'Logos @ 50'

Op vraag van de huidige logos medewerkers, schreef Godfried-Willem Raes een boek waarin hij de dit jaar vijftigjarige geschiedenis van Logos uit de doeken doet. Dit jaar, in 2018, viert Logos immers zijn vijftigste verjaardag. Het boek kwam er en werd uitgegeven door Stichting Kunstboek in Oostkamp. Het is vanaf nu verkrijgbaar in de betere boekhandel, maar uiteraard ook bij Stichting Logos zelf. Gewoon een email naar god@logosfoundation.org met vermelding van het besteladres en we sturen het boek meteen op met een faktuur. (30 Euro, inklusief verzendkosten, voor Nederland: 35 Euro).

Het is een bibliofiele hardcover kunstuitgave en telt 226 bladzijden. De lay-out werd verzorgd door Peter Van Lancker en de meer dan honderd foto's in het boek zijn ontleend aan het rijke archief van Stichting Logos. Het boek is voorzien van een voorwoord geschreven door Prof.em.dr Herman Sabbe.

Achterflap:

Logos@50 biedt een authentieke kijk op de geschiedenis van experimentele avant-gardemuziek in Vlaanderen vanuit zijn belangrijkste productiecentrum Stichting Logos en bij monde van oprichter en bezieler Godfried-Willem Raes. In een bijzondere combinatie van autobiografie en geschiedschrijving levert de auteur een unieke bron van informatie over vijftig jaar progressief muziekleven, vanuit Gent reikend tot de verste uithoeken van onze planeet. Godfried-Willem Raes gaat daarbij de controverse niet uit de weg, maar onderbouwt zijn dwarse tegendraadsheid met sterke argumenten. De lezer hoeft zijn mening niet te delen maar de scherpte waarmee hier een visie wordt uitgelicht, dwingt respect af. Zijn vlotte schrijfstijl maakt het boek tot uiterst aangename lectuur voor al wie met muziek begaan is.

De auteur:

Godfried-Willem Raes (1952) geniet wereldwijde bekendheid als muziekmaker in de breedste zin van het woord. Tot 2014 was hij hoofddocent compositie en akoestiek aan het Gentse conservatorium, momenteel is hij postdoctoraal onderzoeker aan UGent. Zijn onderzoek behelst de uitbreiding van de expressieve mogelijkheden van muzikale speeltuigen en hun menselijke interfaces. Hij is bouwer en ontwerper van wat als het grootste robot-orkest ter wereld geldt en uitvinder van een volkomen draadloos systeem voor de herkenning van menselijke expressieve gestiek, zijn onzichtbaar instrument. Dit was ook het onderwerp van zijn doctoraatsthesis. Op dit ogenblik werkt hij verder aan de bouw en ontwikkeling van automatische instrumenten, met speelmogelijkheden die het menselijke ver overschrijden. Hij werd bekroond met de Louis Paul Boon-prijs (1982) en met de Tech-Art-prijs (1990).

Hier enkele uittreksels ter inzage:

Het boek is verkrijgbaar door storting van 30 Euro op rekening van Stichting Logos, BE98 0000 4890 7093, verzendkosten inbegrepen. Voor 24,95 Euro kan het vanaf nu worden gekocht en opgehaald bij Stichting Logos zelf. De opbrengst van de verkoop gaat integraal naar het behoud van Stichting Logos.

Uiteraard is het boek eveneens verkrijgbaar bij de uitgever (www.stichtingkunstboek.be) en in de betere boekhandel. In Gent alvast bij de Standaard Boekhandel, Limerick en Walry. Binnenkort ook via Bol.com.

In Nederland is het boek nu verkrijgbaar bij bruna.nl, bookspot.be, managementboek.nl, boekhandeldouwes.nl en in het Museum Speelklok in Utrecht.

Het ISBN nummer is 978-5856-605-8.


Dit boek kwam mede tot stand dankzij een erfgoed projectsubsidie van de Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Cultuur.

naar hoofdpagina Stichting Logos naar index Godfried-Willem Raes