Ohne Worte II (2004)

voor zang, altviool, stalen borstel en live electronics

uitgevoerd door de Black Jackets Company op het Muziek in de Maak festival op 4 mei 2004

"In 2002 schreef ik naar aanleiding van de herdenking van het zestigjarig bestaan van het koncentratiekamp van Breendonk het stuk "Ohne Worte" voor het Belgische Q-O2 ensemble. De bezetting trok mij zo aan (2 vastgelegde instrumenten - stem & altviool - en 2 flexibele muzikanten waarvan ťťn technisch aangelegd moet zijn) dat ik hiervoor een tweede stuk schreef. Net als in het eerste deel zijn de worden die gesproken worden onherkenbaar en is het stuk ook politiek geÔnspireerd is. Het werk is opgedragen aan de IsraŽlische technicus Mordechai Vanunu die in 1986 het bestaan van IsraŽlische atoombommen onthulde, daarvoor werd ontvoerd in Rome door de geheime dienst van IsraŽl en tot 18 jaar gevangenschap werd veroordeeld. In april 2004 zou hij de gevangenis mogen verlaten in ruil voor "vrijheid" (eigenlijk een veredelde vorm van huisarrest). Tijdens de eerste jaren in zijn cel schreef hij het gedicht "I'm your spy" waarvan fragmenten gebruikt worden in dit tweede deel.

In dit tweede deel komen opnieuw de stem en de altviool voor en dit keer in kombinatie met een muzikant die een stalen borstel "bespeelt" en een vierde muzikant die de elektronika bedient. De beweging van de stalen borstel op een oppervlak zorgt voor een onvoorspelbare timing (moeilijk te voorspellen wanneer een stalen "haartje" van de borstel een volgend geluid maakt) en een zeer grillige dynamische curve. De elektronika (gemaakt met het programma Reaktor) zorgt er voor dat deze beide elementen ook toegepast worden op het stemgeluid. Hier vind je een beknopte beschrijving van de elektronika."

partituur beschikbaar bij Logos

 

Ohne Worte II (2004)

for voice, viola, steel brush and electronics

performed by the BLack Jackets Company in the "Muziek in de Maak" festival on may 4th 2004

"In 2002 I wrote the piece "Ohne Worte I" to commemorate the concentration camp of Breendonk (B). My enthousiasm for the applied instrumentation (2 fixed musicians -voice and viola- and two flexible musicians -of which one has to be technically minded) encouraged me to write a second part. In both parts, the words of this politically inspired piece, can not be recognised. This second part is dedicated to the Israelian technician Mordechai Vanunu who revealed the existence of Israelian nuclear bombs. As a consequece, he was captured in 1986 in Rome by the secret police of Israel and sentenced to 18 years of imprisonment. In april 2004 he left jail. During the first years in jail he wrote the poem "I'm your spy", fragments of this text are used in this second part"

In this second part the singer and viola-player are now joined by a musician "playing" a steel brush (used normally to clean all kinds of material) and a fourth musician that controls the electronics. The movement of the steel brush on the surface produces sounds with an unpredictable timing (it is difficult to know exactly when a "hair" of the steel brush will "jump" and produce a sound) and dynamic curve. The electronics (made with the Reaktor software) apply both these characteristics to the voice. You can find a short description of the electronics here.

score available at the Logos Foundation