


 2. Sinds 1988 -en ononderbroken tot op heden- doceert Moniek Darge tevens het Seminarie Etnische Muziek, aanvankelijk aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Gent, en momenteel aan de Hogeschool Gent, Departement Muziek en Dramatische Kunst. Sinds 1999 is zij voor dit vak aangesteld als artistiek assistent en vervolgens als artistiek praktijkassistent (15%)

  Samenwerking binnen de Hogeschool Gent en dit vooral tussen het Departement Beeldende en Audiovisuele Kunsten en het Departement Muziek en Dramatische Kunst, gebeurt zowel tussen collega's, tussen O.P. en oudstudenten, tussen O.P. en studenten, alsook door het stimuleren en organiseren van concrete samenwerkingsprojecten tussen studenten van de beide departementen onderling (bv. gemeenschappelijke afstudeerprojecten)

Beknopt kronologisch overzicht pedagogische opdrachten binnen het onderwijs

Lezingen over etnische beeldende kunst en muziek: o.a.:

Pedagogische opdrachten:

Buitenland

Naast hogervernoemde binnenlandse pedagogische opdrachten wordt Moniek Darge ook door talrijke buitenlandse universiteiten en andere onderwijsinstellingen als gastdocent uitgenodigd, om er o.m. voordrachten en lezingen te geven.

Chronologisch overzicht van internationale pedagogische opdrachten:

Veldopnames gerealiseerd als o.m. didaktisch materiaal:

Moniek Darge realiseert tijdens haar talrijke buitenlandse reizen ook veldopnames van etnische muziek, evenals 'soundscapes'. Zo verzamelde zij materiaal in Rwanda, Kenia, Nieuw-Zeeland, Australie, Japan, Volksrepubliek China, Hong Kong, Thailand, Canada (Inuit), Brazilie. Ter plaatse speurt zij ook naar zeldzame, met muziek gerelateerde artefakten, etnische muziekinstrumenten en naar moeilijk in Europa verkrijgbare publikaties (zowel audio-opnames, geschreven bronnen, wetenschappelijke studies…).
In maart en april jl. realiseerde zij een reeks veldopnames te Indonesie, (Jakarta, Bandung, Yogyakarta) met naast het klassieke gamelan repertoire, ook unieke opnames van de zgn. "Horse Trance Dances", die alleen nog in een aantal verafgelegen kleine dorpsgemeenschappen op traditionele manier worden uitgevoerd, n.a.v. huwelijksceremonies. In 2006 en 2007 werkte zij gedurende de maand augustus aan soortgelijke opnames op Kreta.

Geschreven publicaties:

Op vraag van de Universiteit Gent, Seminarie Etnische Kunst, maakte Moniek Darge een wetenschappelijke studie van de traditionele Maori-Muziek van Nieuw-Zeeland. De neerslag van dit onderzoek verscheen in: "Bijdragen over Kunst en Cutuur in Oceanië, Studies in Oceanic Art and Culture" (eindredactie Dr.Wilfried Van Damme) bij Academia Press Gent, 2000 , maar kan ook op deze website geconsulteerd worden:

Traditionele Maori-muziek van Nieuw-Zeeland : http://www.logosfoundation.org/etnische_muziek/maori.html
Traditional Maori-music from New-Zealand : http://www.logosfoundation.org/etnische_muziek/maori_eng.html

Selectie publicaties van de hand van Moniek Darge in het Nederlands:

Selectie publicaties in het Engels:

Selectie publicaties in het Duits:

Nederlandstalige publicatie over o.a. Moniek Darge:

Audio Publicaties:

Discografie:

Selectie radiobijdragen:

 • Voor producer Louis Wynants verzorgde zij voor Radio 3 (toen nog B.R.T.) o.a. "Muziek uit Rwanda".
 • In 1996 realiseerde zij met producer Freddy Devree voor Radio 3, de vijfdelige reeks "Reizende Klanken", uitgezonden in "Driespraak":
  • "Reizende Klanken, JAPAN - deel 1"
  • "Reizende Klanken, JAPAN - deel 2"
  • "Reizende Klanken, CHINA"
  • "Reizende Klanken, AFRIKA"
  • "Reizende Klanken, BRAZILIE"
 • In 2007 voor Radio Eliot, producer Joachim Brackx, 40 min. "Natuur" met Kretenzische soundscape "Magnesia"

Organisatie van tentoonstellingen en intermedia koncerten:

Als co-direkteur van Stichting Logos, Stichting van Openbaar Nut, staat zij mee in voor de jaarlijkse organisatie van een 70-tal receptieve koncerten experimentele hedendaagse muziek. Stichting Logos beschikt o.a. over een eigen koncertzaal, een koncertstudio, een atelier instrumentenbouw en een archief en dokumentatiecentrum met over de 25.000 opnames, hoofdzakelijk van niet commerciele muziek sinds 1968.
Tussen 1970 en 1980 was zij medeorganisator van tien mixed-media festivals. Bij die gelegenheid nam zij ook het initiatief tot het inrichten van "Sonomobiel"-tentoonstellingen die o.a. in de K.A.S.K. en het Museum voor Hedendaagse Kunst te Gent plaatsgrepen en die klankskulpturen van zowel binnen- als buitenlandse kunstenaars belichtten.
In 1992 organiseerde zij het 1ste Japanse Performance Festival in Gent en sinds 1993 organiseerde Moniek Darge gedurende vijf jaar een jaarlijks INTERNATIONAAL VROUWENFESTIVAL teneinde jonge Vlaamse componisten, performers en uitvoerende musici in kontakt te brengen met hun buitenlandse vrouwelijke kollega's en hun werk te promoten bij een breed publiek. In 1998 kontakteerde v.z.w. 'Gynaika' haar met een uitnodiging tot samenwerking. Bij de overgang van 1999 naar 2000 organiseert zij m.m.v. de Amerikaanse audio art kunstenaar Douglas Quin een live telefonisch Antarctica koncert uitgezonden op Palmer Station, Antarctica.
Vanaf 1970 tot op heden is zij de manager van zowel het LOGOS DUO, het LOGOS ENSEMBLE, de LOGOS VROUWEN als van het <M&M> ENSEMBLE.

Artistieke productie:

Voor uitgebreide informatie omtrent de artistieke aktiviteiten van Moniek DARGE zijn wij zo vrij hier te verwijzen naar de diverse rubrieken op deze website

Toch even beknopt:

Op artistiek vlak is Moniek Darge aktief als muziekdozenbouwer, komponist, performer en violist. Zij legt zich toe op 'soundscapes' (klankschappen) en live-art performances, waarin zowel visuele als muzikale aspecten met elkaar versmelten. Sinds 1970 vormt zij samen met Godfried-Willem Raes het ondertussen internationaal bekende LOGOS-DUO. Als medebeheerder van Stichting Logos brengt zij Logos-Duo op tal van Europese podia, maar ook naar Azie, Amerika, Oceanie, Afrika. In 1997 kreeg Logos-Duo de titel van Kultureel Ambassadeur van Vlaanderen, 1997.
Moniek Darge legt zich ook toe op interaktionele vioolimprovisaties en in 1994 richtte zij hiertoe o.m. de 'LOGOS VROUWEN' op, een muziekensemble dat intermedia performances brengt voor stemmen, akoestische instrumenten en muziekdozen. Verder bouwt Moniek Darge ook licht- en klankskulpturen en installaties.
Sinds 2000 tot op heden brengt zij ook het robotorkest en het <M&M> ENSEMBLE op internationale podia en concerteert zij met het BASIAMO-DUO (Barbara Buchowiec en Moniek Darge).

Komposities:

Intermedia Performances, Elektroakoestische Soundscape Komposities, Elektroakoestische Muziek:Scores (manuscripts and withdrawn pieces) verkrijgbaar via de Logos archieven:

20e eeuw:
 • 1974: Kreatief Spel, muzikaal spel voor publiek: slides
 • 1976: Crowd voor percussie en geprepareerde viool met soundscape tape (verkeersgeluiden)
 • 1978: Rape muziektheater, voor viool, tape en stem
 • 1980: Sand voor twee percussionisten met tape (electronics) en een deelnemer uit het publiek (RealAudio)
 • 1980: Rain voor een naakte performer in een doos; stem; regentape (soundscape)
 • 1980: White voor solo performer en stilte
 • 1981: Dark Waves licht-event; tape (electronics) (RealAudio)
 • 1981: Stormfugle voor twee performers, stem, tape (electronics en stem), slide, film, klarinet en viool (MP3)
 • 1982: Antagonism: grafische partituur voor klarinet en viool
 • 1982: Series 1 & 2: slides, voor CasioTones (electronics)
 • 1983: Reo: grote grafische partituur in Maori-taal, voor stem
 • 1983: Fairy Tale voor stem en tape met koala-geluiden & hondengegrom (soundscape)
 • 1984: Kasik voor 'voice lettrism' in het Turks
 • 1984: Bratschebraut, theatrale solo voor geprepareerde altviool
 • 1982-84: Turkish Square: slides, film en tape (soundscape)
 • 1984: Series 2 voor 'delayed' stemmen; slides gemaakt van filmfragmenten
 • 1984-85: Turkish Square 2: tape met soundscapes, stemmen, viool, n-dimensioneel oscillatorsysteem van Godfried-Willem Raes
 • 1985: Three Sunbeams voor 3 performers met beiaardklokken en contactmicrofonen
 • 1985: Solstice Sun: tape met gemanipuleerde geluidsmontage van klokken en een houten dakgebinte
 • 1986: Clouds voor viool, slides, tape met klanken van Godfried-Willem Raes' Eurus-Pneumafoon
 • 1986: Conceptual event #1 for Uluru
 • 1986: Conceptual event #2 for Thule and Philip Island
 • 1987: AbbeySounds installatie (audio-visueel)
 • 1987: AbbeySounds 2 audio tape (soundscapes en stem)
 • 1987-88: Man-Mo 1 soundscape tape met Malinese vedel, Chinese troms, Rwandese Ingoma-trom, tamtams, gongen, guiro's, Chinese templeblocks, bell cymbals, whirlies, altklarinet en altviool (grafische partituur)
 • 1988-89: Man-Mo 2 soundscape tape met viool en klarinet (grafische partituur)
 • 1989-90: Man-Mo 3 soundscape tape met viool en klarinet (traditionele notatie)
 • 1989-90: AlviCeba voor strijkensemble (drie 1. violen, twee 2. violen, two altviolen, violoncello en kontrabas)
 • 1990-91: Man-Mo 4 soundscape tape met viool en blokfluit
 • 1990-91: Hashikura voor solo baszanger, mannenkoor, percussie, klavier en kontrabas
 • 1991: Tohyo: performance voor stem, ghetto-blaster, gong en 2 acteurs
 • 1992: ShSh voor tape en percussie (MP3)
 • 1992: Konbanwa John (in memoriam John Cage): tape met stem en viool
 • 1993: For M.D. from M.D. voor soloviool (grafische partituur)
 • 1995: Harp voor harp-samples en performance
 • 1995-97: Caete voor soundscapes, live muziekobjecten en duo (MP3)
 • 1998: Fantasy C/V: Aurora, solo voor vooraf opgenomen en live zang (MP3)
 • 1998: Self-Portrait in Sound: Harpje (MP3)
 • 1999: Verbondenheid: soundscape composition voor stemmen, 'Turkish Turtle' en live muzikanten (MP3)
Komposities 21e eeuw:
 • 2007: "Magnesia", soundscape composition with sounds recorded on Crete
 • 2007: DVD "Magnesia" ism Lien Baert
 • 2000-tot heden:MAANDELIJKSE INTERMEDIA PERFORMANCES i.s.m. Kristof Lauwers, Barbara Buchowiec, Nicoletta Branchini, Marian De Schryver voor het robotorkest o.l.v. Godfried-Willem Raes en het <M&M> ensemble, o.a.
 • 2007: "Horizon"
 • 2007: "Litouwse Lente"
 • 2007: "Strings and Springs" derde versie
 • 2006: "Gimi Picra"
 • 2006 : "Works_for_2
 • 2006: "After Morning Phill nieuwe versie"
 • 2006: "Kerstwolk"
 • 2006: "Falling Fish"
 • 2006: "I Ching" (in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2006: "Levka Ori" soundscape/ klankschap
 • 2006: "Works_4_2" (in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2006: "Ake Klanklagen" (in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2006: "Alarm" (in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2005: "Ruemlingen" (in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2005: "Kerst Wolk" (in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2005: "Huang Shan" (in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2005: "Klanklagen #7" (in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2005: "Dancing Violin" (in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2005: "Kudari" (in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2005: "Streep" (in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2005: "Le nouveau Bourdonola est arrive" (in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2004: "36 views on the stupa" (in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2004: "Strings and Springs" (in collaboration with Kristof Lauwers & Barbara Buchowiec)
 • 2004: "Ake Meditaties" 2004: "Fast & Furious"
 • 2004: "TrumTrom" (in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2004: "Tree Oh" (in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2004: "Ranger-demo"
 • 2004: "Es e = i Es a = o" (in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2004: "Two And" (in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2004: "Havik" (in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2004: "Puftupi" (in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2004: "King So" 2003: "Good Morning Phill" (in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2003: "Ouverture" (in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2003: "PlayMobot I & II" (in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2003: "Hapi" (in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2003: "Emergency music box 2"
 • 2003: "Bomber Handbag"
 • 2003: "After Morning Phill"
 • 2003: "Duo Drip" 2003: "MiniRobot" (collaboration with Barbara Buchowiec)
 • 2003: "Jomo"
 • 2003: "Klanklagen" (in collaboration with Kristof Lauwers): live electric violin performance with Harma, Bourdonola, Piperola and Vox Humanola modules. (some info in Dutch)
 • 2003: Robot Garden 4: Thunderwood (in collaboration with Kristof Lauwers): live electric violin performance introducing the brandnew Tubi robot into the robot orchestra
 • 2003: Robot Garden 3: Thunderwood (in collaboration with Kristof Lauwers): live electric violin performance with Thunderwood robot
 • 2002: Robot Garden 2 (in collaboration with Kristof Lauwers): live electric violin with Player Piano and Dripper, premiered at Audio Art Festival, Krakow, Poland
 • 2002: Robot Garden 1 (in collaboration with Kristof Lauwers): live violin performance with the complete robot orchestra built by Godfried-Willem Raes
 • 2002: Toast, Nasdrovje (in collaboration with Godfried-Willem Raes, Kristof Lauwers and Bert Vandekerckhove):
  performance with the "dripper" automaton of Godfried-Willem Raes
  premiere: Audio Art Festival Krakow 2002: Samu-e (Pakjes) (in collaboration with Jelle Meander):
  performance with tiny self assembled moving robot, live percussion and textsound
 • 2002: M-AlviCeba: for Logos' <M&M> robot orchestra (orchestration by Xavier Verhelst): composition performed automatically by the robots built by Godfried-Willem Raes
 • 2002: Machine Wall 7 (in collaboration with Kristof Lauwers): live performance by Barbara Buchowiec, viola and Moniek Darge, electric violin, with robots made by Godfried-Willem Raes
 • 2002: Machine Wall 6 (in collaboration with Kristof Lauwers): live performance with robots made by Godfried-Willem Raes
 • 2002: Machine Wall 5 (in collaboration with Kristof Lauwers): live performance with robots made by Godfried-Willem Raes
 • 2002: Machine Wall 4 (in collaboration with Kristof Lauwers): live performance with robots made by Godfried-Willem Raes
 • 2002: Machine Wall 3 (in collaboration with Kristof Lauwers): live performance with robots made by Godfried-Willem Raes
 • 2002: Machine Wall 2 (in collaboration with Kristof Lauwers): live performance with robots made by Godfried-Willem Raes
 • 2002: Machine Wall 1 (in collaboration with Kristof Lauwers): live performance with robots made by Godfried-Willem Raes (CD: LPD008 )
 • 2001: Turning Wheel: for voice, live violin and soundscape
 • 2001: EtudeSolitudeSamplitude: soundscape composition for turning wheels and live violin(s) & fiddle from Mali
 • 2001: Parts for Paul: for voice and soundscape, released on the "P-Art Project" CD. Visit the P-Art website
 • 2000: MusicBox : graphical improvisational score for flutes played by Karin De Fleyt, enclosed into a wooden cupboard designed by architect Bruno Poelaert

Performances met Muziekdozen:
 • 2007: Music Box Performance voor Jeugd en Muziek, Logos Tetraeder, Gent, Belgium
 • 2007: Lente Muziekdoosperformance, Logos Tetraeder, Gent, Belgium
 • 2006: Klankenbos, Dommelhof, Neerpelt, Belgium, Music Box Performance met Maja Jantar
 • 2006: Internationaal Orgelfestival, hoofdkerk, Nijmegen, Nederland
 • 2005: Fisher Price Performance
 • 2005: Emergency Music Box Performance
 • 2005: Music Box Performance, Logos Tetraeder, Gent, Belgium, voor Leefgemeenschap Klavertje 4
 • 2004: Happy New Ears Festival, Kortrijk, Belgium, with Horst Rickels and Barbara Buchowiec
 • 2004: "Peace Robot" solo performance by Moniek Darge with the peace flag and her newly made "Peace Robot"
 • 2004: ADVENTURES FESTIVAL, Korzo Theater, Den Haag, Netherlands, "Playing in the Robot Garden" a two days long composer's portret of Moniek Darge
 • 2003: Kamerton Festival, Pescara, Italy, BasiaMo (Logos Women) Performance with Barbara Buchowiec and Moniek Darge
 • 2003: Spain, Catalonia, Barcelona, L.E.M.FESTIVAL, "Music Box Performance" solo performance by Moniek Darge with her "Robot and Music Box Kit" and electric violin, voice, acting
 • 2003: "Emergency Kit for Robots" solo performance by Moniek Darge with her "Emergency Robot Kit"
 • 2003: Yugoslavia, Servia, Beograd, SKC main hall, FESTIVAL APRIL MEETINGS "Music Box Performance" solo performance by Moniek Darge with her "Robot and Music Box Kit" and electric violin, voice, acting
 • 2002: BRUGGE2002: Gallery ArtoNivo: seven "Music Box Performances" solo performances by Moniek Darge with several of her Music Boxes
 • 2002: Canada, New Foundland, St.John's, LSPU Hall, FESTIVAL SOUNDSYMPOSIUM: "Puffin Box Performance" solo performance with her "Puffin Box"

Muziektheater & -performances in samenwerking met Godfried-Willem Raes:

 • The Wall - een Logos Duo Performance
 • Attitudes - door Godfried-Willem Raes, solo-uitvoerder: Moniek Darge
 • ArbeidsLust - door Godfried-Willem Raes, uitgevoerd door het Logos Duo
 • Sotto Voce - een Logos Duo Performance
 • Timeframes - door Godfried-Willem Raes, uitgevoerd door het Logos Duo
 • Hex - door Godfried-Willem Raes, koncertversie met solo door Moniek Darge
 • Pneumafoon - door Godfried-Willem Raes, uitgevoerd door het Logos Ensemble
 • Holosound - een Logos Duo Performance
 • A Book of Moves - door Godfried-Willem Raes, uitgevoerd door het Logos Duo/Trio
 • Songbook - door Godfried-Willem Raes, uitgevoerd door het Logos Duo/Trio

Happenings and events

 • Plastiek Muziekslang
 • Serpent
 • Nude Beach Happening, 1980
 • White
 • Solstice Event, 1985 (MP3, 475 Kb)
 • Ohre
 • Singing Bicycles, in samenwerking met Godfried-Willem Raes
 • Pneumafonen, idem
 • Klankboot en Toetkuip, idem
 • Le Grand Coucou, idem
 • Rooie Niki, een straatopera door Godfried-Willem Raes (1998). Hoofdaktrice: Moniek Darge
 • Open Air Soundscape Event, door Moniek Darge met het Logos Kwartet (Joachim Brackx, Karin De Fleyt, Godfried-Willem Raes en Moniek Darge)(Fiddler, Sinaai, 1999)
 • Musicbox performance, solo voor elektrische viool en muziekdozen
 • Improvisaties voor stem en viool, uitgevoerd in de Chantoir van Thierry Decordier tijdens "Over the Edge", Gent
 • Theremin, filmsonorisatie van Aelita, in samenwerking met Laura Maes en Kristof Lauwers

Artistieke samenwerkingen

Stefanos Vassiliadis (Griekenland), Anestis Logothetis (+) (Griekenland), Alison Knowles (USA), Charlie Morrow (USA), Godfried-Willem Raes (Vlaanderen), Rui Calapez-Gomes (Portugal), Carlos Trindade (Portugal), Michael Juellich (Duitsland), David Moss (USA), Jane Henry (USA), John Zorn (USA), La Donna Smith (USA), Gyde Knebusch (Duitsland), Ann Van Coillie (Belgie), Annea Lockwood (Nieuw-Zeeland), Anna Homler (USA), Karin De Fleyt (B), Nicole Ledegen (B), Francesca Verbauwhede (B), Benn Deceuninck (B), Carla Bracke (B), Joachim Brackx (B), Tine Hofman (B), Freek Neirynck (B), Hermann Buehler (Zwitserland), Bonnie Barnett (USA), Fredy Studer (Zwitserland), Kristof Lauwers (B), Paul Darge, Mary Oliver, Mathieu Werchowski, Brent Wetters, Vanessa Defauw, Eva Vandevoorde, Bruno Debusschere, Stefaan Smagghe, Emily De Vlam, Hisako Horikawa, Kris Wuytack, Pieter Derdeyn, Leonaar De Graeve, Thomas Smetryns, Jelle Meander, Francoise Van Hecke, Nicoletta Branchini, Marian De Schryver, Maja Jantar (P), Barbara Buchowiec (Polen), Marian De Schryver (B)...

Tentoonstellingen:

20ste eeuw:
 • 1970-1980: Mixed Media Festivals, Sonomobieltentoonstellingen
 • ca. 1980: Firenze, Italy, Zona Art Gallery
 • ca. 1982: New-York, Atlantic Art Gallery
 • ca.1982: Gent, Stedelijk Secundair Kunstinstituut
 • 1985: Gent, Middenschool 3
 • 1985: Arnhem, Nederland, De Gele Rijder
 • 1986: Banff, Canada , The Banff Art Center
 • 1986: Harelbeke, Cultureel Centrum
 • 1987: Brussel, V.U.B.
 • 1987: Gent, St.Baafsabdij
 • 1988: Gent, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
 • 1989: Brussels, Paleis voor Schone Kunsten, Automobile
 • 1989: Ferrara, Italy, Palazzo Diamanti, Videofestival
 • 1989: Ieper, stadshallen
 • 1989: Brussel, V.U.B.
 • 1990: Japan: Tokyo: Striped House Museum
 • 1991: Tourinnes La Grosse, Wallonia
 • 1991: Locarno, video Art festival
 • 1992: Bonn, Duitsland, Beethoven Hall
 • 1992: Gent, Industriele Hogeschool: Muziekdozen
 • 1992: Enschede, Nederland: fototentoonstelling
 • 1993: Gent, Logos Concertstudio: 1st Vrouwenfestival, Muziekdozen & "Pharmacy" in samenwerking met Anna Homler
 • 1995: Gent, Barbabelge: Jardin d'Artistes, Logos Vrouwen Viool tuin
 • 1997: Rumbeke: Villa Eksternest: Muziekdozen
 • 1997: Brussels - Elsenhof: Muziekdozen
 • 1997: Begijnhof St.-Amandsberg, CC De Vlier: Musicboxes
 • 1998: Campo Santo St.Amandsberg: Muziekdozen
 • 1998: Fotogalerij Benn Deceuninck: Muziekdozen Moniek Darge
 • 1999: Tongeren, Velinx: Muziekdozen
21ste eeuw:
 • 2000: Sinaai, The Fiddler: Muziekdozen i.s.m. Paul Darge's assemblages
 • 2000: Lille, Bibliotheque: a l'occasion du festival Chants Mécaniques: the graphical score of "ManMo"
 • 2001: Tourcoing: Le Grand Mix: muziekdozen
 • 2001: Herne: KlingKlang Teutoburgia Halle: muziekdozen
 • 2002: Brugge2002, Galerie Art-O-Nivo: groepstento "GeluidEnBeeld" met Carla Bracke, Thomas Smetryns, Benn Deceuninck: muziekdozen
 • 2002: Gent, Logos Tetrahedron, 7 music boxes on display between May 11th and September 11th.
 • 2002: St.Johns, LSPU-Hall Newfoundland, Canada, SOUND SYMPOSIUM FESIVAL: "Puffin Box Performance" for Kathy Clark to the memory of Don Wherry.
 • 2002, sept. 21 and 22: Lille, Les Chants Mechaniques, Parcours: Interactive exhibition of a new series of "Watertransparanten": under water sounds to be explored by stethoscope... some photo's
 • 2003: January 15th, Gent, Logos Tetrahedron, "Emergency Kit for Robots Performance"
 • 2003: Yugoslavia, Servia, Beograd, SKC main hall, FESTIVAL APRIL MEETINGS "Music Box Performance" solo performance by Moniek Darge with her "Robot and Music Box Kit" and electric violin, voice, acting
 • 2003: Spain, Catalonia, Barcelona, L.E.M.FESTIVAL, "Music Box Performance" solo performance by Moniek Darge with her "Robot and Music Box Kit" and electric violin, voice, acting
 • 2003: Roma & Pescara, Italia, Kamerton Festival, Music Box Performance and BasiaMo concert with Barbara Buchowiec
 • 2003: Gent, Logos Tetrahedron, August 27th. "Krekelende klavecimbel" with Anne Faulborn.
 • 2004: Den Haag, Adventure Festival, Korzo Theater, January 2004, Portrait of 3 Women Composers: Music Box Exhibition, Performances and Robot Orchestra Compositions with <M&M> ensemble
 • 2004: Hamme, Gaanderij Vercammen, August 2004, BasiaMo performance around glas art of Anja Segers
 • 2004: Kultuurmarkt Gent, September 11 2004, Watertransparanten
 • 2004: Kortrijk, Happy New Ears and SonoKids, 8-14 oktober 2004, Music Box Exhibition and Performance with BasiaMo, Horst Rickels and his sound sculptures
 • 2004: Neerpelt, Dommelhof, Musica, Klankbos, 10-11-12 December 2004, Music Box Exhibition and performances, plus Workshop
 • 2005: Brussels, RHok, Febr.15 2005, Lecture and Music Box Exhibition plus Performance
 • 2005: Gaasbeek, Kasteel van Gaasbeek
 • 2005: Neerpelt, Dommelhof, vzw Musica, Klankenbos, Schattentocht met 4 muziekdozen
 • 2006: Neerpelt, Dommelhof, vzw Musica, Klankenbos, Schattentocht met 7 muziekdozen
 • 2006: Neerpelt, Dommelhof, vzw Musica, Klankenbos, Schattentocht met 9 muziekdozen en zoekspel i.s.m. Hendrik Leper, Wies Callens en Steven Geens
 • 2006: The Netherlands, Nijmegen, International Organ Festival, Church, Exhibition and two Musicbox Performances
 • 2006: The Netherlands, Den Bosch, Earational, Festival for Electronic Music en Audio Art, Exhibition with several music boxes

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE P E R F O R M A N C E S - K O N C E R T E N - T E N T O O N S T E L L I N G E N

Hoogtepunten 20ste eeuw:

1968 - 1980:

Moniek Darge geeft koncerten, performances, tentoonstellingen, radio-en TV-uitzendingen op diverse plaatsen in BELGIE en WEST-EUROPA.
Hoogtepunten van die periode waren o.a. koncerten in het Stedelijk Museum AMSTERDAM, het Belgisches Haus in KEULEN, het Kulturforum te BONN en de uitnodigingen tot deelname aan talrijke internationaal vermaarde festivals, zoals bv. het Festival du Théàtre Expérimental de POITIERS, het Claxonfestival te UTRECHT en EXPRMTL te KNOKKE, ...

1980 - 1999:

Naast de Westeuropese optredens wordt Moniek Darge nu ook regelmatig uitgenodigd tot het geven van performances, koncerten, voordrachten, enz. buiten West-Europa, nl. in NOORD- EN ZUID-AMERIKA, AZIE, AFRIKA EN OCEANIE.

Hoogtepunten van 1980:

Moniek Darge wordt uitgenodigd voor een eerste reeks performance/concerten in NEW YORK CITY , o.a. in de wereldberoemde 'Experimental Intermedia Foundation'.
Hetzelfde jaar is er ook een U.K.-tournee met optredens in de Londense en Bristolse 'Musician's Co'ops' en deelname aan het Festival "...and Music" in het 'Arnolfini Arts Centre of BRISTOL'.
Op het "Dissonanten" Festival in ROTTERDAM wordt het Logos-Duo (Moniek Darge en Godfried-Willem Raes) door de pers als meest inventieve en vernieuwende groep aangeduid.

Hoogtepunten van 1981:

Een ITALIE-tournee met o.a. een tentoonstelling van zelfbouwinstrumenten van Moniek Darge in de ZONA-ART GALLERY te Firenze brengt ook concerten & workshops in FIRENZE, RAVENNA en het MUZIEKCONSERVATORIUM van BOLOGNA met zich mee.
De stad Essen in de BRD nodigt Moniek Darge uit voor de weeklange openluchtmanifestatie, de "Klang und Spielstrasse" waar naast tal van performances ook diverse klanksculpturen worden tentoongesteld.
Moniek Darge is ook live op viool te horen tijdens de WORLD MUSIC DAYS, georganiseerd door het I.S.C.M. (International Society for Contemporary Music) in het PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN te BRUSSEL.

Hoogtepunten van 1982:

Moniek Darge wordt gevraagd voor een Dut-Concert in het 'MUSIKKONSERVATORIET' van KOPENHAGEN, en een reeks workshops op diverse plaatsen in DENEMARKEN.
Na deelname aan een "Zingende Fietsen Symfonie" en het conceptuele openlucht 'event' "Soundtrack" in eigen land, staat een tweede reeks optredens in NEW YORK CITY op de agenda, evenals "lectures" , een tentoonstelling van het "Soundtrack-Event" in de ATLANTIC GALLERY op WEST BROADWAY te N.Y.C. en een "live-broadcast" voor de NEWYORKSE RADIO WBAI. Het jaar wordt afgesloten met een GRIEKENLAND-tournee en concerten in ATHENE en THESSALONIKI.

Hoogtepunten van 1983:

Voor de eerste maal is Moniek Darge te gast in het zuidelijk halfrond in AUSTRALIE en NIEUW ZEELAND, waar ze o.a. deelneemt aan het "A(ustralie).N-Z.ART" Festival op TASMANIE en het "Image '83 Festival" te Melbourne. Ze wordt uitgenodigd voor concerten en een voordrachtenreeks aan de LA TROBE UNIVERSITY te MELBOURNE en aan de UNIVERSITY OF AUCKLAND in Nieuw-Zeeland.
Moniek Darge vertolkt als solist een werk van de Griekse komponist Vassiliadis in BEAUBOURG, CENTRE POMPIDOU te PARIJS, en ze wordt uitgenodigd door de UNIVERSIDAD COMPLUTENSE te MADRID voor een reeks voordrachten en workshops instrumentenbouw evenals live-optredens.
Een derde U.S.A.- tournee brengt haar niet alleen opnieuw naar NEW YORK, maar deze maal ook naar LOS ANGELES, SAN FRANCISCO, BERKELEY en BOSTON met tal van concerten, radioshow, voordrachten en workshops.
De DUITSE stad ESSEN nodigt haar andermaal uit: deze maal als animator van de reuzeklankskulpturen "Pneumafonen", die Logos bouwde in opdracht van deze stad. De "Pneumafonen" nemen tijdens de zomermaanden ruim 200 vierkante meter van de "Klang und Spielstrasse" gretig in beslag.

Hoogtepunten van 1984:

Het ARALUEN CENTRE FOR THE ARTS te ALICE SPRINGS in het hart van AUSTRALIE nodigt Moniek Darge uit voor een performance en een koncert ter gelegenheid van het openingsfestival van het nieuwe kunstcentrum. Tijdens deze Oceanie-concerttournee komen nu naast MUZIEKCONSERVATORIA van MELBOURNE en SYDNEY, ook het BROWN MARKET THEATRE te DARWIN, in Noord-Australie en de UNIVERSITEITEN van WELLINGTON en CHRISTCHURCH in Centraal en Zuid Nieuw-Zeeland aan de beurt.
Moniek Darge is vervolgens te gast in de PARALLELL ART GALLERIES van een tiental Canadese steden waar zij vooral performances en muziektheater brengt. Ook verzorgt zij in het NEWYORKSE "ROULETTE" op WEST BROADWAY een performance-concert, dat door de NEW YORK TRIBUNE met een recensie onder de titel "Belgian Logos Stands Out Among Avant-Garde" wordt vereerd.
Zij wordt uitgenodigd te participeren in het "...and Music '84" Festival te LONDON.
De "Echo"-tentoonstelling in het EINDHOVENSE APOLLOHUIS belicht klankskulpturen en zelfbouwinstrumenten en Moniek Darge voert bij die gelegenheid de eerste dansversie van de Logos'"Pneumafoon-performance" uit.
Ook de Amsterdamse "Nootweek" in de IJSBREKER te AMSTERDAM nodigt Moniek Darge uit voor een performance.

Hoogtepunten van 1985:

De FUNDACAO CALOUSTE GULBENKIAN te LISSABON brengt Moniek Darge voor een muziektheater-performance naar PORTUGAL en in ARNHEM, NEDERLAND, belicht het "Kijk Muziek" Festival haar werk via een live-performance in het Gemeentehuis en een tentoonstelling van haar klankskulpturen.
Hoogtepunt is ongetwijfeld het "SOLSTICE RADIO EVENT" op 21 juni: een internationale zonnehulde in de vorm van een live-radiogebeuren dat rechtstreeks op antenne gaat in multiplex met de VERENIGDE STATEN en met NIEUW-ZEELAND. De NEWYORKSE NEW WILDERNESS FOUNDATION selecteerde o.a. Moniek Darge als Europese vertegenwoordiger en Stad Gent schreef Logos een opdracht uit. Een 1 uur durende kompositie voor beiaard werd speciaal voor deze gebeurtenis door het Logos-Duo gekomponeerd en rechtstreeks vanuit het Gentse belfort via de BRT-III antennes de wereld ingestuurd. De kompositiebijdragen van Moniek Darge aan dit spektakulaire gebeuren werden op haar solo-LP "Sounds of Sacred Places" geperst.
In juli brengt de NEW WILDERNESS FOUNDATION het "Soundtrack"-Event naar NEW YORK waar een 5 km lang klankspoor langsheen de Hudson River wordt getrokken.
In september snorren de "Zingende Fietsen" doorheen Rome, waar Moniek Darge uitgenodigd is deel te nemen aan het 3de Festival van Bracciano. De Belgische Culturele Attache, De Heer Darras, participeert aan deze ludieke Logos happening, die integraal door de RAI-TV wordt uitgezonden.
Het najaar brengt de "Pneumafonen" voor twee weken naar STUTTGART en vervolgens naar de "TAGE NEUER MUSIC" te BONN. Telkens wordt Moniek Darge uitgenodigd als animator van deze klanksculpturen. Ook een viool/klarinet concert in de ALABAMA-HALLE te MUNCHEN staat op haar programma.
Tot slot, als bekroning van vele jaren werk krijgen Moniek Darge en Godfried-Willem Raes in oktober van dit 'Jaar van de Muziek' een NEW WORKS GRANT van het MASSACHUSETT'S ARTS COUNCIL en is Moniek Darge na BOSTON (MOBIUS GALLERY) ook nog te gast in o.a. MILWAUKEE (WOODLAND PATTERN GALLERY), HANOVER, WASHINGTON D.C. (WASHINGTON PROJECT FOR THE ARTS) en vanzelfsprekend opnieuw in NEW YORK CITY (EXPERIMENTAL INTERMEDIA FOUNDATION).

Hoogtepunten van 1986:

Moniek Darge treedt op in de BRAKKE GROND te AMSTERDAM als solist van de "Holosound"-performance.
Zij wordt in het kader van LEUVEN VOL MUZIEK gevraagd in te staan voor de organisatie van het grootscheepse Charles Morrow- event "UNIVERSITAS" aan de K.U.LEUVEN, en co:ordineert de artistieke inbreng van zeventig deelnemende performers, componisten, musici en muzikanten.
De eerste buitenlandse concertreis van '86 brengt Moniek Darge naar ITALIE, waar de "Pneumafoons" in een Xde eeuws kerkje te FERRARA een weeklang tentoongesteld blijven en waar zij eveneens een performance met deze klanksculpturen brengt.
Vervolgens wordt zij uitgenodigd deel te nemen aan het SOUNDSYMPOSIUM te St.John's NEW FOUNDLAND in CANADA. Nog maar pas terug of de voorbereidingen worden getroffen voor de eerste Latijns- Amerikaanse concerttournee, die Moniek Darge van de UNIVERSIDADE do BRASILIA naar het MUSEO DE ARTE MODERNA van RIO DE JANEIRO en vervolgens van de MUSEO de SAO PAULO naar het FESTIVAL MUSICA NOVA te SANTOS brengt. Zij concerteert er in de musea voor moderne kunst, geeft er voordrachten aan de universiteit en participeert andermaal als solist van de "Holosound"-performance in het festival.
Te RENNES in FRANKRIJK wordt Holosound tentoongesteld en later op het jaar ook te ORLEANS en te BORDEAUX, waar ook de performance wordt opgevoerd.
De laatste intercontinentale reis van dat jaar brengt haar opnieuw naar de VERENIGDE STATEN, waar het "Singing Bicycles" project ophef maakt in NEW-YORK: voor de allereerste keer is de Zingende Fietsen Symfonie over de Atlantische Oceaan te horen in de straten van MANHATTAN. Ook doceert Moniek Darge een week lang aan de BANFF SCHOOL OF FINE ARTS te CANADA, waar zij met de studenten van de afdelingen beeldende kunst en muziek een "Soundtrail" uitwerkt.

Hoogtepunten van 1987:

Het jaar start met een uitnodiging vanwege het KOELNER GESELLSCHAFT FUER NEUE MUSIK voor een concert in Duitsland en wel in het STADTGARTEN THEATER in KEULEN.
Vervolgens trekt Moniek Darge andermaal over de Atlantische Oceaan voor een concerttournee in de VERENIGDE STATEN. Zij speelt er in de Artemus W.Ham Concert Hall te Las Vegas op uitnodiging van de UNIVERSITY OF LAS VEGAS en de Las Vegas Symphonic and Chamber Music Society. Zij verzorgt er eveneens een aantal voordrachten voor de studenten van het "Department of Music". De volgende concerten grijpen plaats aan het CONTEMPORARY ARTS FORUM te SANTA BARBARA in CALFORNIA en de TENTH STREET GALLERY te SAN FRANSISCO. Te LOS ANGELES is zij te gast voor een radio-interview voor het beroemde KPFK-RADIO-STATION. Vervolgens trekt zij naar COLORADO voor een concert te BOULDER, georganiseerd door het CENTER FOR NEW MUSIC RESOURCE, dat eerder een aantal composities van Moniek Darge op cassette uitbracht.
Na deze transatlantische concertreis volgt een uitnodiging tot deelname aan het POETRY FESTIVAL in de THEATRE DES CAPUCINS in het GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG. Hier bereikt zij een nieuw publiek, gezien het een experimenteel poeziefestival betreft.
Op het MUSEUMPLEIN te AMSTERDAM participeert zij aan twee uitvoeringen van het openlucht-event "Soundtracker" in het kader van het grootscheepse project "Time Seeking Circles" en werkt zij mee aan de sonorisatie van een reuzenrad door Logos.
Een volgende concerttournee brengt haar naar FRANKRIJK en ZWITSERLAND. Te STRAATSBURG presenteert zij op het "Jeune Europe Technology"-Festival de "Holosound"-installatie met veel succes. In Zwitserland concerteert zij in het Theater am Gleiss te WINTERTHUR en in de Grabenhalle te SANKT GALLEN.
Het CANADESE ARTS METROPOLITAN, gevestigd te Toronto, kontakteert haar opnieuw, ditmaal voor een boek over intermedia performances, dat eerlang zal veschijnen. Een uitgebreid artikel over verschillende projecten, o.a. de "Soundtrail" vorig jaar in Banff, Canada, gerealiseerd, werd voor publikatie geselekteerd.
De FRANSE TV brengt een uitvoerige reportage over "Holosound".
De sonorisatie van het reuzenrad te Amsterdam in het kader van het Time Seeking Circles project kreeg heel wat aandacht op de NEDERLANDSE BEELDBUIS. De Nederlandse filmploeg van Frank Diamant is te gast bij Stichting Logos en filmt er het Logoshuis met alle klanksculpturen en andere bezienswaardigheden.
De DEENSE VIDEOGALERIJ TREKANTEN draait de "Soundtrack" tapes en komt met een afvaardiging naar Gent voor een uitgebreide videoreportage.
De COLORADO EXPERIMENTAL MUSIC PUBLICATIONS (U.S.A.) brengt de compositie "Fairy Tail"van Moniek Darge op cassette uit. In het binnenland bestaan de meest markante manifestaties uit een deelname aan de WEEK VAN DE HEDENDAAGSE MUZIEK in het MUZIEKCONSERVATORIUM te GENT, waar "Holosound" wordt gebracht, de tentoonstelling "Beeldende Muziek" in het PROVINCIAAL MUSEUM te HASSELT, een participatie aan het AUDIO-ARTS SYMPOSIUM te ALDEN BIESEN, het derde L.E.F.-Festival te GENT met allerhande spektakulaire openlucht-manifestaties en de klankinstallatie "AbbeySounds" van Moniek Darge in de SINT-BAAFSABDIJ te GENT.
Binnenlands hoogtepunt van 1987 is zonder twijfel de tentoonstelling van de "Pneumafonen" in het GENTSE MUSEUM VOOR HEDENDAAGSE KUNST.

Hoogtepunten van 1988:

Ook dit jaar komen de Pneumafonen weer uitgebreid aan bod met tentoonstellingen in diverse steden. Het ongetwijfeld hoogtepunt van 1988 is de "Logos Duo World Concert Tour". In RWANDA en KENIA treedt Moniek Darge met groot succes op voor en met de lokale bevolking. Het BHIRASRI INSTITUTE OF MODERN ART te BANGKOK biedt haar de mogelijkheid haar werk aan een Thais publiek voor te stellen. Nog tijdens dezelfde concertreis geeft zij voordrachten en concerten aan de UNIVERSITY OF HONG KONG, en de beide NIEUWZEELANDSE UNIVERSITEITEN te AUCKLAND en WELLINGTON. Zij wordt ook uitgenodigd deel te nemen aan het INTERNATIONAL NEW ZEALAND FESTIVAL FOR THE ARTS.
De Pneumafonen worden andermaal te Gent tentoongesteld.
Moniek Darge wordt uitgenodigd deel te nemen aan het AUDIO ARTS SYMPOSIUM en ARS ELECTRONICA te LINZ, OOSTENRIJK. Tijdens een Italiaanse concerttournee speelt zij in diverse Italiaanse steden: MILANO, RIMINI, TERNI en FIRENZE.

Hoogtepunten van 1989:

Voor de eerste maal wordt Moniek Darge uitgenodigd voor een concertreis doorheen POLEN. Zij geeft concerten en performances te KRAKOW, POZNAN, KAZIMIERZ DOLNY en LO/DZ.
Zij treedt vervolgens opnieuw op in de U.S.A. in ALABAMA (BIRMINGHAM, KNOCXVILLE, CHATTANOOGA), WASHINGTON D.C., NEW YORK CITY.
Andermaal wordt zij uitgenodigd deel te nemen aan het FESTIVAL MUSICA NOVA te SANTOS en SAO PAULO in BRAZILIE.
Zij geeft voordrachten als gastdocent aan de UNIVERSITEIT VAN SALVADOR DE BAHIA en concerteert er eveneens.
In eigen land neemt zij met de installatie "Wet Car" deel aan het "Automobile Event" in het BRUSSELSE PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN. Voor de realisatie van "Wet Car" ontving zij een compositieopdracht van de Vlaamse Gemeenschap. De BRUSSELSE V.U.B. stelt haar muzieksculptuur "Klankschilderij" tentoon. Zij neemt eveneens deel aan het "Holder De Polder"-Festival te Assenede.
In Nederland treedt zij als solist van de "Holosound"-performance op in DELFT en DEN HAAG.

Hoogtepunten van 1990:

Moniek Darge wordt voor het eerst uitgenodigd voor een performance- en concerttournee doorheen JAPAN. Zij neemt deel aan het TAJIMA PERFORMANCE FESTIVAL en het BIZEN MUSIC AND PERFORMANCE FESTIVAL. In Tokyo brengt het STRIPED ART MUSEUM een overzichtstentoonstelling van 20 jaar Logos klanksculpturen, muziekautomaten, events en happenings. Moniek Darge concerteert er o.a. met haar eigen compositie "ManMo" en speelt er interaktionele improvisaties met Japanse musici.
Zij wordt uitgenodigd voor concerten in SHEFFIELD en LEEDS, (U.K.), voor een performance in het PAUL KLEE MUSEUM te BERN (Zwitserland) en is andermaal te gast in NEW-YORK, waar zij in ROULETTE op West Broadway o.a. haar solo-intermedia compositie "Bratschebraut" uitvoert.
In het binnenland concerteert zij in het PROVINCIAAL MUSEUM te HASSELT en voert zij een performance uit in het KULTUREEL CENTRUM te ZONNEBEKE. Zij is als animator van de "Pneumafonen" te gast in BERLARE en op de HOGE RIELEN. In het PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN te BRUSSEL neemt zij deel aan het Vox Populi Festival en haar compositie voor strijkorkest "AlviCeba" wordt in het Koninklijk Conservatorium te Gent gecreeerd.

Hoogtepunten van 1991:

Op het driedaags openingsfestival van de nieuwe concertzaal, de LOGOS TETRAEDER wordt naast tal van creaties van compositieopdrachten aan Belgische componisten ook een nieuwe versie van "ManMo" van Moniek Darge uitgevoerd.
Het VIDEO ART FESTIVAL te LOCARNO toont haar video "Life of a Camera". Zij concerteert in EINDHOVEN, Nederland, voor STUDIUM GENERALE en wordt uitgenodigd voor het SYMPOSIUM MUSICA POSTMODERNIDAD Y VANGUARDIA te Alicante (Spanje), waar zij naast een voordracht over het onderwerp ook een muziekteatervoorstelling verzorgt.
De PROVINCIE OOST-VLAANDEREN geeft haar een eervolle vermelding voor haar "ManMo"compositie, de Tetraederzaal wordt bekroond met de TECH-ART PRIJS van de VLAAMSE INGENIEURSKAMER en in het kader van het GENTSE VERTELFESTIVAL ontvangt zij voor "TOHYO" een nieuwe compositieopdracht.
Haar alternatieve muziekdozen, muziekinstrumenten en het "Klankschilderij" worden gedurende 3 weken tentoongesteld in TOURINNES LA GROSSE in het kader van de Fetes Saint-Martin.

Hoogtepunten van 1992:

Een selectie muziekdozen van Moniek Darge worden gedurende de laatste drie maanden van het jaar tentoongesteld in diverse onderwijsinstellingen op de Voskenslaan, o.a. in de INDUSTRIELE HOGESCHOOL van GENT. Ook concerteert zij in DE BRON in HEVERLEE.
Zij wordt uitgenodigd door EVOS in PERTH, AUSTRALIE voor een performance in PICA (PERTH INSTITUTE FOR CONTEMPORARY ART) en treedt eveneens op in de LINDEN ART GALLERY in MELBOURNE.
In JAPAN brengt zij performances in TOKYO, o.a. in de FURU-FURU GALLERY en in P-3, een galerij gesitueerd onder een Zen-tempel. Op het SHIKOKU-EILAND wordt zij als eerste niet-Japanner uitgenodigd deel te nemen aan het SUMMER FESTIVAL van MIYOSHI-GUN. Zij brengt er de muziekperformance "A BOOK OF MOVES".
In de P.R. CHINA treedt zij op in BEIJING op uitnodiging van de Academie voor Internationale Uitwisseling en in het SHANGAI CENTRE THEATRE.
De UNIVERSITEIT van LUGO, SPANJE nodigt haar uit als gastdocent en verder concerteert zij ook nog in KEULEN (STADTGARDEN), WIESBADEN (MOLTKEREI), BONN (BEETHOVENHALLE) en BOLZANO (SCHLOSS MARETSCH).

Hoogtepunten van 1993:

Moniek Darge is te gast op het ZUR.ZEIT FESTIVAL, een 'Klangobjekt - Skulpturproject' in het OOSTENRIJKSE KREMS. Zij wordt andermaal uitgenodigd voor concerten te KRAKOW en WARCHAU (POLEN), deze keer in het kader van het AUDIO-ART FESTIVAL.
In de U.S.A. concerteert zij te BUFFALO in Hallwalls, CONTEMPORARY ARTS CENTRE en te NEW YORK CITY in de Experimental Intermedia Foundation op Manhattan.
Zij concerteert en geeft een lezing aan de TECHNISCHE UNIVERSITEIT van EINDHOVEN, Nederland en wordt door STICHTING GAUDEAMUS uitgenodigd voor een optreden in het AMSTERDAMSE STEDELIJK MUSEUM.
In eigen land wordt haar mini-opera "Het Loket" i.s.m. de Australische kunstenaar Zachar Laskewicz uitgevoerd. Moniek Darge neemt het initiatief een jaarlijks VROUWENFESTIVAL te Gent te organiseren. De eerste editie vindt plaats op twee lokaties: het Kasteel van Deurle en de Logos Tetraeder. Het festival brengt werk van en door zowel binnen- als buitenlandse vrouwen en kombineert visuele en auditieve kunsten.

Hoogtepunten van 1994:

Moniek Darge richt het ensemble 'LOGOS VROUWEN' op, bestaande uit Ann Vancoillie (viool en stem), Karin De Fleyt (dwarsfuit), Nicole Ledegen (stem en lichaamsexpressie) en Moniek Darge (viool en stem). Het Tweede VROUWENFESTIVAL brengt werk van Japanse, Nederlandse, Vlaamse en Amerikaanse kunstenaars. 'Logos Vrouwen' is ook te zien op AVS-TV.
Moniek Darge wordt door de Amerikaan David Moss uitgenodigd tot deelname aan het "Hi- Risk"-event georganiseerd door de Vooruit te Gent en de Newyorkse Intermedia Foundation opent i.s.m. Stichting Logos te Gent het "artists in residence" E.I.-huis. Hier krijgen jonge, vnl. beeldende kunstenaars een kans hun werk aan het publiek te presenteren.
De "Pneumafonen" worden tentoongesteld in de SINGEL te ANTWERPEN en Moniek Darge animeert deze klanksculpturen in het kader van de NACHT VAN RADIO-3.
In het buitenland neemt zij deel aan o.a. het NEO-NATUUR FESTIVAL te DEN HAAG en het INTRO FESTIVAL te MAASTRICHT, NEDERLAND, het FESTIVAL MUSICA PACIS te ASSISI, ITALIE, het WARSAW AUTUMN FESTIVAL te Warschau, POLEN.

Hoogtepunten van 1995

De LOGOS VROUWEN treden in het Gentse op ter gelegenheid van vernissages van diverse beeldende kunstenaars, van PLAMUUR, een initiatief van Stad Gent en participeren ook aan de BarBaBelge-manifestaties op uitnodiging van oudstudenten van de K.A.S.K.
In de U.S.A. concerteert Moniek Darge en wordt zij uitgenodigd als gastdocent aan de STATE UNIVERSITY van SAN JOSE te Californa, aan het MILLS COLLEGE te BERKELY, Ca. en aan de ARIZONA STATE UNIVERSITY WEST te PHOENIX.
Het FESTIVAL MUSICA NOVA nodigt haar voor een derde maal uit voor performances te SAO PAULO, SANTOS, BELO HORIZONTE en RIBEIRAO PRETO te BRAZILIE.
In het najaar participeert Moniek Darge te CASSEL, FRANKRIJK, aan het FESTIVAL DE MUSIQUE CONTEMPORAINE. Een publikatie in NEW-YORK van een CD met haar werk vormt de bekroning van vijfentwintig jaar artistieke produkties.

Hoogtepunten van 1996:

Moniek Darge wordt uitgenodigd te zetelen in de internationale jury voor het toekennen van de befaamde PORTUGESE KUNSTENAARSBEURS, uitgereikt aan intermedia kunstenaars, die muziek in hun oeuvre op een creatieve en vernieuwende manier weten te integreren: De "BOLSA ERNESTO DE SOUSA" (Lisboa)
Verder staan buitenlandse concerttournees op het programma, naar OOSTENRIJK, waar te Schwaz ook het straatproject "Ohre" wordt uitgevoerd.
Het PNEUMAFOONPROJECT wordt tien dagen lang oprationeel gemaakt te FRANKFURT en ook MANNHEIM nodigt Moniek Darge uit voor een presentatie van Logos-muziek.
In eigen land staat het VROUWENFESTIVAL centraal, naast tal van tentoonstellingen en concerten op diverse lokaties. Haar reeks optredens in het spectaculaire MACH-project van Godfried-Willem Raes in het kader van het FESTIVAL VAN VLAANDEREN ism de UNIVERSITEIT VAN LEUVEN, dat plaatsvindt in de machinehal op de campus van de universiteit, is zonder de minste twijfel een aandachttrekker in de Vlaamse pers.
Ook op de BOEKENBEURS TE ANTWERPEN is Moniek Darge te gast met het "Ohre"-project.

Hoogtepunten van 1997:

Tijdens het voorjaar is het Logos Duo, Moniek Darge en Godfried-Willem Raes, dit jaar ook Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen, te gast in Spanje, waar zij optreedt in het prestigieuze Circulo de Belas Artes te MADRID. In de herfst wordt Moniek Darge uitgenodigd deel te nemen aan het het Transform Festival te HERNE (DUITSLAND) en treedt zij op tijdens het AUDIO-ART Festival te KRAKOW (Polen).
De 'ZINGENDE FIETSEN' maken deel uit van het pleinfestival op de Parade in DEN BOSCH, georganiseerd door November Music en Teater Boulevard . Gedurende tien dagen kunnen de Nederlanders de Logos 'Symfonie der Zingende Fietsen' zelf tot klinken brengen.
Ook de 'PNEUMAFOON' - klanksculpturen trekken nog een keertje over de grens en deze maal ook naar Nederland, waar de volledige installatie wordt opgebouwd in de grote zaal van het voormalige Casino-gebouw te 's HERTOGENBOSCH.
Verder stelt Moniek Darge haar MUZIEKDOZEN tentoon in Villa Eksternest te Rumbeke, het Elzenhof te Elsene, de Campo Santo kapel te St.Amandsberg en verzorgt zij in Galerie 't Zand te Gent een 'Klankboekinstallatie'.
Dit jaar verschijnt tevens het langverwachte GYNAIKA kunstboek: "An unexpected Journey" en ook Moniek Darge van Stichting Logos leverde een bijdrage tot dit werk in de vorm van een uitvoerig artikel over de Nieuwzeelandse componiste Annea Lockwood en haar klankschappen van o.a. rivieren en stromen van de wereld.

Hoogtepunten van 1998:

Tijdens de maand juli treedt Moniek Darge een week lang op als 'ROOIE NIKI" in de gelijknamige ophefmakende straattoneelproductie gespeeld in het Baudeloopark te Gent. Tijdens NOVEMBER MUSIC te DEN BOSCH (Muziekcentrum Vredesburg), GENT en ESSEN (Folkwang Hochschule) treedt zij mee op in een aantal voorstellingen met als thema: Muziek en Politiek. Konceptuele werken van George Brecht wisselen af met uitgesproken politieke muziekkomposities van Mauricio Kagel, Filippo Tommaso Marinetti, Cornelius Cardew, e.a.
Een nieuwe elektro-akoestische kompositie van de hand van Moniek Darge, getiteld CAETE, naar het Braziliaanse dorp waar zij de opnames realiseerde, ziet ook dit jaar nog het levenslicht en wordt ter gelegenheid van het jubileumfestival van de Studio voor Experimentele Muziek gekreeerd in het KOLVENIERSHOF te ANTWERPEN.
Moniek Darge gaat andermaal op koncertreis naar CALIFORNIA, waar ze naast een reeks 'lecture demonstrations' en koncerten voor de studenten van de SJSU, de SAN JOSE STATE UNIVERSITY TE SAN JOSE, ook een live "KPFK" RADIO-UITZENDING te SAN FRANCISCO maakt op vraag van en in samenwerking met producer-komponist Carl Stone.
Een EERSTE CD in de "PUBLIEK DOMEIN" REEKS van Stichting Logos verschijnt.
De "CYCLIC" -CD is van de hand van Karin De Fleyt en Moniek Darge, samen de MoKa-Vrouwen. De CD brengt een doorlopende soundscape met fiets, stem, dwarsfluit, viool, Malische vedel en een voorbijzoevende auto.

Hoogtepunten van 1999:

Internationale koncertreizen brengen Moniek Darge eerst naar INDONESIE, waar zij op uitnodiging van de Belgische Ambassade te Jakarta en met steun van de Vlaamse Gemeenschap deelneemt aan het Europees Unie Festival, -dit samen met Joachim Brackx en Godfried-Willem Raes -als vertegenwoordiger van Vlaanderen en Belgie- en er optredens verzorgt te JAKARTA, BANDUNG en YOGJAKARTA evenals een workshop aan de Gamelan-school van het Performing Arts Institute.
Vervolgens speelt zij ook twee koncerten in FYLKINGEN, STOCKHOLM waar ook haar klankschapskomposities uitvoerig aan bod komen.
In het binnenland staan naast tal van performances en koncerten haar MUZIEKDOZEN-TENTOONSTELLING in de VELINX centraal, evenals het openlucht SOUNDSCAPE-evenement in de "Fiddler" te SINAAI.
In de loop van 1999 werkt zij ook een nieuwe reeks muziekdozen af, die eerlang tentoongesteld zullen worden in het Brusselse Instrumentenmuseum.
Zij werkt verder samen met het ZWITSERS-AMERIKAANS ENSEMBLE "EARTHBOUND" en wordt uitgenodigd tot een CD-OPNAME in samenspel met de Zwitserse slagwerker Fredy STUDER.
In eigen land wordt zij uitgenodigd tot het schrijven van een bijdrage over INSTRUMENTENBOUW bij Stichting Logos voor het themanummer over ARTISANALE MUZIEKINSTRUMENTENBOUW van het tijdschrift "VLAANDEREN".
Zij werkt een nieuwe SOUNDSCAPE-kompositie af met als titel "Verbondenheid" en een volgende CD van het "PUBLIEK DOMEIN / PUBLIC DOMAIN" label, met de veelzeggende titel "Ea" brengt o.a. twee oudere elektro-akoestische werken uit: "DARK WAVES" en "SAND", beiden van de hand van Moniek Darge.

Enkele Internationale Hoogtepunten 21ste eeuw

2000 DERDE PERFORMANCE- EN KONCERTREIS NAAR JAPAN
Festival Aveiro, Portugal
2001 Tourcoing, Frankrijk
Paradiso, Amsterdam, Nederland
Vermont, USA
Herne, Duitsland
2002 SOUND SYMPOSIUM, ST-JOHN'S, CANADA
Watermachinebouw, Lille, Frankrijk
Chants Mecanique, Toetkuip en Watertransparanten, Lille, Frankrijk
MUSEUM HELMOND, PNEUMAFONEN, NEDERLAND
Player Piano, Lille, Frankrijk
AUDIO ART FESTIVAL, KRAKOW, POLAND
UNIVERSITEIT ENSCHEDE, NEDERLAND
2003 Dr'eau'le de Machine, Lille, Frankrijk
Univ. Enschede, A.K.I., Nederland
LOGOS DUO, APRIL FESTIVAL, BEOGRAD, SERVIE
Festival Den Haag, Nederland
LOGOS DUO, L.E.M. FESTIVAL, BARCELONA, SPAIN
BASIAMO DUO, PESCARA, ITALIA
2004 ADVENTURE FESTIVAL, KOMPONISTENPORTRET MONIEK DARGE,
DEN HAAG, NEDERLAND
AERONEF, LILLE, FRANKRIJK
Borderline Festival, Maubeuge, Frankrijk
Exit Festival, Creteil, Paris, Frankrijk
HAPPY NEW EARS FESTIVAL, AUDIO FRAMES, MUZIEKDOZEN
2005 Universiteit Nijmegen, Nederland
ALTE FEUERWACHE, SPORTOPERN, MUENCHEN, DUITSLAND
FESTIVAL RUEMLINGEN, ZWITSERLAND
Harma en Sire, Maastricht, Nederland
FESTIVAL DENIA, SPANJE
Toetkuip, Torino, Italia
2006 Player Piano MACERATA, ITALIA
Toetkuip TORINO, ITALIA
SOUNDSCAPE PROJECT, Levka Ori, KRETA, GRIEKENLAND
INTERNATIONAAL ORGELFESTIVAL, muziekdozen, NIJMEGEN, (N)
EARATIONAL FESTIVAL, muziekdozen, DEN BOSCH, NEDERLAND
50 years computer music, GIMIK, KOELN, Deutschland
November Music Festival, Den Bosch, Nederland
2007 JAUNA MUSICA FESTIVAL, VILNIUS, LITOUWEN
Universiteit Nijmegen, Nederland
NIME07 CONFERENCE, NYC, USA

Enkele uittreksels uit wat de pers over haar schreef in de periode 1980-1990

 • "The exciting range of sounds, harmonies and rhythm effects startled the audience", The Morning Star, Australia
 • "Logos Duo, one of Europe's leading ensembles for avant-garde music, multi-media performance and improvisation" , The Darwin Star, Australie
 • "The Logos Duo style of avant-garde, experimental music is unique", The Advertiser, Australie
 • "Innovation's the key", The Dominion, Nieuw-Zeeland
 • "Belgian Logos stands out among avant-garde", New York Tribune, V.S.
 • "The improvisations themselves showed how well the duo interact", New York Tribune, V.S.
 • "The duo has a rugged individualism which gives it a distinct American flavor absent from most European modernists", New York Tribune, V.S.
 • "Logos-Duo uit Gent toont wereldklasse", Eindhovens Dagblad, Nederland
 • "Logos Duo has been a pioneer in avant-garde music presentation", The Little Hoya, Washington D.C., V.S.
 • "Logos Duo is on the cutting edge of one of the most important movements in art and music since the advent of polyphonic orchestration", The Little Hoya, Washington D.C., USA
 • "Logos Duo, from Belgium, has occupied a prominent and unique place in the international music scene. Versatility and inventiveness characterize their activities in the realm of dance, avant-garde music and mixed media performance", D.C. Space, Washington D.C., V.S
 • "De combinatie muziek en dans vormde een zeer boeiend en overtuigend geheel", De Nieuwe Gazet, Belgie
 • "I was intrigued with their ability to create humor and mood through sound coupled with body movement", Evening Telegram, Canada
 • "Extraordinario duo Logos, da Belgica", Cidade De Santos, Brazilie
 • "Moniek e Godfried sao dois autenticos artistas. Os sons, as posturas, as mimicas se integraram num espetaculo consistente, convincente, realmente musical", Jornal Do Brasil, Brazilie
 • "I enjoyed the extraordinary sound effects", E.T. Halifax, Canada
 • "The instruments and their sounds are striking", Option Magazine, California, V.S.
 • "Within the international experimental music scene the Logos-Duo has occupied for various years a prominent and, in many ways, unique place. Versatility and commitment are, perhaps, the terms which most readily come to one's mind should one try to characterize briefly the activities of Moniek Darge and Godfried-Willem Raes", Albert Mayr, Firenze, Italy
 • "Holosound, een intermediaal project van Godfried-Willem Raes en Moniek Darge - samen het Logos Duo - hoort eigenlijk thuis bij de meest vooruitstrevende experimentele realisaties, waarbij de grens tussen muziek en performance begint te vervagen. Darge en Raes deden het wel biezonder fijnzinnig en overtroffen daardoor heel wat vergelijkbare demonstraties", De Standaard, Vlaanderen
 • "Ons trof vooral de schitterende presentatie van de twee onmiskenbaar originele nummers", De Standaard, Vlaanderen
 • "Fysieke realiteit werd geladen met symbolische zeggingskracht", De Gentenaar, Vlaanderen
 • "De plaat "Improvisation/Composition" is warm aanbevolen voer voor liefhebbers. De muziek van Logos weet 40 minuten lang te boeien", Veto, Vlaanderen
 • "The Logos Duo, a wonderfully communicative and creative pair of Belgian musicians, named Moniek Darge and Godfried-Willem Raes", Bangkok Post, Thailand

Beschikbare MP3- en RealAudio-fragmenten

 

 

Terug naar de Moniek Darge homepage Terug naar de Logos Website

 

Laatste update: 19/05/07