cursus
kunstgeschiedenis

van 1900 tot 1945

Moniek Darge

 

1. Inleiding

2. Expressionisme

3. Futurisme

4. Kubisme

5. Dadaisme

6. Surrealisme

7. De Stijl

8. Bauhaus

9. Russissche Avant-Garde

10. Virtuele tentoonstellingen

- Zelfportretten in de 1e helft van de 20ste eeuw