Facility: tetrahedron studio laboratory workshop archive shop documentation center

 

 

Logos Archive


Search our Recording Archives on-line


Met zijn meer dan 36000 geluidsopnames, honderden videos en DVD's, duizenden partituren en vele duizenden boeken behoort het Logos archief voor het nieuwste muziekleven tot de grootste in zijn soort in West Europa. Het archief omvat ook nog uitgebreide dossiers over al wie in het vernieuwende nieuwe muziekleven internationaal bedrijvig is en was. We houden op dit gebied zo'n 4600 individuele dossiers bij. Dit verklaart waarom wij op dit vlak zeer vaak worden gekonsulteerd zowel door binnenlandse als door buitenlandse akademische en kulturele instellingen.

Het Logos archief is daarbij niet zomaar een verzamelplaats van veel materiaal, maar een uiterst selektieve verzameling met een heel gerichte tematiek en doelmatigheid. Niet dus een zoveelste op promotie van eigen familie / belangengroep / kerk / stad / volk / land / regio gerichte kollektie, maar wel een die het innoverende en experimentele in de muziek als algemeen menselijk expressief verschijnsel tot onderwerp neemt. Een verzameling met een welomschreven vizie dus.

De dossiers kennen als het ware een 'automatische' groei en evolutie, maar het eigenlijke archief niet. Voor de aangroei van deze laatste verzameling wordt door Stichting Logos een aktieve research politiek gevoerd waarbij wij alles wat beslist niet voorradig is in gevestigde biblioteken en mediateken en wat van belang is of lijkt voor de wereld van de meer experimenteel gerichte hedendaagse muziek, zo systematisch mogelijk -zij het sedert 2017 extreem beperkt door onze financiele mogelijkheden- aankopen. Wat u sowieso in de kommerciele handel kunt aantreffen, vindt u uiteraard niet bij ons.

 

Last updated:2017-11-29