NOWHERE'S CHAOS

Dit stuk paste in een concert waarbij verschillende componisten hun commentaar gaven op 'De Staat' (1972) van Louis Andriessen (NL). Dit stuk op teksten van Plato wil een bijdrage leveren aan de discussie over het verband tussen muziek en politiek. H. Roels heeft zich niet zozeer door de muziek van L. Andriessen laten inspireren als wel door de filosofisch-utopische traditie die begonnen is met Plato's ideale staat. Het overgrote deel van deze klassieke utopieën (zoals 'Utopia'-Th.More) schetsen een welvarende, rechtvaardige maar tegelijkertijd autoritaire samenleving. Enkel William Morris zijn 'News from Nowhere' vormt hierop een uitzondering omdat die kadert binnen een anarchistische traditie. De teksten die in 'Nowhere's Chaos' gebruikt worden, komen voornamelijk uit dit nog altijd actuele boek. Daarnaast komen in dit werk ook nog fragmenten voor uit 'My journey with Aristotle to the anarchist utopia' van Graham Purchase. Ook teksten uit een perscommuniqué van de Zapatista's in Mexico en leuzen van belgische acties voor vluchtelingen en "illegalen" zijn er in verwerkt

bezetting: sopraan en mezzo-sopraan, 2 hobo's, 2 hoorns, 2 trombones, 2 trompetten, 4 altviolen, piano (ongeveer de halve bezetting van 'De Staat' van L. Andriessen)

uitvoeringen: in het kader van November Music 1998 door het November Music Orkest o.l.v. Fabrice Bollon in 's Hertogenbosch, Tilburg en Maastricht (NL), Antwerpen (De Singel) en Gent (De Vooruit)(B) en Essen (D).

 

NOWHERE'S CHAOS

Nowhere's Chaos was written for a concert centred around 'The State' (1972) by Louis Andriessen. The latter piece by the Dutch composer is a reflection on the relation between music and politics. Hans Roels his inspiration wasn't the music by Andriessen but the philosophical-utopian tradition which started with the ideal state as described by Plato. The largest part of these Utopia's (like Utopia - Th. More) depicts a rich, just but at the same time authoritarian society. Only 'News from Nowhere' by William Morris is an exception because it is a part of the anarchist tradition. The text used in 'Nowhere's Chaos' is based on excerpts from this old (19th century) book which is still relevant to our times. In 'Nowhere's Chaos' fragments are also used from 'My journey with Aristotle to the anarchist utopia' by Graham Purchase, from press releases by the Zapatista's in Mexico and finally slogans used by Belgian action groups to defend the rights of refugees and illegal people are integrated in this piece.

performed 6 times during November Music 1998 by the November Music Orchestra, conducted by Fabrice Bollon, in 's Hertogenbosch, Tilburg en Maastricht (Holland), Antwerp en Ghent (Belgium) and Essen (Germany).