Stiltegebieden/Silence Reserves

kreatie: 15 juni 2001 in de Logos Tetraeder

verdere uitvoeringen op 17 juni 2001 in het Muhka te Antwerpen

Een stiltegebied is een term uit de ecologie die gebieden aanduidt waar het omgevingsgeluid onder een bepaalde limiet blijft. Jammer genoeg zijn deze gebieden zeer schaars geworden zodat ze geen volledige rust meer kunnen schenken aan de bezoeker want die weet dat het enkel maar om 'reservaten' in een zee van maatschappelijk lawaai en drukte gaat. Dit stuk gaat over deze spanning tussen stilte en lawaai.

De tape bestaat uit opgenomen niet-bewerkte (alt) vioolgeluiden. De viool werd op verschillende manieren geprepareerd en bespeeld, o.a. door te trekken aan een touwtje dat aan de snaren vastgemaakt is (zigeunertechniek).

opname (van de première in Logos) en partituur beschikbaar bij Logos

 

Stiltegebieden/Silence Reserves

creation: june 15th 2001 in the Logos Tetrahedron

further performances on june 17th 2001 in the Muhka in Antwerpen

Silent places -i.e. places where the level of the surrounding noise is low- are diminishing rapidly in Western Europe. These places can give the visitor rest and quiet but this peace is constantly endangered because these places are reserves in the middle of a busy and hasty society. The ambiguity of these 'Silence Reserves' is the central theme of this piece.

The tape consists of recorded, non-modified violin and viola sounds. The violin and viola were prepared and played in different ways, one of them was the gypsy technique which consists of pulling a thin string tied to the violin string.

live-recording (of the première in Logos-Ghent) and score available at the Logos Foundation